Metal və ərintilər fizikası elmi - tədqiqat laboratoriyası

"Metal və ərintilər fizikası" elmi - tədqiqat laboratoriyası

                      

 

Laboratoriyanın yaradılması: Fizika kafedrasında Metal və Ərintilər fizikası elmi tədqiqat laboratoriyası Azərbaycan Respublika Təhsil nazirliyinin 231 saylı əmri ilə 08.04.1991-ci il tarixdə T.M.Pənahovun rəhbərliyi ilə yaradılmışdır.
Elmi istiqamətiniz: Maqnit hadisələri fizikası və fiziki metalşünaslıq.
Problem: Nizamlanan Fe-Co ərintisinin strukturu və onun fiziki xassələrinə keçid və nadir torpaq elementlərinin təsiri.
Qısa məlumat: Çoxkomponentli maqnityumşaq ərintilərin quruluşu və fiziki xassələrinin tədqiqnə başlanılmışdır. Bu tədqiqatlarla əlaqədar kafedra elektron paramaqnit rezonans spekttrometri, nazik təbəqələrdə daha dərin elmi tədqiqat işləri aparmaq üçün  Atom qüvvət mikroskopu almışdır.
Gördüyümüz işlər: 5 beynəlxalq konfrans keçirilmişdir. 4 ixtiraya, 4 patentə müəlliflik şəhadətnaməsi alınmış. 7 – dən çox sertifikata layiq görülüb. 
Dərc olunan məqalələr: 
1.Г.И. Гусейнов. Эффект Маджи-Риги-Ледюка в сверхрешетках при рассеянии на акустических фононах. Баку: Известия НАНА, серия физ.-мат. и техн.наук, физика и астрономия, 2020, т.40, №2, 60-65. 
2.Huseynov, H.I. The electrical conductivity of nondegenerete electron gas in a quantum well asymmetric form//-Baku: Journal of Baku Engineering University, Physics, - 2020, vol.4, Num.1, p.3-7.
3.Фигарова С.Р., Гусейнов Г.И., Махмудов М.М. Эффект Маджи-Риги-Ледюка в квазидвумерном электронном газе при рассеянии на короткодействующем потенциале Вестник  Бакинского Университета, серия физико-математических  наук, Баку, 2020,№2, с.89-95.
4.Фигарова С.Р., Гусейнов Г.И., Махмудов М.М. Гальваномагнитные эффекты в сверхрешетках в продольном магнитном поле при рассея нии на сильно экранированных ионах примеси. Вестник  Бакинского Университета, серия физико-математических  наук, Баку, 2020, №3, с.52-63.
5.Figarova S.R. Huseynov H.I.,Figarov V.R. Thermoelectric power hysteresis in semi-parabolicquantum well /S.R.Figarova //Thin Solid Films,-2021,721,-p.138554(1-4).İmpact factor: 2.02
6. J.P.Mammadova,A.P.Abdullayev, R.M.Rzayev, R.F.Kelbaliev, S.H.Mammadova,    I.V.Musazade. The study of temperature regimes of a pipe wall under turbulent regime and supercritical pressures. International Journal of Modern Physics B, 2020 2050182 (10 pages)
7.В.М. Салманов А.Г. Гусейнов С.С.Рагимов А.А. Салманова Р.М. Мамедов, Ф.Ш.Ахмедова. Влияние лазерного излуучения на оптическое поглощение и показатель преломления GaSe.  Konfrans materialları, SDU, 2020, №7, səh.148-153.
8.Ф.Ш.Ахмедова. Фотопроводимость в области сплошного спектраВ тонких пленках селенида галлия. Azərbaycan milli elmlər akademiyasinin xəbərləri fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası, fizika və astronomiya, 2021 № 2 стр. 54-57
9.F.Ş.Əhmədova. Lazer şüalarının təsiri ilə İnSe kristallarında qeyri-xətti istilikhadisəsinin təcrübi tədqiqi. Gənc tədqiqatçıların IV beynəlxalq elmi konfransı.2021
10.А.Г. Гусейнов В.М. Салманов С.С.Рагимов Р.М. Мамедов, Ф.Ш.Ахмедова. Получения сверхтонкой пленки селенида индия и галлия на поверхности жидкой фазы. XII Международная научно–техническая конференция микро– и нанотехнологии в электронике   Нальчик, Россия  31 мая−5 июня 2021 г 

