İnşaat fakültəsi

Fakültə haqqında

İnşaat fakültəsi 1920-ci ildə Bakı Politexnik İnstitutunun tərkibində yaradılmışdır.

1930-1934-cü illərdə müstəqil Memarlıq və İnşaat İnstitutu kimi fəaliyyət göstərmiş, 1934-1951-ci illərdə Azərbaycan Sənaye İnstitutunun tərkibinə daxil edilmişdir. 1951-1975-ci illərdə Azərbaycan Politexnik İnstitutunun tərkibində, 1975-ci ildə isə Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutu yarananda onun tərkibində müstəqil bir fakültə kimi fəaliyyət göstərmişdir. Fakültənin bakalavr, magistratura və doktorantura bölməsində inşaat mühəndisliyi ixtisası üzrə kadr hazırlığı aparılır.

Fakültə - İnşaat fakültəsi “İnşaat mühəndisliyi”, "Materiallar mühəndisliyi" və "Sənaye mühəndisliyi" ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsili pilləsində mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin professor-müəllim heyətinin böyük qismi bina və qurğuların layihələndirilməsi, inşaat konstruksiyalarının hesablanması və layihələndirilməsi, tikinti istehsalatının texnologiyası, təşkili və idarə olunması, şəhər bələdiyyə tikintisi və təsərrüfatı, daşınmaz əmlakın idarə olunması və ekspertizası, metrologiya və standartlaşdırma sahəsində, tikinti materialları və məmulatları  istehsal sənayesi, o cümlədən sement, gips, əhəng, quru qarışıqlar, beton qarışığı, beton və dəmir – beton məmulatları, kərpic və keramik  məmulatlar, doldurucu (qum, çınqıl, qırmadaş) və s. məhsullar istehsal  edən sənaye müəssisələrində çalışan, eləcə də materiallar mühəndisi,  həmçinin  inşaat komplekslərində və texnoloji proseslərin icrasında əməyin mühafizəsinin,  həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyinin  təminatı ilə məşğul olan mühəndislər respublikanın tanınmış mütəxəssis və alimləridirlər. Hal – hazırda fakültədə 13 professor, 41 elmlər namizədi, dosent, 16 baş müəllim, 2 müəllim və 14 assistent olmaqla 85 professor-müəllim heyəti öz dərin nəzəri və praktiki biliklərini tələbələrimizlə paylaşır. Onlardan 1 nəfəri inşaat sahəsində səmərəli fəaliyyətinə görə “Tərəqqi medalı" ilə təltif olunmuş, 2 nəfəri isə “Əməkdar müəllim” adına layiq görülmüşdür.

Bakalavr səviyyəsi üzrə ixtisaslar:

İnşaat mühəndisliyi  050617

Materiallar mühəndisliyi 050623

Sənaye mühəndisliyi 050638

 

Fakültədə təhsil
Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər Dövlət İmtahan Mərkəzinin keçirdiyi qəbul imtahanlarında iştirak etməlidirlər. Fakültədə təhsil azərbaycan, rus və ingilis dillərində tədris edilir. Fakültə üzrə ixtisaslara qəbul Dövlət sifarişli (DS) və Ödənişli əsaslarla aparılır. 

İstanbul Texniki Universiteti ilə ikili diplom haqqında müqavilə 26.09.2018-ci ildə imzalanıb (tələbə 2 il AzMİU-da sonrakı 2 il isə İTU-da təhsil alır).

Tədrisin təşkili

Tədrisin təşkili Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin və universitetin müvafiq qərar və əmrləri əsasında aparılır. Tələbələr hər semestr dərs başlamazdan əvvəl fərdi tədris planlarını dekanlıqda təsdiq edir, onlara özünə nəzarət qrafikləri və kredit təhsil sisteminə aid əsasnamələr təqdim olunur.
Tədris prosesi zamanı tələbənin biliyinin qiymətləndirilməsi Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarları və kredit təhsil sisteminin əsasnaməsinə uyğun aparılır. Aralıq və cari qiymətləndirmə aparıldıqdan sonra tələbənin fənn üzrə müvəffəqiyyət göstəricisi müəyyən olunur. 

