İnşaat fakültəsi

         Yaranma tarixi - İnşaat fakültəsi 1920-ci ildə Bakı Politexnik İnstitutunun tərkibində yaradılmışdır. 1930-1934-cü illərdə müstəqil Memarlıq və İnşaat İnstitutu kimi fəaliyyət göstərmiş, 1934-1951-ci illərdə Azərbaycan Sənaye İnstitutunun tərkibinə daxil edilmişdir. 1951-1975-ci illərdə Azərbaycan Politexnik İnstitutunun tərkibində, 1975-ci ildə isə Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutu yarananda onun tərkibində müstəqil bir fakültə kimi fəaliyyət göstərmişdir. Fakültənin bakalavr, magistratura və doktorantura bölməsində inşaat mühəndisliyi ixtisası üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültəni bitirən mütəxəssislər inşaat mühəndisliyi, sənaye və mülki tikinti, şəhər bələdiyyə tikintisi və təsərrüfatı, daşınmaz əmlakın idarə olunması və ekspertizası sahəsində çalışırlar.


      Fakültə - İnşaat fakültəsi “İnşaat mühəndisliyi” və "Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi" ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsili pilləsində mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin professor-müəllim heyətinin böyük qismi bina və qurğuların layihələndirilməsi, inşaat konstruksiyalarının hesablanması və layihələndirilməsi, tikinti istehsalatının texnologiyası, təşkili və idarə olunması, şəhər bələdiyyə tikintisi və təsərrüfatı, daşınmaz əmlakın idarə olunması və ekspertizası, metrologiya və standartlaşdırma sahəsində respublikanın tanınmış mütəxəssis və alimləridirlər. Hal – hazırda fakültədə 9 professor, 30 elmlər namizədi, dosent, 9 baş müəllim, 2 müəllim və 11 assistent olmaqla 60 professor-müəllim heyəti öz dərin nəzəri və praktiki biliklərini tələbələrimizlə paylaşır. Onlardan 1 nəfəri inşaat sahəsində səmərəli fəaliyyətinə görə “Tərəqqi medalı" ilə təltif olunmuş, 2 nəfəri isə “Əməkdar müəllim” adına layiq görülmüşdür.

 

Bakalavr səviyyəsi üzrə 

  • İnşaat mühəndisliyi  050617
  • Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi  050647

Magistr səviyyəsi üzrə

  • İnşaat mühəndisliyi  060634
  • Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi  060647

          2021/2022-ci tədris ilində Dövlət İmtahan Mərkəzinin təşkil etdiyi imtahanlarda müvəffəqiyyət qazanaraq İnşaat mühəndisliyi ixtisası üzrə 177 tələbə qəbul olmuşdur. Fakültədə təhsil alan tələbələrin 930 tələbə təhsil alır, onlardan 673 nəfər azərbaycan, 41 nəfər rus,  103 nəfər isə ingilis bölməsində təhsil alır.


              Qəbul planına əsasən qəbul olan tələbələrin əksəriyyəti dövlət sifarişi əsasında ödənişsiz təhsil alsalar da, öz hesabı ilə ödənişli əsaslarla təhsil alan tələbələr universitet ilə bağladıqları müqaviləyə əsasən hər semestr 1 ay ərzində illik təhsil haqının 50 faizini ödəyərək dərsə başlayırlar, digər 50 faiz təhsil haqqı isə qış tətilindən sonra ödənilir. Kurslar üzrə illik təhsil haqqı I kursda - 2000, II kursda - 2000, III kursda 1900, IV kursda isə 1800 AzN təşkil edir.


         Mövcud qaydalara əsasən sessiyanın nəticələri üzrə dövlət sifarişi ilə təhsil alan tələbələrin sayı qədər təqaüd yerləri ayrılır və müsabiqədə ödənişli tələbələr də iştrak etməklə onlara əlaçı, zərbəçi və adi təqaüdlər verilir. Hər semestr tələbələrə əlavə təqaüd yerləri də ayrılır ki, bu zaman akademik kredit borcu olmayan digər tələbələr də təqaüd alamaq imkanlarına malik olurlar.


