Dizayn

Tədris planı
Təhsil programı

Dizayner müasir insanın fəaliyyət sahələrini əhatə edərək, mühitin funksional proseslərinə, əşya mühitinin təşkilinə yaradıcı yanaşaraq, əlaqələri kompleksli təhlil edir, məkanın bədii tərtibatını həll edir. Dizayn ixtisasının sahələrinə daxil olan interyer dizaynı, qrafik dizaynı, mühit dizaynı üzrə tələbə hazırlığının əsas məqsədi sosial məsələlərin həllinə düzgün yanaşmaqla, problemin təhlilini aparmaq, real layihələrlə təklif etməkdir.
Tələbəni bina daxili mühitin layihələndirilməsi və təşkili zamanı düzgün yanaşmağa yönəltmək, insan tələbatını bədii və estetik obrazlarda əks etdirmək, elmə, insənətə, estetika və mədəniyyətin nailiyyətlərinə köklənən təhlil, layihələndirmə, eksperimental-tədqiqat və metodologiyası ilə tanış etmək, layihə prosesinin texnologiyasını mühit formalaşmasının ardıcıl mərhələləri kimi təqdim edilməsi, mühit obyektinin və sisteminin başa düşülməsi, məzmun ilə obraz başlanğıcının aşkarlanması, məzmunu, bədii-emosional başlanğıcın prinsip və üsullarının  mühit sisteminin maddi-fiziki və bədii-dekorativ konstruksiyalarında reallaşması ilə, qrafik tərtibat imkanlarları ilə tanış etmək dizayn ixtisasının hazırlığında əsas götürülür.
Dizayn ixtisasının tədrisində üstünlük verilən sahələr interyer dizaynı, mühit dizaynı, qrafik dizayn, əşya mühitinin dizaynı, kompüter dizaynı və digər biliklərinin artırılması üçün iç məkanda və onun qrafik tərtibatında, memarlıq mühitin dizaynında binaların, interyerlərin, işığın və ətraf mühitin görünüşü ilə bağlı digər obyektlərin vizual tərtibatı üzrə bədii həllərdən ibarət olan proseslərdən ibarətdir. Tələblərə mühit obyektlərinin formalaşması məsələlərinin effektiv məqsədyönlü həllini öyrənir, dizayn konsepsiyasının qrafik tərtibatı və dizayn yaradıcılığının prisipləri haqqında biliyə yiyələnir. Tələbə layihələndirmə fəaliyyətinin mərhələli işlənilməsini mənimsəməkdir. Tələbənin hazırlığı üçün əsas məqsəd mühiti layihələndirmək – sistemin – “insan-əşya-fəza” komponentləri arasında funksional əlaqələrini nəzərə almaq, insаnlаrın fəаliyyət məkаnının оptimаl ölçüləri və həndəsi fоrmаlаrını аşkаrlаmаq, оnun strukturunu və görmə sаhəsinin quruluşunu, vizuаl əlаqələri və istiqаmətləri (cəhətlənmə, infоrmаsiyа və s.) təyin еtmək, əşya mühitini və həyаt fəаliyyətinin müəyyən еmоsiоnаl-psiхоlоji şərаitdəki tələbаtlаrını nəzərə аlаrаq fəzа təşkilinin fоrmаlаşdırılmаsıdır. Tədris zamanı dizayn ixtisası üzrə hazırlıq interyerin lаyihələndirilməsi zаmаnı lаyihə fəаliyyətinin kоmplеks prоblеmlərinin öyrənilməsi, sоsiаl, utilitаr-funksiоnаl, еrqоnоmik, еstеtik və iqdisаdi tələbаta nəzərən öyrənilir.
Dizayn ixtisasının hazırlığı, biliklərin mənimsənilməsi tələbənin bədii-lаyihə fəаliyyətində müstəqil iştirakını, prоfеssiоnаl еtik mövqеdən  sеçim etməsini, təlim təcrübəsi zаmаnı аlınmış bilikləri  tətbiq еtmək bаcаrığını nəzərdə tutur.
 