Tələbənin biliyi maksimum 100 balla qiymətləndirilir. Tələbə 50 balı semestr ərzində, 50 balı isə imtahanda toplayır. Semestr ərzində toplanan 50 bala aşağıdakılar aiddir:

dərsə davamiyyətə görə  - 10 bal

sərbəst işə görə - 10 bal

məşğələ, seminar və ya laboratotiya dərslərinin nəticələrinə görə - 30 bal

Əgər fənn üzrə kurs işi (layihəsi) nəzərdə tutulubsa, onda məşğələ (seminar) və laboratoriya dərslərinə görə 20 bal, kurs işinin (layihəsinin) hazırlanması və müdafiəsinə görə 10 bal verilir. 

Tələbənin imtahanda topladığı bal 17 baldan aşağı olmamalıdır. Fənn üzrə ayrılmış bütün saatların 25%-dən çoxunda iştirak etməyən tələbə həmin fənnin imtahanına buraxılmır. 

Fənn üzrə semestr ərzində toplanmış balın yekun miqdarına görə tələbənin biliyi Avropa Kredit Transfer Sisteminə (AKTS) görə aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:

 51 baldan aşağı               

      - "qeyri-kafi"  (F)

 51-60 bal

      - "qənaətbəxş"  (E)

 61-70 bal  

      - "kafi" (D)

 71-80 bal

      - "yaxşı" (C)

 81-90 bal

      - "çox yaxşı" (B)

 91-100 bal

      -"əla" (A)

4-cü kurs tələbələri, sonuncu (VIII) semestrdə müvafiq ixtisaslara aid müəssisə və qurumlarda təyin edilmiş təcrübə rəhbərinin nəzarəti ilə 14 həftəlik Texnoloji İstehsalat təcrübəsi keçir və sonda 100 ballıq sistem üzrə universitetdə yaradılmış komissiya tərəfindən qiymətləndirilir.

Tələbələr Yekun attestasiya üzrə Dövlət imtahanını verərək və ya buraxılış işini müdafiə edərək universiteti bitirmiş hesab edilir. 

Təhsil alan tələbələrin biliyinin qiymətləndirilməsi prosesi tədris olunan fənlərdən asılı olaraq semestrin (payız və yaz semestri) sonunda test və yazılı imtahan üsulu ilə keçirilir. Müvafiq ixtisaslar üzrə təhsil alan tələbələr təhsil aldığı müddətdə hər hansı fənn üzrə semestr imtahanını müvəffəqiyyətlə vermədiyi halda, akademik borc yaranır. Akademik borcun ləğv edilməsi üçün tələbənin dekanlığa müraciəti əsasında müvafiq semestr üzrə fərdi və alt qruplar üzrə dərslərdə iştirak edir və semestrin sonunda imtahan təşkil edilir. “Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyəsində kredit sistemi ilə tədrisin təşkili Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 24 dekabr tarixli, 348 nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə 3.2.14 bəndinə əsasən akademik borcun ləğv edilməsi üçün tələbənin dekanlığa müraciəti əsasında uyğun semestr üzrə müvafiq fənnin kreditinin 25 % ödənişilə təkrar imtahan verərək akademik borcunu ləğv etməsi imkanı mövcuddur.

Təhsil haqları

Qəbul planına əsasən qəbul olan tələbələrin əksəriyyəti dövlət sifarişi əsasında ödənişsiz təhsil alsalar da, öz hesabı ilə ödənişli əsaslarla təhsil alan tələbələr universitet ilə bağladıqları müqaviləyə əsasən hər semestr 1 ay ərzində illik təhsil haqının 50 faizini ödəyərək dərsə başlayırlar, digər 50 faiz təhsil haqqı isə qış tətilindən sonra ödənilir. Təhsil haqqı 2021-2022-ci tədris ili üçün 2000 AZN təşkil edir.
Mövcud qaydalara əsasən semestr nəticələri üzrə dövlət sifarişi ilə təhsil alan tələbələrin sayı qədər təqaüd yerləri ayrılır və müsabiqədə ödənişli tələbələr də iştrak etməklə onlara əlaçı (aylıq 130 AZN), zərbəçi (aylıq 110 AZN) və adi (aylıq 75 AZN) təqaüdlər verilir. Hər semestr tələbələrə əlavə təqaüd yerləri də ayrılır ki, bu zaman akademik borcu olmayan digər tələbələr də təqaüd alamaq imkanlarına malik olurlar.

