Su təsərrüfatı və mühəndis kommunikasiya sistemləri fakültəsi

Yaranma tarixi- Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin ən böyük fakültələrindən biri olan Su təsərrüfatı və mühəndis kommunikasiya sistemləri fakültəsi təhsil sistemində aparılan reformlarla əlaqədar olaraq Universitetin Elmi Şurasının 20.09.2001-ci il tarixli qərarı ilə yaradılmışdır. Bu fakültə Su təsərrüfatı tikintisi və ekologiya, Mühəndis sistem və qurğuları fakültələrinin bazası əsasında təşkil edilmişdir.

 Fakültədə 5 ixtisas üzrə mütəxəssis hazırlanır. Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul imtahanlarında iştirak etməlidirlər.

   Beynəlxalq əlaqələri- Alma­ni­ya­nın Köln və Hollandiyanın Zuyd Uni­versitetləri ilə birlikdə 2005-2008-ci illərdə Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti AB-nin CD_JEP 25043(2004) TASİS-TEMPUS proqramı çərçivəsində layihədə iştirak edib. Bu layihə çərçivəsində magistr səviyyəsində Enerji menecmenti (bina­larda) ixtisası üzrə mütəxəssislər hazırlanır.

2014-cü ilin mart ayında fakültənin Ekologiya kafedrası və İngil­tərənin Northampton Universiteti arasında Tullantıların idarə olunması ixtisası üzrə müqavilə imzalanıb. Müqaviləyə əsasən tələbələr birinci il fakültədə, ikinci il isə Northampton Universitetində təhsil almaqla iki magistr diplomu alacaqlar.

Almaniyanın Köln Universi­te­tinin professoru Reza Talibi Daryani Su təsərrüfatı və mühəndis kommunikasiya sistemləri” fakültəsində magistr səviyyəsi üzrə “Enerji menecmenti (binalarda) ixtisaslaşmasında 2016/2017-ci il və 2017/2018-ci tədris illərində “Mühəndis sistemlərinin və qurğularının tikintisi” kafedrasında 2 fənni tədris etmişdir.   

Fakültənin Ekologiya mühən­dis­liyi ixtisası üzrə təhsil alan 6 nəfər II kurs magistr tələbəsi  2014-cü ilin sentyabr ayından Beynəlxalq “ECONANO” layihəsində iştirak etmək hüququ qazanmışdır.

Fakültə Qlobal Su əməkdaşlığı təşkilatının Asiya və Qafqaz üzrə Regional Texniki Məsləhət Komitəsi (Daşkənd şəhəri), Böyük bəndlər üzrə Beynəlxalq Komitə (London), HERZ (Avstriya) ilə sıx əməkdaşlıq edir.

2015 – 2018-ci illərdə fakültənin Mühəndis sistemləri və qurğularının tikintisi kafedrasında təhsil alan tələbələr üçün Fransanın CNAM Akademiyası ilə birlikdə «Rusiya Federasiyasında, Çində və Azərbaycanda binaların enerji və ekoloji səmərəliliyi üzrə açıq və distant təhsil formatında peşə bakalavrı» mövzusunda beynəlxalq layihə (ERASMUS+ LPEB) yerinə yetirilmişdir  (Layihə N°561732-EPP-1-2015-1-FR-EPPKA2-CBHE-JP). Bu layihə əsasında Mühəndis sistemləri və qurğularının tikintisi ixtisası üzrə bakalavr səviyyəsində ikili diplom Azərbaycan memarlıq və İnşaat Universiteti ilə Fransanın CNAM Akademiyası arasında həyata keçiriləcəkdir.

 Fakültənin Ziegen Universiteti, Northampton Universiteti, Florensiya Universiteti  ilə sıx əlaqələri vardır.

 
         Fakültədə tədris - Azərbaycan rus və ingilis dillərində olmaqla, əyani və qiyabi əsaslarla aparılır. Dərslər mühazirə, seminar, laboratoriya, kurs layihəsi, kurs işi formasında təşkil edilir. Fakültədə illik təhsil haqqı 2000 AZN-dir. Semestr imtahanları monitorinq və test üsulları ilə keçirilir. İxtisaslar üzrə müvafiq kurslarda təhsil alan tələbələr, hər bir ixtisas üzrə dövlət sifarişi yerlərinin sayına uyğuna olaraq, semestr imtahanlarında müvəffəqiyyət göstəricisindən asılı olaraq, adi (aylıq 75 AZN), zərbəçi (aylıq 110 AZN) və əlaçı (aylıq 130 AZN) təqaüdlə təmin edilir. 