Strukturumuz:
Laboratoriyanın elmi rəhbəri ictimai əsaslarla: Prof., f.-r.e.n.T.M.Pənahov
Laboratoriya rəhbəri 0.5 ştat :  dos.. f.-r.e.n.H.İ.Hüseynov
Böyük elmi işçi 0.5 ştat : dos.,t.e.n.İ.V.Musazadə
Böyük elmi işçi 0.5 ştat : f.-r.e.n. N.T.Pənahov
Laboraant tam ştat: F.Ş.Əhmədova
2020-2021 -ci ildə nəşrlər monoqrafiya, dərslik, dərs vəsaiti, patent:------
Əməkdaşlar haqqında məlumat: 
Pənahov Tahir Musa oğlu 1991- ci ildən ETL-in rəhbəri, 2019-cu ildə isə ETL_in elmi rəhbəri vəzifəsini icra edir. O, Metal və ərintilər fizikası sahəsində beynəlxalq səviyyəli məqalələrin müəllifidir. 60-dan çox beynəlxalq və respublika səviyyəli elmi konfranslarda elmi məruzələrlə çıxış edən prof.T.M.Pənahov 20-dən çox patent və ixtiraya müəlliflik şəhadətnaməsi, 400-dən çox elmi məqalə, 25 sayda monoqrafiya, dərslik, dərs vəsaiti və metodik vəsaitin müəllifidir. O, istehsalatla bağlı 18 elmi- tədqiqat işi təklif etmiş, həmçinin arqon qazının qarışıq qazlardan ibarət daha keyfiyyətli arqomiks qazı qaynaq istehsalında tətbiq edilmiş və patent almışdır.
Hüseynov Hüsenağa İbrahim oğlu 2015 – ci ildən ETL-in əməkdaşıdır, 29.10.2019-cu ildən ETL-də rəhbər vəzifəsini icra edir. O, 1983-cü ildə AzMİU-nun müəllimidir. 90 elmi-metodik işlərin müəllifidir, onalardan 11-i impakt faktorlı jurnallarda nəşr edilmiş, 2- ixtiraya müəlliflik şəhadətnaməsi almışdır.
Musazadə İmamhəsən Vəli oğlu 2010 – cu ildən ETL-də böyük-elmi işçi vəzifəsində çalışır, 40 -a yaxın elmi-metodik işin müəllifidir.
Pənahov Natiq Tahir oğlu
Fidan Şirvan qızı Əhmədova 2016 -cı ildən ETL-in əməkdaşıdır, BDU-nun Yarımkeçiricilər Fizikası Kafedrasının dissertantıdır. 28 elmi məqalənin müəllifidir, bunlardan 8-i Web of Scientist bazasına daxil olan jurnallarda nəşr edilmişdir .
ETL-in əlaqələri: Baku Steel Company MMC və onunla iqdisadi əlaqələrdə olan Baku Oksigen Company şirkətləri ilə əməkdaşlıq edilmişdir.
Fizika və kafedrası və onun nəznindəki  Metal və ərintilər fizikası  laboratoriyası.
    