Beynəlxalq əlaqələr

Təhsilin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması məqsədi ilə fakültə xarici ölkələrin texniki universitetləri ilə qarşılıqlı əlaqələrini genişləndirir. Beləki, son on il ərzində 8 beynəlxalq elmi-praktik konfrans keçirilmiş və fakültə Moska Dövlət İnşaat Universitetində Avrokodun tətbiqi ilə bağlı 1 onlayn konfransın iştirakçısı olmuşdur. “İnşaat elminin müasir problemləri” mövzusunda Elmi-Beynəlxalq konfrans 29-30 noyabr 2012-ci il, “Müasir İnşaatda Dəmir-Beton Konstruksiyalarını yeri” mövzusunda Beynəlxalq konfransı isə 14 iyul 2013-cü il tarixində keçirilmişdir. 26 noyabr 015-ci il tarixində “Müasir «Gobustone» məsaməli beton  bloklarının istifadəsinin təşkilatı – texnoloji problemləri” mövzusunda Elmi- praktik konfaransı; 08 iyun 2016 ci il tarixində “Müasir məsaməli beton bloklarından istifadənin texniki-iqtisadi problemləri”  mövzusunda Elmi- praktik konfaransı; 26 may 2017 -ci il tarixində “Qobustоne” məsaməli beton bloklarından tikilmiş binalarda tamamlama işlərinin təşkilatı–texnoloji problemləri” mövzusunda  Elmi- praktik konfaransları keçirilmişdir. 29.03.2018-ci il tarixində İnşaat konstruksiyaları kafedrasının və dekanlığın təşəbbüsü ilə 3 beynəlxalq semi­nar, 29.03.2018-ci il tarixində İctimai fənlər kafedrası isə 1 beynəlxalq və 1 respublika konfrans keçirmişdir: “31 Mart Azərbay­canlıların Soyqırımı Günü” nə həsr olunan elmi konfrans və 01.05.2018-ci il tarixində “Milli-mənəvi dəyərlər: ənənə və müasirlik” mövzusunda Beynəlxalq Konfrans keçirilmişdir. 24-25-may 2019-cu il tarixində “TİKİNTİDƏ İNNOVASİYALAR” Ukrayna-Azərbayycan-1, 20-21-may 2020-cu il tarixində “TİKİNTİDƏ İNNOVASİYALAR” Ukrayna-Azərbayycan-2, 02-03 iyun 2021-cu il tarixində “TİKİNTİDƏ İNNOVASİYALAR” Ukrayna-Azərbaycan-3 Beynəlxalq Elmi-praktik konfransları keçirilmişdir.