       Tədrisin təşkili Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin və universitetin müvafiq qərar və əmrləri əsasında aparılır. Tələbələr hər semestr dərs başlamazdan əvvəl fərdi tədris planlarını dekanlıqda təsdiq edir, onlara özünə nəzarət qrafikləri və kredit təhsil sisteminə aid əsasnamələr təqdim olunur.


        Tədris pressesi zamanı tələbənin biliyinin qiymətləndirilməsi Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarları və kredit təhsil sisteminin əsasnaməsinə uyğun aparılır. Aralıq və cari qiymətləndirmə aparıldıqdan sonra tələbənin fənn üzrə müvəffəqiyyət göstəricisi müəyyən olunur. 

Təhsil alan tələbələrin biliyinin qiymətləndirilməsi prosesi tədris olunan fənlərdən asılı olaraq semestrin (payız və yaz semestri) sonunda test və yazılı imtahan üsulu ilə keçirilir.


          Beynəlxalq əlaqələr- Təhsilin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması məqsədi ilə fakültə xarici ölkələrin texniki universitetləri ilə qarşılıqlı əlaqələrini genişləndirir. Beləki, son on il ərzində 8 beynəlxalq elmi-praktik konfrans keçirilmiş və fakültə Moska Dövlət İnşaat Universitetində Avrokodun tətbiqi ilə bağlı 1 onlayn konfransın iştirakçısı olmuşdur. “İnşaat elminin müasir problemləri” mövzusunda Elmi-Beynəlxalq konfrans 29-30 noyabr 2012-ci il, “Müasir İnşaatda Dəmir-Beton Konstruksiyalarını yeri” mövzusunda Beynəlxalq konfransı isə 14 iyul 2013-cü il tarixində keçirilmişdir. 26 noyabr 015-ci il tarixində “Müasir «Gobustone» məsaməli beton  bloklarının istifadəsinin təşkilatı – texnoloji problemləri” mövzusunda Elmi- praktik konfaransı; 08 iyun 2016 ci il tarixindəMüasir məsaməli beton bloklarından istifadənin texniki-iqtisadi problemləri”  mövzusunda Elmi- praktik konfaransı; 26 may 2017 -ci il tarixində “Qobustоne” məsaməli beton bloklarından tikilmiş binalarda tamamlama işlərinin təşkilatı–texnoloji problemlərimövzusunda  Elmi- praktik konfaransları keçirilmişdir.  29.03.2018-ci il tarixində İnşaat konstruksiyaları kafedrasının və dekanlığın təşəbbüsü ilə 3 beynəlxalq semi­nar, 29.03.2018-ci il tarixində İctimai fənlər kafedrası isə 1 beynəlxalq və 1 respublika konfrans keçirmişdir: “31 Mart Azərbay­canlıların Soyqırımı Günü” nə həsr olunan elmi konfrans və 01.05.2018-ci il tarixində “Milli-mənəvi dəyərlər: ənənə və müasirlik” mövzusunda Beynəlxalq Konfrans keçirilmişdir. 24-25-may 2019-cu il tarixində “TİKİNTİDƏ İNNOVASİYALAR” Ukrayna-Azərbayycan-1, 20-21-may 2020-cu il tarixində “TİKİNTİDƏ İNNOVASİYALAR” Ukrayna-Azərbayycan-2, 02-03 iyun 2021-cu il tarixində “TİKİNTİDƏ İNNOVASİYALAR” Ukrayna-Azərbayycan-3 Bynəlxalq Elmi-praktik konfransları keçirilmişdir.