Laboratoriyanın əlaqə vasitələri: [email protected] daxili tel: 6-65

 

Fakültə haqqında. Memarlıq fakültəsi öz köklü ənənələrinə görə universitetimizdə və memarlıq ixtisasını tədris edən digər ali məktəblər arasında həmişə seçilmişdir. Fakültə Memarlıq və dizayn ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsili pilləsində mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin professor-müəllim heyətinin böyük əksəriyyəti memarlıq layihələndirilməsi- şəhərsalma, dizayn, abidələrin bərpası sahəsində respublikanın tanınmış mütəxəssisləri və alimləridir. Hal - hazırda fakültədə AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 12 memarlıq doktoru, 17 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent öz dərin nəzəri və praktik biliklərini tələbələrimizlə paylaşır. Onlardan 2 nəfəri «Şöhrət» ordeni laureatı, 12 nəfəri respublikanın əməkdar memarı, 1 nəfəri isə Respublika Dövlət mükafatı laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Fakültənin 21 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, baş müəllim və müəllim olmaqla 122 üzvü vardır.

Fakültədə təhsil. Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər qabiliyyət seçimindən sonra Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul (test) imtahanlarında iştirak edir və universitetdə rəsm və rəsmxətdən qabiliyyət imtahanı verirlər.

Yaranma tarixi. Memarlıq fakültəsinin 90 ildən artıq yaşı vardır.

İlkin olaraq indiki Neft Akademiyasının nəzdindəki İnşaat fakültəsinin tərkibində Memarlıq bölməsi kimi mövcud olmuşdur. 1968-ci ildə inşaat fakültəsindən memarlıq bölməsinin ayrılması nəticəsində memarlıq fakültəsi yaradılmışdır. Memarlıq fakültəsində 2 istiqamətdə memarlıq və dizayn sahəsi üzrə tədris olunan fənlərin elmi-təcrübi fəaliyyətinin əsas məqsədi layihələndirmə prosesinin mənimsənilməsinə yönəldilmişdir. Fakültənin bakalaviatura, magistratura və doktorantura bölməsində hər bir istiqamətdə olan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültəni bitirən mütəxəssislər memarlıq, şəhərsalma, ətraf mühitin dizaynı, tarixi abidələrin bərpası, dizayn və s. sahələrdə səmərəli fəaliyyət göstərirlər.

Fakültə haqqında. Memarlıq fakültəsi öz köklü ənənələrinə görə universitetimizdə və memarlıq ixtisasını tədris edən digər ali məktəblər arasında həmişə seçilmişdir. Fakültə Memarlıq və dizayn ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsili pilləsində mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin professor-müəllim heyətinin böyük əksəriyyəti memarlıq layihələndirilməsi- şəhərsalma, dizayn, abidələrin bərpası sahəsində respublikanın tanınmış mütəxəssisləri və alimləridir. Hal - hazırda fakültədə AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 12 memarlıq doktoru, 17 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent öz dərin nəzəri və praktik biliklərini tələbələrimizlə paylaşır. Onlardan 2 nəfəri «Şöhrət» ordeni laureatı, 12 nəfəri respublikanın əməkdar memarı, 1 nəfəri isə Respublika Dövlət mükafatı laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Yaranma tarixi. Memarlıq fakültəsinin 90 ildən artıq yaşı vardır.

İlkin olaraq indiki Neft Akademiyasının nəzdindəki İnşaat fakültəsinin tərkibində Memarlıq bölməsi kimi mövcud olmuşdur. 1968-ci ildə inşaat fakültəsindən memarlıq bölməsinin ayrılması nəticəsində memarlıq fakültəsi yaradılmışdır. Memarlıq fakültəsində 2 istiqamətdə memarlıq və dizayn sahəsi üzrə tədris olunan fənlərin elmi-təcrübi fəaliyyətinin əsas məqsədi layihələndirmə prosesinin mənimsənilməsinə yönəldilmişdir. Fakültənin bakalaviatura, magistratura və doktorantura bölməsində hər bir istiqamətdə olan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültəni bitirən mütəxəssislər memarlıq, şəhərsalma, ətraf mühitin dizaynı, tarixi abidələrin bərpası, dizayn və s. sahələrdə səmərəli fəaliyyət göstərirlər.

Fakültədə təhsil. Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər qabiliyyət seçimindən sonra Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul (test) imtahanlarında iştirak edir və universitetdə rəsm və rəsmxətdən qabiliyyət imtahanı verirlər.