RF-da “İnşaat Mövsümü -2010” İnşaat sərgisində və Beynəlxalq konfransda iştrak etmiş diplomlar qazanmışdır. 2011-ci ildə Cənubi Koreya Respublikasında Beynəlxalq konfranslarda iştrak etmiş, universitetlər və istehsalat müəssisələri ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq müqavilələri imzalanmışdır. İstanbul Texniki Universiteti, Novosibirsk Dövlət Memarlıq və İnşaat Universiteti, Qazaxıstan Milli Texniki Universiteti, Saratov Dövlət Memarlıq və İnşaat Universiteti, Penza Dövlət Memarlıq və İnşaat Universiteti və s. universitetlərlə müqaviləllər imzalanmış və inşaat mühəndisliyi istiqamətində elmi və elmi-metodiki tədqiqatlar aparılmışdır.  Həmçinin fakültə Beynəlxalq İnşaat Ali Məktəbləri Assosiasiyası ilə sıx əməkdaşlıq edir. 
Fakültə ERASMUS və  «MÖVLANƏ» beynəlxalq tələbə-magistr mübadiləsində iştirak edir və inşaatçı mühəndis təhsilinin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması məqsədilə fakültə xarici texniki profilli məktəblər ilə professional əlaqələri genişləndirir.
Eləcə də, Böyük Britaniyanın Coventry Universiteti,Türkiyənin İstanbul Texniki Universiteti, Sakarya Universiteti, Kimya kafedrası D.İ.Mendeleyev adına “Rusiya Kimya-Texnologiya Universiteti”, Rusiya “Altay Dövlət Politexniki Universiteti”, “Kiyev Dövlət İnşaat və Memarlıq Universiteti”, “Xarkov Dövlət Memarlıq və İnşaat Universiteti”, “Odessa İnşaat və Memarlıq Universiteti”, “Gazi Universiteti”, “Ümumrusiya Mülki Mühafizə İnstitutu”, “Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Yanğından Mühafizə Dövlət Akademiyası”, “Moskva Dövlət İdarəetmə Akademiyası”, “Moskva Dövlət Aviasiya İnstitutu”, “Rusiya Elmlər Akademiyasının İdarəetmə Problemləri İnstitutu”, “Gürcüstan Respublikası Elmlər Akademiyasının Geologiya İnstitutu”, “Avropa irimiqyaslı qəzalar üzrə mərkəz”, “BMT-nin Mərkəzi Asiya və Qafqazda fəlakətlərin təhlükələrinin azaldılmasının Beynəlxalq strategiyası katibliyi”, "Oksfam" Humanitar Təşkilatı İngiltərə, NATO-nun xəttilə “Sülh naminə Beynəlxalq Əməkdaşlıq Təşkilatı” və s. ilə sıx əlaqələri vardır.


2018-ci ildə “Tikinti istehsalatının komputer modelləşdirilməsi”, 2021-ci ildə “Tikinti layihələrinin idarə edilməsi” laboratoriyaları  açılmışdır.

Əməkdaşlıq sahələri

Fakültənin istehsalat və elmi-tədqiqat müəssisələri ilə də əlaqələri genişdir. Bağlanmış müqavilələr əsasında tələbələrimiz tədris istehsalat və tədris texnoloji təcrübələrini Bakının tanınmış inşaat şirkətlərində (“Heydər Əliyev adına Bakı Neft Emalı Zavodu”, “Heydər Əliyev adına Bakı Dərin Özüllər Zavodu”, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyi, “SOCAR”, “Paşa İnşaat”, “Gilan İnşaat”, “Akkord”, “BP”, “İCOM” və s.) keçirlər. “SOCAR”, “BP”, “AzərSu” və digər şirkətlərin təhsilə dəstək təqaüd proqramlarında tələbələrimiz iştrak edirlər və bu proqramların qalibləridirlər.

Tələbələrimiz həmçinin Akkord STİK ASC,  Norm MMC, “Gilan Beton” MMC, “Sika” Group, “Basf Caspian Yapı Kimyasallar Sənaye” MMC, “Mətanət A” şirkəti, Garant İnşaat Sənaye, Holcim (Azərbaycan) ASC, AS İnşaat MMC, "Expert Beton" MMC müəssisələrində,  FHN – nin müxtəlif  qurumlarında, Ekologiya və təbii sərvətlər, Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirliklərinin obyektlərində və s. bu kimi müəssisələrdə çalışmaq imkanı əldə edirlər.

Karyera imkanları

Fakültəni bitirən mütəxəssislər inşaat mühəndisliyi, sənaye və mülki tikinti, şəhər bələdiyyə tikintisi və təsərrüfatı, daşınmaz əmlakın idarə olunması və ekspertizası sahəsində çalışmaqla yanaşı Akkord STİK ASC,  Norm MMC, “Gilan Beton” MMC, “Sika” Group, “Basf Caspian Yapı Kimyasallar Sənaye” MMC, “Mətanət A” şirkəti, Garant İnşaat Sənaye, Holcim (Azərbaycan) ASC, AS İnşaat MMC, "Expert Beton" MMC müəssisələrində,  FHN – nin müxtəlif  qurumlarında, Ekologiya və təbii sərvətlər, Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirliklərinin obyektlərində təcrübə keçir və uğurla çalışırlar.

