Студенческая молодежная организация

logo azmiuСтуденческая молодежная организация

                                                     Əsasnamə

История организации связана с распоряжением руководителя Исполнительного Аппарата Президента Азербайджанской Республики  №41 от 15 февраля 2005 года «Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию работы с молодежью и студентами в Азербайджанской Республике». В связи с исполнением данного распоряжения министр образования Мисир Марданов подписал приказ №89 от 28 февраля 2005 года «Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию работы с молодежью и студентами в Азербайджанской Республике». С этого началось создание студенческо-молодежных организаций во всех государственных и негосударственных учебных заведениях в зависимости от количества студентов. 

3 июня 2005 года в нашем университете была создана Студенческая молодежная организация. В целях регулирования деятельности студенческих молодежных организаций 6-7 мая 2005 года Министерство молодежи, спорта и туризма (ныне Министерство молодежи и спорта) и Министерство образования утвердили «Положение о студенческих молодежных организациях, функционирующих в высших и средних специальных учебных заведениях». А в 2007 году положение было пересмотрено и утверждено обоими министерствами и распространено среди высших и средних специальных учебных заведений.

 

Студенческая молодежная организация Азербайджанского архитектурно-строительного университета со дня своего основания действует в соответствии с «Положением о студенческих молодежных организациях, функционирующих в высших и средних специальных учебных заведениях».

Основной целью организации является представление и защита интересов студентов и каждого студента в отдельности в реализации государственной молодежной политики, обеспечение их активного участия в общественно-политической, культурной, социальной, экономической жизни республики. Основными задачами организации являются:

 •  осуществление работы по решению социальных проблем студентов;
 •  проведение просветительской работы среди учащихся;
 •  эффективная организация досуга студентов;
 •  обеспечение прав студентов;
 •  обеспечение участия талантливых и творческих студентов в конкурсах, олимпиадах, выставках, фестивалях, проводимых в республике и за ее пределами;
 •  осуществление профилактических мероприятий по борьбе с наркоманией, алкоголизмом, преступностью, аморальностью и другими негативными тенденциями среди учащихся;
 •  проведение конкурсов, семинаров, фестивалей, форумов с участием студентов,
 • организация собраний, выставок, акций, круглых столов, научных конференций, учебных курсов, массовых пропагандистских кампаний, дискуссионных клубов, симпозиумов, встреч с известными личностями;
 • издание газет и журналов с целью доведения информации о проводимых мероприятиях, а также о событиях, происходящих в общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни республики;
 • организация кружков, студий, клубов, курсов, служб для обеспечения интересов и склонностей учащихся, их интеллектуального развития;
 • рассмотрение вопросов на Ученом совете для изучения проблем студентов и принятия соответствующих решений, представление ходатайства перед руководством высших и средних специальных учебных заведений;
 • получение информации от соответствующих кафедр и факультетов о количестве обучающихся студентов, их посещаемости, дисциплине, обеспечении общежитиями;
 • осуществление иных задач, не запрещенных законодательством.

5 февраля 2014 года по случаю "2 февраля – Дня Молодежи Азербайджана " организация была награждена Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики за успешную деятельность в 2013 году.

Fakültə haqqında. Memarlıq fakültəsi öz köklü ənənələrinə görə universitetimizdə və memarlıq ixtisasını tədris edən digər ali məktəblər arasında həmişə seçilmişdir. Fakültə Memarlıq və dizayn ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsili pilləsində mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin professor-müəllim heyətinin böyük əksəriyyəti memarlıq layihələndirilməsi- şəhərsalma, dizayn, abidələrin bərpası sahəsində respublikanın tanınmış mütəxəssisləri və alimləridir. Hal - hazırda fakültədə AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 12 memarlıq doktoru, 17 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent öz dərin nəzəri və praktik biliklərini tələbələrimizlə paylaşır. Onlardan 2 nəfəri «Şöhrət» ordeni laureatı, 12 nəfəri respublikanın əməkdar memarı, 1 nəfəri isə Respublika Dövlət mükafatı laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Fakültənin 21 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, baş müəllim və müəllim olmaqla 122 üzvü vardır.

Fakültədə təhsil. Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər qabiliyyət seçimindən sonra Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul (test) imtahanlarında iştirak edir və universitetdə rəsm və rəsmxətdən qabiliyyət imtahanı verirlər.

Yaranma tarixi. Memarlıq fakültəsinin 90 ildən artıq yaşı vardır.

İlkin olaraq indiki Neft Akademiyasının nəzdindəki İnşaat fakültəsinin tərkibində Memarlıq bölməsi kimi mövcud olmuşdur. 1968-ci ildə inşaat fakültəsindən memarlıq bölməsinin ayrılması nəticəsində memarlıq fakültəsi yaradılmışdır. Memarlıq fakültəsində 2 istiqamətdə memarlıq və dizayn sahəsi üzrə tədris olunan fənlərin elmi-təcrübi fəaliyyətinin əsas məqsədi layihələndirmə prosesinin mənimsənilməsinə yönəldilmişdir. Fakültənin bakalaviatura, magistratura və doktorantura bölməsində hər bir istiqamətdə olan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültəni bitirən mütəxəssislər memarlıq, şəhərsalma, ətraf mühitin dizaynı, tarixi abidələrin bərpası, dizayn və s. sahələrdə səmərəli fəaliyyət göstərirlər.

Fakültə haqqında. Memarlıq fakültəsi öz köklü ənənələrinə görə universitetimizdə və memarlıq ixtisasını tədris edən digər ali məktəblər arasında həmişə seçilmişdir. Fakültə Memarlıq və dizayn ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsili pilləsində mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin professor-müəllim heyətinin böyük əksəriyyəti memarlıq layihələndirilməsi- şəhərsalma, dizayn, abidələrin bərpası sahəsində respublikanın tanınmış mütəxəssisləri və alimləridir. Hal - hazırda fakültədə AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 12 memarlıq doktoru, 17 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent öz dərin nəzəri və praktik biliklərini tələbələrimizlə paylaşır. Onlardan 2 nəfəri «Şöhrət» ordeni laureatı, 12 nəfəri respublikanın əməkdar memarı, 1 nəfəri isə Respublika Dövlət mükafatı laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Yaranma tarixi. Memarlıq fakültəsinin 90 ildən artıq yaşı vardır.

İlkin olaraq indiki Neft Akademiyasının nəzdindəki İnşaat fakültəsinin tərkibində Memarlıq bölməsi kimi mövcud olmuşdur. 1968-ci ildə inşaat fakültəsindən memarlıq bölməsinin ayrılması nəticəsində memarlıq fakültəsi yaradılmışdır. Memarlıq fakültəsində 2 istiqamətdə memarlıq və dizayn sahəsi üzrə tədris olunan fənlərin elmi-təcrübi fəaliyyətinin əsas məqsədi layihələndirmə prosesinin mənimsənilməsinə yönəldilmişdir. Fakültənin bakalaviatura, magistratura və doktorantura bölməsində hər bir istiqamətdə olan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültəni bitirən mütəxəssislər memarlıq, şəhərsalma, ətraf mühitin dizaynı, tarixi abidələrin bərpası, dizayn və s. sahələrdə səmərəli fəaliyyət göstərirlər.

Fakültədə təhsil. Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər qabiliyyət seçimindən sonra Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul (test) imtahanlarında iştirak edir və universitetdə rəsm və rəsmxətdən qabiliyyət imtahanı verirlər.