Fakültə haqqında. Memarlıq fakültəsi öz köklü ənənələrinə görə universitetimizdə və memarlıq ixtisasını tədris edən digər ali məktəblər arasında həmişə seçilmişdir. Fakültə Memarlıq və dizayn ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsili pilləsində mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin professor-müəllim heyətinin böyük əksəriyyəti memarlıq layihələndirilməsi- şəhərsalma, dizayn, abidələrin bərpası sahəsində respublikanın tanınmış mütəxəssisləri və alimləridir. Hal - hazırda fakültədə AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 12 memarlıq doktoru, 17 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent öz dərin nəzəri və praktik biliklərini tələbələrimizlə paylaşır. Onlardan 2 nəfəri «Şöhrət» ordeni laureatı, 12 nəfəri respublikanın əməkdar memarı, 1 nəfəri isə Respublika Dövlət mükafatı laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Fakültənin 21 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, baş müəllim və müəllim olmaqla 122 üzvü vardır.

Fakültədə təhsil. Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər qabiliyyət seçimindən sonra Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul (test) imtahanlarında iştirak edir və universitetdə rəsm və rəsmxətdən qabiliyyət imtahanı verirlər.

Yaranma tarixi. Memarlıq fakültəsinin 90 ildən artıq yaşı vardır.

İlkin olaraq indiki Neft Akademiyasının nəzdindəki İnşaat fakültəsinin tərkibində Memarlıq bölməsi kimi mövcud olmuşdur. 1968-ci ildə inşaat fakültəsindən memarlıq bölməsinin ayrılması nəticəsində memarlıq fakültəsi yaradılmışdır. Memarlıq fakültəsində 2 istiqamətdə memarlıq və dizayn sahəsi üzrə tədris olunan fənlərin elmi-təcrübi fəaliyyətinin əsas məqsədi layihələndirmə prosesinin mənimsənilməsinə yönəldilmişdir. Fakültənin bakalaviatura, magistratura və doktorantura bölməsində hər bir istiqamətdə olan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültəni bitirən mütəxəssislər memarlıq, şəhərsalma, ətraf mühitin dizaynı, tarixi abidələrin bərpası, dizayn və s. sahələrdə səmərəli fəaliyyət göstərirlər.

Fakültə haqqında. Memarlıq fakültəsi öz köklü ənənələrinə görə universitetimizdə və memarlıq ixtisasını tədris edən digər ali məktəblər arasında həmişə seçilmişdir. Fakültə Memarlıq və dizayn ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsili pilləsində mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin professor-müəllim heyətinin böyük əksəriyyəti memarlıq layihələndirilməsi- şəhərsalma, dizayn, abidələrin bərpası sahəsində respublikanın tanınmış mütəxəssisləri və alimləridir. Hal - hazırda fakültədə AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 12 memarlıq doktoru, 17 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent öz dərin nəzəri və praktik biliklərini tələbələrimizlə paylaşır. Onlardan 2 nəfəri «Şöhrət» ordeni laureatı, 12 nəfəri respublikanın əməkdar memarı, 1 nəfəri isə Respublika Dövlət mükafatı laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Yaranma tarixi. Memarlıq fakültəsinin 90 ildən artıq yaşı vardır.

İlkin olaraq indiki Neft Akademiyasının nəzdindəki İnşaat fakültəsinin tərkibində Memarlıq bölməsi kimi mövcud olmuşdur. 1968-ci ildə inşaat fakültəsindən memarlıq bölməsinin ayrılması nəticəsində memarlıq fakültəsi yaradılmışdır. Memarlıq fakültəsində 2 istiqamətdə memarlıq və dizayn sahəsi üzrə tədris olunan fənlərin elmi-təcrübi fəaliyyətinin əsas məqsədi layihələndirmə prosesinin mənimsənilməsinə yönəldilmişdir. Fakültənin bakalaviatura, magistratura və doktorantura bölməsində hər bir istiqamətdə olan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültəni bitirən mütəxəssislər memarlıq, şəhərsalma, ətraf mühitin dizaynı, tarixi abidələrin bərpası, dizayn və s. sahələrdə səmərəli fəaliyyət göstərirlər.

Fakültədə təhsil. Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər qabiliyyət seçimindən sonra Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul (test) imtahanlarında iştirak edir və universitetdə rəsm və rəsmxətdən qabiliyyət imtahanı verirlər.