Tədqiqat istiqamətləri

Nazikdivarlı dəmir-beton fəza konstruksiyalarının qeyri-xətti nəzəriyyələrlə statika, dinamika və dayanıqlıq məsələlərinin tədqiqi, Dövlət büdcəsi ilə yerinə yetirilmiş elmi-tədqiqat işlərinin hesabatı, 2006-2010-cu illər, 2010-2015-ci illər, Çoxmərtəbəli, monolit binaların inşasının yeni texnologiyasının metodikasının hazırlanması, Böyük aşırımlı müstəvi sistemlərin və birtərəfli rabitələri olan qurğuların metal konstruksiyalarının gərginlik və deformasiya hallarının tədqiqi, Qurğuların dinamikasının və zəlzələyə davamlığının nəzəri-eksperimental tədqiqi, Mühəndis sistemlərinin rekonstruksiyası və texniki istismarı, şəhər ərazilərinin mühəndis hazırlığı. “Təhlükəli tullantıların yaratdığı föqəladə hallar və onların idarə olunmasının təkmilləşdirilməsi","Məişət tullantılarının yandırılmasından alınan küllərin  inşaat materiallarının hazırlanmasında tətbiqi"  və “Karbohidrogenlərin funksional törəmələrinin sintezi və tədqiqi”   istiqamətlərində elmi-tədqiqat işləri yerinə yetirilir.

 

Tədris olunan fənlər üzrə son 5 ildə çap olunan dərslik və dərs vəsaitləri

1.M.Ə.Hacıyev, R.D.Əliyev., F.M.Quliyev. Əyilən dəmirbeton elementlərin normal kəsiklər üzrə möhkəmliyə hesablanması. Bakı, 2019, AzMİU “Nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi”, 120s.

2.R.D.Əliyev, C.A.Quliyev, F.M.Quliyev. Dəmirbeton konstruksiyalar. Bakı, 2019, AzMİU “Nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi”, 376s.

3. Н.Г.Сеидов, Р.Д.Алиев. Примеры расчета прочности железобетонных изгибаемых элементов по нормальным сечением. Bakı, 2020, AzMİU “Nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi”, 52s.

4. М.А.Гаджиев, Р.Д.Алиев, С.М.Алаева. Устойчивость зданий и сооружений. Bakı, 2019, AzMİU “Nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi”, 102s.

5.V.Ə.Hacıyev. Tavaların hesablanması. Bakı, 2019, AzMİU “Nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi”, 90s.

6. I.Kh.Poluxov. An example of degree work on the metal structures. Bakı, 2019, AzMİU “Nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi”, 136s.

7. I.Kh.Poluxov. An example of degree work on the reinforced concrete  structures. Bakı, 2019, AzMİU “Nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi”, 104s.

8. I.Kh.Poluxov. Metal structures. Bakı, 2019, AzMİU “Nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi”, 138s.

9. Н.Г.Сеидов, М.А.Гаджиев, М.М.Дамиров. Монолитные железобетонные конструкции многоэтажных зданий. Пример выполнения курсового проекта. 80 s.(qrif alınıb, çapdadır)

10. M.Ə.Hacıyev, R.D.Əliyev, M.M.Dəmirov. Mühəndis dəmirbeton konstruksiyaları. 154 s. .(qrif alınıb, çapdadır)

11. M.Ə.Hacıyev. Differensial tənliklərin ədədi həll üsulları. 222 s  (qrif alınıb çapdadır).

12. Fərzəliyev S.A. Tikintidə idarəetmə. Dərslik. 2015. 315 səh

13. Fərzəliyev S.A. Tikinti istehsalatının təşkili, planlaşdırılması və idarə oliunması. Dərslik. 2020. 463 səh

14. Fərzəliyev S.A, Bələgözov Ə.M. Monolit dəmirbeton işlərinin texnologiyası. 2019. Dərsvəsiti. 215 səh

15. Bələgözov Ə.M. Monolit və yığma –monolit dəmir betondan bina və qurğuların tikintisinin texnologiyası. 2017. Dərslik. 413 səh