       RF-da “İnşaat Mövsümü -2010” İnşaat sərgisində və Beynəlxalq konfransda iştrak etmiş diplomlar qazanmışdır. 2011-ci ildə Cənubi Koreya Respublikasında Beynəlxalq konfranslarda iştrak etmiş, universitetlər və istehsalat müəssisələri ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq müqavilələri imzalanmışdır. İstanbul Texniki Universiteti, Novosibirsk Dövlət Memarlıq və İnşaat Universiteti, Qazaxıstan Milli Texniki Universiteti, Saratov Dövlət Memarlıq və İnşaat Universiteti, Penza Dövlət Memarlıq və İnşaat Universiteti və s. universitetlərlə müqaviləllər imzalanmış və inşaat mühəndisliyi istiqamətində elmi və elmi-metodiki tədqiqatlar aparılmışdır.  Həmçinin fakültə Beynəlxalq İnşaat Ali Məktəbləri Assosiasiyası ilə sıx əməkdaşlıq edir. 
        Fakültə ERASMUS və  «MÖVLANƏ» beynəlxalq tələbə-magistr mübadiləsində iştirak edir və inşaatçı mühəndis təhsilinin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması məqsədilə fakültə xarici texniki profilli məktəblər ilə professional əlaqələri genişləndirir.

        Bəzi tələbələrimiz təhsilini xarici ölkə universitet­lərində davam etdirməyə üstünlük verir. Buna misal olaraq, qr. 206i Sucayev Kənan, Həsənov Tofiq, Ağayev Kamal İtaliyanın Turin Politexnik, Əlirzayev Tərxan Romanın Sopienza və Tağızadə Nurlan Berlin Texniki Universitetlərində, qr. 207r Kadımov Fərid və Süleymanov Emil Almaniya Darm­ştat, qr. 204a4 Şamilzadə Orxan Çinin Vuhan Universitetində, qr. 205 i Vəlisoy Cavid Kanada Britaniya-Kolumbiya və Bəşirzadə Seymur (doktorant) Akdeniz Uni­ver­si­tetlərində təhsillərini davam etdirirlər.


         Fakültədə tədris- Tədris Azərbaycan, rus və ingilis  dillərində aparılır. İstanbul Texniki Universiteti ilə ikili diplom haqqında müqavilə 26.09.2018-ci ildə imzalanıb (tələbə 2 il AzMİU-da sonrakı 2 il isə İTU-da təhsil alır).

     Qazağıstan Texniki Universitetinin təşki­lat­çılığı ilə Kişinyov Texniki Universitetində keçirilən VIII Beynəlxalq Avrasiya Məktəbi Festivalında buraxılış işlərinin növbəti baxış-müsa­biqə­sində iştrak etmək üçün fakül­tədən 2-si ingilis, 4-ü isə rus dillərində olmaqla 6 buraxılış işi təqdim olunmuş­dur və onlardan 2-si dip­lom, 4-ü isə sertifikatla mükafat­­lan­dı­rıl­mışdır.   

 

 

      2018-ci ildə “Tikinti istehsalatının komputer modelləşdirilməsi”, 2021-ci ildə “Tikinti layihələrinin idarə edilməsi” laboratoriyaları  açılmışdır.


    Fakültənin tərkibində 5 kafedra fəaliyyət göstərir:

İnşaat konstruksiyaları – kafedra müdiri t.e.d., prof. Hacıyev M.Ə.

Bünövrələr, özüllər və yeraltı qurğular - kafedra müdiri t.e.d., prof. Eyyubov Y.A.

Tikinti istehsalatının texnologiyası, təşkili və idarə olunması kafedrası– kafedra müdiri t.e.n., dos. Fərzəliyev S.A.

İctimai fənlər kafedrası – kafedra müdiri dos.Əliyeva K.R

Bina və qurğuların istismarı və rekonstruksiyası kafedrası – kafedra müdiri t.e.n., dos. Əliyev İ.Q.


  1.         Təcrübə sahələri- Fakültənin istehsalat və elmi-tədqiqat müəssisələri ilə də əlaqələri genişdir. Bağlanmış müqavilələr əsasında tələbələrimiz tədris istehsalat və tədris texnoloji təcrübələrini Bakının tanınmış inşaat şirkətlərində (“Heydər Əliyev adına Bakı Neft Emalı Zavodu”, “Heydər Əliyev adına Bakı Dərin Özüllər Zavodu”, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyi, “SOCAR”, “Paşa İnşaat”, “Gilan İnşaat”, “Akkord”, “BP”, “İCOM” və s.) keçirlər. “SOCAR”, “BP”, “AzərSu” və digər şirkətlərin təhsilə dəstək təqaüd proqramlarında tələbələrimiz iştrak edirlər və bu proqramların qalibləridirlər.