Fakültəni bitirən tələbələr Azərbaycanın su obyektlərində,  ''Azəriqaz'' Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, ''Azərsu'' Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, H.Əliyev adına Dərin Özüllər Zavodu, Azərbaycan Dövlət Dəniz Nəqliyyat Layihə və Elmi-Tədqiqat İnstitutu, Bakı şəhəri istilik idarəsi, Neft-qaz tikinti trestində və s. bu kimi müəssisələrdə çalışa bilərlər.
Hazırda fakültədə aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı gerçəkləşir:

Bakalar səviyyəsi üzrə

S/S

İxtisasın adı

İxtisasın kodu

1.

Kommunikasiya sistemləri mühəndisliyi

050619

2.

Meliorasiya mühəndisliyi

050625

3.

Ekologiya mühəndisliyi

050606

4.

Neft-qaz mühəndisliyi

050631

5.

Elektrik və elektronika mühəndisliyi

050607

Magistr səviyyəsi üzrə

S/S

İxtisasın adı

 

 

 • Enerji menecmenti (binalarda)

 • Dəniz hidrotexniki qurğuların tikintisi

 • Bina və qurğuların mikroiqlimini təmin edən sistemlər

 • Şəhər infrastrukturunda smart texnologiyalar

 • Elektrik təchizatının optimallaşdırıması və modelləşdirilməsi

 • Su təchizatı

 • Çirkab suların kənarlaşdırılması və təmizlənməsi

 • Hidrotexniki tikinti

 • Meliorasiya mühəndis sistemlərinin tikintisi və istismarı

 • Meliorasiya, rekultivasiya və torpaq mühafizəsi

 •  Bərk tullantıların emalı texnologiyası

 • Su ehtiyatlarının mühafizəsi və kompleks istifadəsi

 

          Fakültənin tərkibində 4 kafedra fəaliyyət göstərir:

1.Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi – kafedra müdiri  dos. Paşayev E.P.

2.Mühəndis sistemlərinin və qurğularının tikintisi – kafedra müdiri  t.e.n.  dos. Məmmədov N.Y.     

3.Ekologiya – kafedra müdiri  t.e.d., prof. Əliyev F.Q.

4.Ali riyaziyyat – kafedra müdiri  t.e.n. prof. Lətifov F.S.

Fakültənin təcrübə sahələri- Fakültədə təhsil alan tələbələr tədris və texnoloji təcrübələrini Türkiyənin İstanbul şəhərində, Almaniyada, Azərbaycanın su obyektlərində,  ''Azəriqaz'' Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, ''Azərsu'' Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, H.Əliyev adına Dərin Özüllər Zavodu, Azərbaycan Dövlət Dəniz Nəqliyyat Layihə və Elmi-Tədqiqat İnstitutu, Bakı şəhəri istilik idarəsi, Neft-qaz tikinti trestində həyata keçirirlər və təcrübələr zamanı fərqlənən tələbələri də gələcəkdə işlə təmin edirlər.

Tədqiqat   istiqamətləri- Fakültədə "Bina və qurğuların mikroiqlimini təmin edən sistemlərin və regional qaz təchizatı sistemlərinin etibarlığının və səmərəliliyinin yüksəldilməsi", "Differensiallanan çoxdəyişənli funksiyalar fəzalarının ümumi nəzəriyyəsinin qurulması və onun xüsusi törəməli differensial tənliklər nəzəriyyəsinə tətbiqi", "Çay və kontinental şelf hidrotexniki qurğu və konstruksiyaların möhkəmlik və dayanıqlıq məsələlərinin tədqiqi", "Azərbaycan Respublikası ərazisində irriqasiya, kollektor-drenaj sistemlərinin və torpaqların meliorasiya vəziyyətinin tədqiqi", "İstilik təchizatı sistemlərində dəniz və şirin suların kombinələşdirilmiş üsulla emalının ekoloji təmiz və iqtisadi səmərəli texnologiyasının işlənməsi və tədqiqi" və "Neft tərkibli istehsalat tullantı sularının təmizlənməsi üçün yığcam qurğuların yaradılması və texnoloji parametrlərinin tədqiqi" mövzuları üzrə elmi-tədqiqat işləri yerinə yetirilir.
       Elmi-tədqiqat işlərinin nəticəsi olaraq, elmi əsərlər çap olunur. Fakültə nəzdində "Ekologiya və su təsərrüfatı" adlı elmi-texniki istehsalat jurnalı nəşr olunur. Fakültənin professor-müəllim heyətinin elmi əsərləri "Известия высших технических учебных заведений Азербайджана" jurnalında, "Экоэнергетика" jurnalında, AMEA-nın "Xəbərlər" (Yer elmləri) jurnalında, Moskvanın "Естественные и технические науки" jurnalında, Kiyevin "Новая тема" jurnalında, Moskvanın "Актуальные проблемы современной науки" jurnalında, "Azərbaycan aqrar elmi" jurnalında, "Neft təsərrüfatı" jurnalında və başqa jurnallarda çap olunmuşdur. 
       Fakültənin professor-müəllim heyəti tərəfindən 556 elmi məqalə, 77 dərslik və dərs vəsaitləri, 22 metodik vəsait çap olunmuş və 12 patent alınmışdır.
       Su təsərrüfatı və mühəndis kommunikasiya sistemləri  fakültəsində tədris olunan fənlər üzrə aşağıdakı dərslik və dərs vəsaitləri çap olunmuşdur.

