Об университете

Наша история:

В 1920 году инженерно-строительный факультет входил в состав Бакинского политехнического института
В 1932-1934 годах – cамостоятельно функционировал как Азербайджанский строительный институт (АCИ)
С 1934 года строительный факультет входит в состав Азербайджанского института промышленной архитектуры
В 1950 году – факультет архитектуры, строительства, транспорта и гидромелиорации Азербайджанского политехнического института
В 1975 году - создан Азербайджанский институт инженеров-строителей 
С 2000 года - указом Гейдара Алиева высшее учебное заведение переименовано в Азербайджанский архитектурно-строительный университет.

АACУ сегодня:

Азербайджанский архитектурно-строительный университет – это учебное заведение с богатыми образовательными традициями, сильным интеллектуальным и кадровым потенциалом, занимающее свое место и репутацию среди высших учебных заведений нашей страны. Университет является крупнейшим научно-образовательным центром нашей республики, готовящим высококвалифицированных архитекторов, инженеров-строителей и специалистов других сфер. В нашем университете работают 550 профессоров и преподавателей, среди которых есть лауреаты Государственной премии и члены Национальной Академии Наук. Язык обучения в университете - азербайджанский, русский и английский. По данным 2023-2024 учебного года студенты получают образование по 53 специальностям на 8 факультетах. Кроме этого, при университете функционируют Строительный колледж, Лицей с физико-математическим уклоном и Проектный Институт, созданный с 2010 года.
Здание университета включает три учебных корпуса с современной инфраструктурой, научно-образовательными лабораториями, электроной и дневной библиотекой, пятью кафетериями, музеем, спортивным клубом и занимает территорию с площадью 5,56 га.

Наша миссия:

Азербайджанский архитектурно-строительный университет представляет собой крупнейший научно-образовательнымй центр в нашей стране, подготавливая высококвалифицированных специалистов в области архитектуры, строительства, инженерных систем, гидротехнических сооружений и других областях. Наша миссия заключается в подготовке креативных и конкурентоспособных молодых специалистов-патриотов, обладающих профессиональными знаниями и независимым мышлением, преданных национальным и моральным ценностям нашего народа.

Наше видение:

С учетом решающей роли высшего образования в обеспечении быстрого развития Азербайджана, поддержания национального и современного демократического духа общества, а также стремления обеспечить нашей стране достойное место среди мировых государств, наше видение заключается в обеспечении всестороннего развития университета во всех направлениях для формирования потенциала будущего великолепного кадрового состава.

Наши ценности:


• Академическое мастерство
• Честность
• Прозрачность
• Социальная ответственность
• Приверженность национальным и моральным ценностям
• Современность

Fakültə haqqında. Memarlıq fakültəsi öz köklü ənənələrinə görə universitetimizdə və memarlıq ixtisasını tədris edən digər ali məktəblər arasında həmişə seçilmişdir. Fakültə Memarlıq və dizayn ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsili pilləsində mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin professor-müəllim heyətinin böyük əksəriyyəti memarlıq layihələndirilməsi- şəhərsalma, dizayn, abidələrin bərpası sahəsində respublikanın tanınmış mütəxəssisləri və alimləridir. Hal - hazırda fakültədə AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 12 memarlıq doktoru, 17 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent öz dərin nəzəri və praktik biliklərini tələbələrimizlə paylaşır. Onlardan 2 nəfəri «Şöhrət» ordeni laureatı, 12 nəfəri respublikanın əməkdar memarı, 1 nəfəri isə Respublika Dövlət mükafatı laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Fakültənin 21 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, baş müəllim və müəllim olmaqla 122 üzvü vardır.

Fakültədə təhsil. Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər qabiliyyət seçimindən sonra Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul (test) imtahanlarında iştirak edir və universitetdə rəsm və rəsmxətdən qabiliyyət imtahanı verirlər.

Yaranma tarixi. Memarlıq fakültəsinin 90 ildən artıq yaşı vardır.

İlkin olaraq indiki Neft Akademiyasının nəzdindəki İnşaat fakültəsinin tərkibində Memarlıq bölməsi kimi mövcud olmuşdur. 1968-ci ildə inşaat fakültəsindən memarlıq bölməsinin ayrılması nəticəsində memarlıq fakültəsi yaradılmışdır. Memarlıq fakültəsində 2 istiqamətdə memarlıq və dizayn sahəsi üzrə tədris olunan fənlərin elmi-təcrübi fəaliyyətinin əsas məqsədi layihələndirmə prosesinin mənimsənilməsinə yönəldilmişdir. Fakültənin bakalaviatura, magistratura və doktorantura bölməsində hər bir istiqamətdə olan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültəni bitirən mütəxəssislər memarlıq, şəhərsalma, ətraf mühitin dizaynı, tarixi abidələrin bərpası, dizayn və s. sahələrdə səmərəli fəaliyyət göstərirlər.

Fakültə haqqında. Memarlıq fakültəsi öz köklü ənənələrinə görə universitetimizdə və memarlıq ixtisasını tədris edən digər ali məktəblər arasında həmişə seçilmişdir. Fakültə Memarlıq və dizayn ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsili pilləsində mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin professor-müəllim heyətinin böyük əksəriyyəti memarlıq layihələndirilməsi- şəhərsalma, dizayn, abidələrin bərpası sahəsində respublikanın tanınmış mütəxəssisləri və alimləridir. Hal - hazırda fakültədə AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 12 memarlıq doktoru, 17 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent öz dərin nəzəri və praktik biliklərini tələbələrimizlə paylaşır. Onlardan 2 nəfəri «Şöhrət» ordeni laureatı, 12 nəfəri respublikanın əməkdar memarı, 1 nəfəri isə Respublika Dövlət mükafatı laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Yaranma tarixi. Memarlıq fakültəsinin 90 ildən artıq yaşı vardır.

İlkin olaraq indiki Neft Akademiyasının nəzdindəki İnşaat fakültəsinin tərkibində Memarlıq bölməsi kimi mövcud olmuşdur. 1968-ci ildə inşaat fakültəsindən memarlıq bölməsinin ayrılması nəticəsində memarlıq fakültəsi yaradılmışdır. Memarlıq fakültəsində 2 istiqamətdə memarlıq və dizayn sahəsi üzrə tədris olunan fənlərin elmi-təcrübi fəaliyyətinin əsas məqsədi layihələndirmə prosesinin mənimsənilməsinə yönəldilmişdir. Fakültənin bakalaviatura, magistratura və doktorantura bölməsində hər bir istiqamətdə olan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültəni bitirən mütəxəssislər memarlıq, şəhərsalma, ətraf mühitin dizaynı, tarixi abidələrin bərpası, dizayn və s. sahələrdə səmərəli fəaliyyət göstərirlər.

Fakültədə təhsil. Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər qabiliyyət seçimindən sonra Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul (test) imtahanlarında iştirak edir və universitetdə rəsm və rəsmxətdən qabiliyyət imtahanı verirlər.