          Tədqiqat istiqamətləri- Nazikdivarlı dəmir-beton fəza konstruksiyalarının qeyri-xətti nəzəriyyələrlə statika, dinamika və dayanıqlıq məsələlərinin tədqiqi, Dövlət büdcəsi ilə yerinə yetirilmiş elmi-tədqiqat işlərinin hesabatı, 2006-2010-cu illər, 2010-2015-ci illər, Çoxmərtəbəli, monolit binaların inşasının yeni texnologiyasının metodikasının hazırlanması, Böyük aşırımlı müstəvi sistemlərin və birtərəfli rabitələri olan qurğuların metal konstruksiyalarının gərginlik və deformasiya hallarının tədqiqi, Qurğuların dinamikasının və zəlzələyə davamlığının nəzəri-eksperimental tədqiqi, Mühəndis sistemlərinin rekonstruksiyası və texniki istismarı, şəhər ərazilərinin mühəndis hazırlığı.


       İnşaat fakültəsində tədris olunan fənnlər üzrə aşağıdakı dərslik və dərs vəsaiti çap olunmuşdur (son 5 ildə çap olunanlar):

1.M.Ə.Hacıyev, R.D.Əliyev., F.M.Quliyev. Əyilən dəmirbeton elementlərin normal kəsiklər üzrə möhkəmliyə hesablanması. Bakı, 2019, AzMİU “Nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi”, 120s.

2.R.D.Əliyev, C.A.Quliyev, F.M.Quliyev. Dəmirbeton konstruksiyalar. Bakı, 2019, AzMİU “Nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi”, 376s.

3. Н.Г.Сеидов, Р.Д.Алиев. Примеры расчета прочности железобетонных изгибаемых элементов по нормальным сечением. Bakı, 2020, AzMİU “Nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi”, 52s.

4. М.А.Гаджиев, Р.Д.Алиев, С.М.Алаева. Устойчивость зданий и сооружений. Bakı, 2019, AzMİU “Nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi”, 102s.

5.V.Ə.Hacıyev. Tavaların hesablanması. Bakı, 2019, AzMİU “Nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi”, 90s.

6. I.Kh.Poluxov. An example of degree work on the metal structures. Bakı, 2019, AzMİU “Nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi”, 136s.

7. I.Kh.Poluxov. An example of degree work on the reinforced concrete  structures. Bakı, 2019, AzMİU “Nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi”, 104s.

8. I.Kh.Poluxov. Metal structures. Bakı, 2019, AzMİU “Nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi”, 138s.

9. Н.Г.Сеидов, М.А.Гаджиев, М.М.Дамиров. Монолитные железобетонные конструкции многоэтажных зданий. Пример выполнения курсового проекта. 80 s.(qrif alınıb, çapdadır)

10. M.Ə.Hacıyev, R.D.Əliyev, M.M.Dəmirov. Mühəndis dəmirbeton konstruksiyaları. 154 s. .(qrif alınıb, çapdadır)

11. M.Ə.Hacıyev. Differensial tənliklərin ədədi həll üsulları. 222 s  (qrif alınıb çapdadır).

12. Fərzəliyev S.A. Tikintidə idarəetmə. Dərslik. 2015. 315 səh

13. Fərzəliyev S.A. Tikinti istehsalatının təşkili, planlaşdırılması və idarə oliunması. Dərslik. 2020. 463 səh

14. Fərzəliyev S.A, Bələgözov Ə.M. Monolit dəmirbeton işlərinin texnologiyası. 2019. Dərsvəsiti. 215 səh

15. Bələgözov Ə.M. Monolit və yığma –monolit dəmir betondan bina və qurğuların tikintisinin texnologiyası. 2017. Dərslik. 413 səh

