Elmi-tədqiqat şöbəsi

Elmi-tədqiqat şöbəsi

Elmi-tədqiqat şöbəsinin əsas vəzifəsi AzMİU-da elmi-pedaqoji kadrların hazırlanması, elmi-tədqiqat işlərinin planlaşdırılması, koordinasiyası, yerinə yetirilməsi və onlara nəzarət,  həmçinin elmi-tədqiqatların nəticələrinin istehsalata və tədris prosesinə tətbiq edilməsi, AzMİU-da xarici ölkələrlə elmi texniki əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsidir.
Elmi-tətqiqat şöbəsinin  (ETŞ) prioritet vəzifələrindən biri beynəlxalq və respublika səviyyəli konfrans və simpoziumların təşkili və keçirilməsi, patent-lisenziya fəaliyyətinin koordinasiyası, patent və ixtiraların beynəlxalq status alması, elmi informasiyanın yayılması, elmi nəşrlərin nüfuzlu jurnallar səviyyəsinə çatdırılmasıdır.  
  ETŞ-nin daha bir vəzifəsi AzMİU-nun kafedralarında və elmi-tədqiqat laboratoriyalarında aparılan elmi-tədqiqat işlərini koordinasiya etmək və onlara aşağıda göstərilən istiqamətlərdə yardım göstərməkdir:

  • Elm və təhsilin inkişafında maraqlı olan fondlardan yeni layihələrin həyata keçirilməsinə qrant ayrılması məqsədi ilə AzMİU-da aparılan elmi-tədqiqat işləri barədə məlumatlar bazasını yaratmaq;

  • Birgə layihə məqsədi ilə xarici və yerli elmi mərkəzlər və şirkətlər ilə əlaqələri yaradıb, informasiya mübadiləsini təşkil etmək;

  • Elmi layihələrin həyata keçirilməsində maraqlı olan sponsorları tapıb, onları maddi dəstək verməyə cəlb etmək.

ETŞ-nin  qarşısında qoyulan əsas məsələlər aşağıdakılardır:

  • fundamental  və axtarış tədqiqatların prinsipcə yeni texnika, texnologiya və materialların işlənib hazırlanması sahələrinin üstün istiqamətlərinin inkişafı;

  • memarlıq, inşaat və digər elm sahələrinin inkişafının əsas problemlərini həll etmək məqsədilə universitetin elmi potensialından səmərəli istifadə edilməsi;

  • elmi tədqiqatların nəticələrinin istehsalata və tədris prosesinə tətbiq edilməsi;

  • yüksək ixtisaslı elmi və elmi-pedaqoji kadrların hazırlanması, yenidən hazırlanması və mütəxəssislərin ixtisasartırılmasının təmin edilməsi;

  • elmi nəticələrin istehsalatda istifadə edilməsinin genişləndirilməsi məqsədi ilə tikinti komleksinin müxtəlif sahələri ilə elmi-texniki əməkdaşlığın perspektiv formalarının inkişaf etdirilməsi;

  • AzMİU-nun elmi potensialının formalaşdırılması məqsədilə xarici ölkələrdə yüksək ixtisaslı elmi mütəxəssislərin hazırlanması;

  •  Universitetdə əqli fəaliyyət nəticələrinin kommersiyalaşdırılması

Fakültə haqqında. Memarlıq fakültəsi öz köklü ənənələrinə görə universitetimizdə və memarlıq ixtisasını tədris edən digər ali məktəblər arasında həmişə seçilmişdir. Fakültə Memarlıq və dizayn ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsili pilləsində mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin professor-müəllim heyətinin böyük əksəriyyəti memarlıq layihələndirilməsi- şəhərsalma, dizayn, abidələrin bərpası sahəsində respublikanın tanınmış mütəxəssisləri və alimləridir. Hal - hazırda fakültədə AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 12 memarlıq doktoru, 17 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent öz dərin nəzəri və praktik biliklərini tələbələrimizlə paylaşır. Onlardan 2 nəfəri «Şöhrət» ordeni laureatı, 12 nəfəri respublikanın əməkdar memarı, 1 nəfəri isə Respublika Dövlət mükafatı laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Fakültənin 21 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, baş müəllim və müəllim olmaqla 122 üzvü vardır.

Fakültədə təhsil. Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər qabiliyyət seçimindən sonra Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul (test) imtahanlarında iştirak edir və universitetdə rəsm və rəsmxətdən qabiliyyət imtahanı verirlər.

Yaranma tarixi. Memarlıq fakültəsinin 90 ildən artıq yaşı vardır.

İlkin olaraq indiki Neft Akademiyasının nəzdindəki İnşaat fakültəsinin tərkibində Memarlıq bölməsi kimi mövcud olmuşdur. 1968-ci ildə inşaat fakültəsindən memarlıq bölməsinin ayrılması nəticəsində memarlıq fakültəsi yaradılmışdır. Memarlıq fakültəsində 2 istiqamətdə memarlıq və dizayn sahəsi üzrə tədris olunan fənlərin elmi-təcrübi fəaliyyətinin əsas məqsədi layihələndirmə prosesinin mənimsənilməsinə yönəldilmişdir. Fakültənin bakalaviatura, magistratura və doktorantura bölməsində hər bir istiqamətdə olan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültəni bitirən mütəxəssislər memarlıq, şəhərsalma, ətraf mühitin dizaynı, tarixi abidələrin bərpası, dizayn və s. sahələrdə səmərəli fəaliyyət göstərirlər.

Fakültə haqqında. Memarlıq fakültəsi öz köklü ənənələrinə görə universitetimizdə və memarlıq ixtisasını tədris edən digər ali məktəblər arasında həmişə seçilmişdir. Fakültə Memarlıq və dizayn ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsili pilləsində mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin professor-müəllim heyətinin böyük əksəriyyəti memarlıq layihələndirilməsi- şəhərsalma, dizayn, abidələrin bərpası sahəsində respublikanın tanınmış mütəxəssisləri və alimləridir. Hal - hazırda fakültədə AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 12 memarlıq doktoru, 17 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent öz dərin nəzəri və praktik biliklərini tələbələrimizlə paylaşır. Onlardan 2 nəfəri «Şöhrət» ordeni laureatı, 12 nəfəri respublikanın əməkdar memarı, 1 nəfəri isə Respublika Dövlət mükafatı laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Yaranma tarixi. Memarlıq fakültəsinin 90 ildən artıq yaşı vardır.

İlkin olaraq indiki Neft Akademiyasının nəzdindəki İnşaat fakültəsinin tərkibində Memarlıq bölməsi kimi mövcud olmuşdur. 1968-ci ildə inşaat fakültəsindən memarlıq bölməsinin ayrılması nəticəsində memarlıq fakültəsi yaradılmışdır. Memarlıq fakültəsində 2 istiqamətdə memarlıq və dizayn sahəsi üzrə tədris olunan fənlərin elmi-təcrübi fəaliyyətinin əsas məqsədi layihələndirmə prosesinin mənimsənilməsinə yönəldilmişdir. Fakültənin bakalaviatura, magistratura və doktorantura bölməsində hər bir istiqamətdə olan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültəni bitirən mütəxəssislər memarlıq, şəhərsalma, ətraf mühitin dizaynı, tarixi abidələrin bərpası, dizayn və s. sahələrdə səmərəli fəaliyyət göstərirlər.

Fakültədə təhsil. Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər qabiliyyət seçimindən sonra Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul (test) imtahanlarında iştirak edir və universitetdə rəsm və rəsmxətdən qabiliyyət imtahanı verirlər.