16. Salahov M.Ə. Xüsusi təyinatlı bina və qurğuların inşasının texnologiyası və təşkili. 2017. Dərslik. 394 səh

17. Salahov M.Ə. Tikinti istehsalatının texnologiyası fənninin nəzəri və praktiki məsələlərinin həllinə dair. 2019. Dərs vəsiti. 178 səh

18. Quliyev R.H, Nəbiyev A., Nəqliyyat tikintisinin iqtisadiyyatı. Dərs vəsiti.

19. K.R. Əliyeva “Azərbaycan Multikulturalizmi”. Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı, 2017

20. K.R. Əliyeva  ”Azərbaycan Multikulturalizmi” (Ali məktəblər üçün dərslik) Bakı 2019.  (Azərbaycan,rus, ingilis, dillərində).

21. D.Y. İsmayılov “History of Azerbaijan”. Dərslik .Bakı,  2017.   

22. D.Y. İsmayılov “Ethics” (ingilis dilində). Dərslik.  Bakı, 2017. 

23. K.R. Əliyeva, V.Ş. Əhmədova Mədəniyyətşünaslıq: mahiyyəti, predmeti, konsepsiyaları, dərs vəsaiti, Bakı 2020, 120 səh 

24. K.R. Əliyeva, V.Ş. Əhmədova Азимут научных иследований экономика и управление. Том 9 N4 (33)- 2020. Мультикультурализм как новая политическая парадигма нового мирового порядка, 3 səh – 2020 

25. Əliyev İ.Q., Quliyev F.M. “Texnoloji ölçmələr” fənninin proqramı. AzMİU,  Bakı-2018, 15 səh.

26. Мамедов Ш.А. Упругая муфта. Патент на изобретение № 2569689, 02 ноября 2015 года, 6 стр.

27. Мамедов Ш.А. Металлический вертикальный сейсмостойкий резервуар. Патент на изобретение, № 2015134370, 10 января 2017 года.

28. Мамедов Ш.А. Сейсмостойкое многоэтажное здание. Патент на изобретение, № 2613386, 16 марта 2017 года. 

29. Мамедов Ш.А. Многоэтажное здание повышенной устойчивости. Патент на изобретение, № 2606895, 10 января 2017 года.

30. Мамедов Ш.А. Многоэтажное здание. Патент на изобретение,  № 2613691, 21 марта 2017 года. 

31. Yusifov M.Z. Bina və qurğuların texniki vəziyyətinin təhlili. Dərs vəsaiti. 2021. 217 səh.

32. Yusifov M.Z., Latifov F.S., Əlizadə N.İ. Free Vibrations of Heterogeneous Orthotropic Cylindrical Shells Reinforced by Annular Ribs and Filled by Fluid. Journal of Applied Mechanics and Technical Physics, 2020. 486-493

33. Yusifov M.Z., Latifov F.S., Əlizadə N.İ. Свободные колебания подкрепленных поперечными ребрами неоднородных ортотропных цилиндрических оболочек, заполненных жидкостью. Прикладная механика и техническая физика. 2020. Т. 61, N◦- 3. 198-206.

34. Quliyev F.M. Bina və qurğuların müayinəsi və sınağı. Dərs vəsaiti. 2021. 305 səh.

35. Şirinzadə İ.N., "Materialşünaslıq"dərslik , Bakı 2018, s.314

36. Sərdarov B.S., Həsənzadə Ə.B., Haqverdiyeva T.A., Əkbərova S.M."Betonşünaslıq" dərslik , Bakı 2017, s.461.

37. Sərdarov B.S., Haqverdiyeva T.A, X.B.Camalova, M.E.Ağazadə  Beton doldurucularının texnologiyası”, metodik göstəriş, bakı, 2017, s.55

38. Haqverdiyeva T.A, R.A.Qurbanova, V.U.Şahmarov, M.Z.Əzimi, X.B.Camalova, Betonşünüslıq”, metodik göstəriş, Bakı, 2017, s.70

 


E-mail: [email protected]

 