16. Salahov M.Ə. Xüsusi təyinatlı bina və qurğuların inşasının texnologiyası və təşkili. 2017. Dərslik. 394 səh

17. Salahov M.Ə. Tikinti istehsalatının texnologiyası fənninin nəzəri və praktiki məsələlərinin həllinə dair. 2019. Dərs vəsiti. 178 səh

18. Quliyev R.H, Nəbiyev A., Nəqliyyat tikintisinin iqtisadiyyatı. Dərs vəsiti.

19. K.R. Əliyeva “Azərbaycan Multikulturalizmi”. Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı, 2017

20. K.R. Əliyeva  Azərbaycan Multikulturalizmi” (Ali məktəblər üçün dərslik) Bakı 2019.  (Azərbaycan,rus, ingilis, dillərində).

21. D.Y. İsmayılov “History of Azerbaijan”. Dərslik .Bakı,  2017.   

22. D.Y. İsmayılov “Ethics” (ingilis dilində). Dərslik.  Bakı, 2017. 

23. K.R. Əliyeva, V.Ş. Əhmədova Mədəniyyətşünaslıq: mahiyyəti, predmeti, konsepsiyaları, dərs vəsaiti, Bakı 2020, 120 səh 

24. K.R. Əliyeva, V.Ş. Əhmədova Азимут научных иследований экономика и управление. Том 9 N4 (33)- 2020. Мультикультурализм как новая политическая парадигма нового мирового порядка, 3 səh – 2020 

25. Əliyev İ.Q., Quliyev F.M. “Texnoloji ölçmələr” fənninin proqramı. AzMİU,  Bakı-2018, 15 səh.

26. Мамедов Ш.А. Упругая муфта. Патент на изобретение № 2569689, 02 ноября 2015 года, 6 стр.

27. Мамедов Ш.А. Металлический вертикальный сейсмостойкий резервуар. Патент на изобретение, № 2015134370, 10 января 2017 года.

28. Мамедов Ш.А. Сейсмостойкое многоэтажное здание. Патент на изобретение, № 2613386, 16 марта 2017 года. 

29. Мамедов Ш.А. Многоэтажное здание повышенной устойчивости. Патент на изобретение, № 2606895, 10 января 2017 года.

30. Мамедов Ш.А. Многоэтажное здание. Патент на изобретение,  № 2613691, 21 марта 2017 года

31. Yusifov M.Z. Bina və qurğuların texniki vəziyyətinin təhlili. Dərs vəsaiti. 2020. 214 səh.

32. Yusifov M.Z., Latifov F.S., Əlizadə N.İ. Free Vibrations of Heterogeneous Orthotropic Cylindrical Shells Reinforced by Annular Ribs and Filled by Fluid. Journal of Applied Mechanics and Technical Physics, 2020. 486-493

33. Yusifov M.Z., Latifov F.S., Əlizadə N.İ. Свободные колебания подкрепленных поперечными ребрами неоднородных ортотропных цилиндрических оболочек, заполненных жидкостью. Прикладная механика и техническая физика. 2020. Т. 61, N◦- 3. 198-206.

34. Quliyev F.M. Bina və qurğuların müayinəsi və sınağı. Dərs vəsaiti. 2021. 305 səh.


Dekan:  t.ü.f.d., prof. Məmmədov Hikmət Süleyman oğlu 


Dekan müavinləri:  m.ü.f.d., dos. Cəfərov Nazim Nütvəli oğlu

                                  ass. Əliyev Tural Mübariz oğlu 

 Beynəlxalq əlaqələr üzrə koordinator: b/m Dəmirov Masil Mahir oğlu

Ünvan: Az 1073, Bakı, A. Sultanova küçəsi, 11.
Tel: (+994 12) 510 93 02
E-mail: ifakultesi@azmiu.edu.az