 1. Musayev Z.S., Məmmədov K.M. və b. “Hidrotexniki qurğular” 2009
 2. Musayev Z.S., Zərbəliyev M.S. və b. “Hidravlika və hidravliki maşınlar” 2019
 3. Məmmədov N.Y. Müasir isitmə sistemləri, 2006.
 4. Əliyev F.Q., Məmmədov N.Y., Əkbərova S.M. Su və hava hövzələrinin çirklənmələrdən qorunması, 2008. 
 5. Əliyev F.Q. və b. Ekologiya , 2012
 6. Musayev Z.S., Əsədov M.Y. və b. “Su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi, inteqrasiyalı idarə edilməsi və mühafizəsi” Yeni nəşr 2019
 7. Hacıyev Y.Z. İnşaat istilik fizikası, 2009.
 8. Abasov R.F., Məmmədov K.M., Musayev Z.S. Dəniz hidrotexniki qurğuları, neftin, qazın saxlanılması və nəqli. Bakı 2010
 9. Məmmədov N.Y., Aslanzadə N.B. “Ventilyasiya və kondisioner sistemləri” 2008
 10. Məmmədov Ə.C., Məmmədova V.V. “Dəniz hidrotexniki qurğularının tarixi, metodologiya və müasir problemləri” 2019
 11. Həsənov E.E., Məmmədova V.V. “Sahilqoruyan hidrotexniki qurğular”, 2018
 12. Musayev Z.S., Zərbəliyev M.S. və b. Ekoloji ekspertiza və layihələndirmənin əsasları, 2015
 13. Məmmədov K.M., Musayev Z.S. və b. Dəniz neft-qaz mədən hidrotexniki qurğuları, 2004
 14. Musayev Z.S., Məmmədov K.M. və b. “Yamacların dayanıqlıq məsələlərinin tədqiqi”2006
 15. Qəhrəmanlı Y.V. Mühəndis meliorasiyası, 2004
 16. Əzizov A.M. Məsafədən zondlanmanın fiziki əsasları, 2013
 17. Əliyev F.Q. Binalarda enerji auditi, 2014
 18. Əzizov A.M. Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı və proqnozlaşdırılması, 2012
 19. Feyziyev H.Q., Hüseynova G.H. Dəniz və duzlu suların şirinləşdirilməsi. 2016
 20. Cavadova M.M. Elektrik və elektron apparatlar. 2018
 21. Quliyev Ə.M., Feyziyeva G.H., Kərimov A.K. İstilik təchizatı üçün su hazırlığı. 2019 
   
     Dekan: Musayev Zakir Səməd oğlu

Tel: (+994 55) 616 63 32

   Dekan müavinləri: Zərbəliyev Mansur Sabir oğlu
Tel: (+994 50) 424 54 44

                                     Həsənov Elgiz Eldar oğlu

Tel: (+994 55) 214 53 84

Beynəlxalq əlaqələr üzrə koordinator: Cəfərli Kamilə Əhliman qızı

Tel: 012-539-10-45 (Daxili-615)

Ünvan: Az 1073, Bakı, A. Sultanova küçəsi, 11

Tel:  (+994 12) 539 06 19

 

 

 