Fakültə haqqında. Memarlıq fakültəsi öz köklü ənənələrinə görə universitetimizdə və memarlıq ixtisasını tədris edən digər ali məktəblər arasında həmişə seçilmişdir. Fakültə Memarlıq və dizayn ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsili pilləsində mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin professor-müəllim heyətinin böyük əksəriyyəti memarlıq layihələndirilməsi- şəhərsalma, dizayn, abidələrin bərpası sahəsində respublikanın tanınmış mütəxəssisləri və alimləridir. Hal - hazırda fakültədə AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 12 memarlıq doktoru, 17 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent öz dərin nəzəri və praktik biliklərini tələbələrimizlə paylaşır. Onlardan 2 nəfəri «Şöhrət» ordeni laureatı, 12 nəfəri respublikanın əməkdar memarı, 1 nəfəri isə Respublika Dövlət mükafatı laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Fakültənin 21 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, baş müəllim və müəllim olmaqla 122 üzvü vardır.

Fakültədə təhsil. Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər qabiliyyət seçimindən sonra Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul (test) imtahanlarında iştirak edir və universitetdə rəsm və rəsmxətdən qabiliyyət imtahanı verirlər.

Yaranma tarixi. Memarlıq fakültəsinin 90 ildən artıq yaşı vardır.

İlkin olaraq indiki Neft Akademiyasının nəzdindəki İnşaat fakültəsinin tərkibində Memarlıq bölməsi kimi mövcud olmuşdur. 1968-ci ildə inşaat fakültəsindən memarlıq bölməsinin ayrılması nəticəsində memarlıq fakültəsi yaradılmışdır. Memarlıq fakültəsində 2 istiqamətdə memarlıq və dizayn sahəsi üzrə tədris olunan fənlərin elmi-təcrübi fəaliyyətinin əsas məqsədi layihələndirmə prosesinin mənimsənilməsinə yönəldilmişdir. Fakültənin bakalaviatura, magistratura və doktorantura bölməsində hər bir istiqamətdə olan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültəni bitirən mütəxəssislər memarlıq, şəhərsalma, ətraf mühitin dizaynı, tarixi abidələrin bərpası, dizayn və s. sahələrdə səmərəli fəaliyyət göstərirlər.

Fakültə haqqında. Memarlıq fakültəsi öz köklü ənənələrinə görə universitetimizdə və memarlıq ixtisasını tədris edən digər ali məktəblər arasında həmişə seçilmişdir. Fakültə Memarlıq və dizayn ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsili pilləsində mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin professor-müəllim heyətinin böyük əksəriyyəti memarlıq layihələndirilməsi- şəhərsalma, dizayn, abidələrin bərpası sahəsində respublikanın tanınmış mütəxəssisləri və alimləridir. Hal - hazırda fakültədə AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 12 memarlıq doktoru, 17 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent öz dərin nəzəri və praktik biliklərini tələbələrimizlə paylaşır. Onlardan 2 nəfəri «Şöhrət» ordeni laureatı, 12 nəfəri respublikanın əməkdar memarı, 1 nəfəri isə Respublika Dövlət mükafatı laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Yaranma tarixi. Memarlıq fakültəsinin 90 ildən artıq yaşı vardır.

İlkin olaraq indiki Neft Akademiyasının nəzdindəki İnşaat fakültəsinin tərkibində Memarlıq bölməsi kimi mövcud olmuşdur. 1968-ci ildə inşaat fakültəsindən memarlıq bölməsinin ayrılması nəticəsində memarlıq fakültəsi yaradılmışdır. Memarlıq fakültəsində 2 istiqamətdə memarlıq və dizayn sahəsi üzrə tədris olunan fənlərin elmi-təcrübi fəaliyyətinin əsas məqsədi layihələndirmə prosesinin mənimsənilməsinə yönəldilmişdir. Fakültənin bakalaviatura, magistratura və doktorantura bölməsində hər bir istiqamətdə olan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültəni bitirən mütəxəssislər memarlıq, şəhərsalma, ətraf mühitin dizaynı, tarixi abidələrin bərpası, dizayn və s. sahələrdə səmərəli fəaliyyət göstərirlər.

Fakültədə təhsil. Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər qabiliyyət seçimindən sonra Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul (test) imtahanlarında iştirak edir və universitetdə rəsm və rəsmxətdən qabiliyyət imtahanı verirlər.