Fakültə haqqında. Memarlıq fakültəsi öz köklü ənənələrinə görə universitetimizdə və memarlıq ixtisasını tədris edən digər ali məktəblər arasında həmişə seçilmişdir. Fakültə Memarlıq və dizayn ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsili pilləsində mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin professor-müəllim heyətinin böyük əksəriyyəti memarlıq layihələndirilməsi- şəhərsalma, dizayn, abidələrin bərpası sahəsində respublikanın tanınmış mütəxəssisləri və alimləridir. Hal - hazırda fakültədə AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 12 memarlıq doktoru, 17 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent öz dərin nəzəri və praktik biliklərini tələbələrimizlə paylaşır. Onlardan 2 nəfəri «Şöhrət» ordeni laureatı, 12 nəfəri respublikanın əməkdar memarı, 1 nəfəri isə Respublika Dövlət mükafatı laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Fakültənin 21 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, baş müəllim və müəllim olmaqla 122 üzvü vardır.

Fakültədə təhsil. Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər qabiliyyət seçimindən sonra Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul (test) imtahanlarında iştirak edir və universitetdə rəsm və rəsmxətdən qabiliyyət imtahanı verirlər.

Yaranma tarixi. Memarlıq fakültəsinin 90 ildən artıq yaşı vardır.

İlkin olaraq indiki Neft Akademiyasının nəzdindəki İnşaat fakültəsinin tərkibində Memarlıq bölməsi kimi mövcud olmuşdur. 1968-ci ildə inşaat fakültəsindən memarlıq bölməsinin ayrılması nəticəsində memarlıq fakültəsi yaradılmışdır. Memarlıq fakültəsində 2 istiqamətdə memarlıq və dizayn sahəsi üzrə tədris olunan fənlərin elmi-təcrübi fəaliyyətinin əsas məqsədi layihələndirmə prosesinin mənimsənilməsinə yönəldilmişdir. Fakültənin bakalaviatura, magistratura və doktorantura bölməsində hər bir istiqamətdə olan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültəni bitirən mütəxəssislər memarlıq, şəhərsalma, ətraf mühitin dizaynı, tarixi abidələrin bərpası, dizayn və s. sahələrdə səmərəli fəaliyyət göstərirlər.

Fakültə haqqında. Memarlıq fakültəsi öz köklü ənənələrinə görə universitetimizdə və memarlıq ixtisasını tədris edən digər ali məktəblər arasında həmişə seçilmişdir. Fakültə Memarlıq və dizayn ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsili pilləsində mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin professor-müəllim heyətinin böyük əksəriyyəti memarlıq layihələndirilməsi- şəhərsalma, dizayn, abidələrin bərpası sahəsində respublikanın tanınmış mütəxəssisləri və alimləridir. Hal - hazırda fakültədə AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 12 memarlıq doktoru, 17 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent öz dərin nəzəri və praktik biliklərini tələbələrimizlə paylaşır. Onlardan 2 nəfəri «Şöhrət» ordeni laureatı, 12 nəfəri respublikanın əməkdar memarı, 1 nəfəri isə Respublika Dövlət mükafatı laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Yaranma tarixi. Memarlıq fakültəsinin 90 ildən artıq yaşı vardır.

İlkin olaraq indiki Neft Akademiyasının nəzdindəki İnşaat fakültəsinin tərkibində Memarlıq bölməsi kimi mövcud olmuşdur. 1968-ci ildə inşaat fakültəsindən memarlıq bölməsinin ayrılması nəticəsində memarlıq fakültəsi yaradılmışdır. Memarlıq fakültəsində 2 istiqamətdə memarlıq və dizayn sahəsi üzrə tədris olunan fənlərin elmi-təcrübi fəaliyyətinin əsas məqsədi layihələndirmə prosesinin mənimsənilməsinə yönəldilmişdir. Fakültənin bakalaviatura, magistratura və doktorantura bölməsində hər bir istiqamətdə olan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültəni bitirən mütəxəssislər memarlıq, şəhərsalma, ətraf mühitin dizaynı, tarixi abidələrin bərpası, dizayn və s. sahələrdə səmərəli fəaliyyət göstərirlər.

Fakültədə təhsil. Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər qabiliyyət seçimindən sonra Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul (test) imtahanlarında iştirak edir və universitetdə rəsm və rəsmxətdən qabiliyyət imtahanı verirlər.