 

 

 

 

Fakültə haqqında. Memarlıq fakültəsi öz köklü ənənələrinə görə universitetimizdə və memarlıq ixtisasını tədris edən digər ali məktəblər arasında həmişə seçilmişdir. Fakültə Memarlıq və dizayn ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsili pilləsində mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin professor-müəllim heyətinin böyük əksəriyyəti memarlıq layihələndirilməsi- şəhərsalma, dizayn, abidələrin bərpası sahəsində respublikanın tanınmış mütəxəssisləri və alimləridir. Hal - hazırda fakültədə AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 12 memarlıq doktoru, 17 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent öz dərin nəzəri və praktik biliklərini tələbələrimizlə paylaşır. Onlardan 2 nəfəri «Şöhrət» ordeni laureatı, 12 nəfəri respublikanın əməkdar memarı, 1 nəfəri isə Respublika Dövlət mükafatı laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Fakültənin 21 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, baş müəllim və müəllim olmaqla 122 üzvü vardır.

Fakültədə təhsil. Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər qabiliyyət seçimindən sonra Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul (test) imtahanlarında iştirak edir və universitetdə rəsm və rəsmxətdən qabiliyyət imtahanı verirlər.

Yaranma tarixi. Memarlıq fakültəsinin 90 ildən artıq yaşı vardır.

İlkin olaraq indiki Neft Akademiyasının nəzdindəki İnşaat fakültəsinin tərkibində Memarlıq bölməsi kimi mövcud olmuşdur. 1968-ci ildə inşaat fakültəsindən memarlıq bölməsinin ayrılması nəticəsində memarlıq fakültəsi yaradılmışdır. Memarlıq fakültəsində 2 istiqamətdə memarlıq və dizayn sahəsi üzrə tədris olunan fənlərin elmi-təcrübi fəaliyyətinin əsas məqsədi layihələndirmə prosesinin mənimsənilməsinə yönəldilmişdir. Fakültənin bakalaviatura, magistratura və doktorantura bölməsində hər bir istiqamətdə olan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültəni bitirən mütəxəssislər memarlıq, şəhərsalma, ətraf mühitin dizaynı, tarixi abidələrin bərpası, dizayn və s. sahələrdə səmərəli fəaliyyət göstərirlər.

Fakültə haqqında. Memarlıq fakültəsi öz köklü ənənələrinə görə universitetimizdə və memarlıq ixtisasını tədris edən digər ali məktəblər arasında həmişə seçilmişdir. Fakültə Memarlıq və dizayn ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsili pilləsində mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin professor-müəllim heyətinin böyük əksəriyyəti memarlıq layihələndirilməsi- şəhərsalma, dizayn, abidələrin bərpası sahəsində respublikanın tanınmış mütəxəssisləri və alimləridir. Hal - hazırda fakültədə AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 12 memarlıq doktoru, 17 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent öz dərin nəzəri və praktik biliklərini tələbələrimizlə paylaşır. Onlardan 2 nəfəri «Şöhrət» ordeni laureatı, 12 nəfəri respublikanın əməkdar memarı, 1 nəfəri isə Respublika Dövlət mükafatı laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Yaranma tarixi. Memarlıq fakültəsinin 90 ildən artıq yaşı vardır.

İlkin olaraq indiki Neft Akademiyasının nəzdindəki İnşaat fakültəsinin tərkibində Memarlıq bölməsi kimi mövcud olmuşdur. 1968-ci ildə inşaat fakültəsindən memarlıq bölməsinin ayrılması nəticəsində memarlıq fakültəsi yaradılmışdır. Memarlıq fakültəsində 2 istiqamətdə memarlıq və dizayn sahəsi üzrə tədris olunan fənlərin elmi-təcrübi fəaliyyətinin əsas məqsədi layihələndirmə prosesinin mənimsənilməsinə yönəldilmişdir. Fakültənin bakalaviatura, magistratura və doktorantura bölməsində hər bir istiqamətdə olan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültəni bitirən mütəxəssislər memarlıq, şəhərsalma, ətraf mühitin dizaynı, tarixi abidələrin bərpası, dizayn və s. sahələrdə səmərəli fəaliyyət göstərirlər.

Fakültədə təhsil. Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər qabiliyyət seçimindən sonra Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul (test) imtahanlarında iştirak edir və universitetdə rəsm və rəsmxətdən qabiliyyət imtahanı verirlər.