Əziz tələbələr, əziz gənclər...


Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti yüksək ixtisaslı memar, inşaatçı mühəndislər və iqtisadçılar hazırlayan tanınmış elm və təhsil mərkəzidir. Biz yalnız bilik vermirik, eyni zamanda elmi axtarışlara hazır olan, dünyada rəqabətə davam gətirə bilən, müstəqil fikirli, öz dəst-xətti ilə seçilən mütəxəssislər yetişdirməyi qarşımıza məqsəd qoymuşuq. Bizim məqsədimiz müasir dünyagörüşlü, bilikli, özünə inanan, iradəli mütəxəssislər yetişdirməkdir. Əgər siz də bunlara nail olmaq istəyirsinizsə, Universitetimizə xoş gəlmisiniz!

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin
rektoru, əməkdar memar, Millət vəkili,
professor Gülçöhrə Məmmədova

Ətraflı