Градостроительство

 Учебный план
Учебная программа 

050637 Специальность градостроительство учит:


    - Проектированию городской среды, преимуществам архитектурного проектирования, решениям городских транспортных систем;
    - знать и управлять технологическими процессами проектирования городской среды, в которой применяется творческая деятельность;
    - использовать программное обеспечение, связанное с современным градостроительным проектированием и архитектурно-проектными процессами; уметь использовать компьютерные технологии для выполнения процессов проектирования, решения прикладных задач; овладевать программами BIM, связанными с современным архитектурно-проектным моделированием и проектированием, использовать средства компьютерной графики;
    - анализировать проблемы света, цвета, инсоляции, климатологии и др.природно -физических факторов, связанных с архитектурно-градостроительным, ландшафтным и экологическим дизайном;
    - изучению особенностей применения инженерно-коммуникационных систем в градостроительстве и экологии городской среды и применению комплексного знания к современному проектированию;
    - знать способы проектирования и реализации современного градостроительства, охраны исторических территорий в городах, исследования и совершенствования теоретических основ инженерной подготовки и благоустройства городских территорий;
   - разрабатывать проектно-сметные документации в процессе градостроительного проектирования, использовать статистические и городские кадастровые данные, анализировать и обобщать результаты работ по проектированию города с использованием достижений науки и техники, региональных особенностей, передового опыта Азербайджана и зарубежных стран.
   - проведению научно-исследовательских работ на проектных и производственных объектах, анализу результатов проектно-изыскательской деятельности; управлению проектами;
   - использованию современных методов территориально-географических информационных систем по специальности градостроительство, участвующих в техническом обеспечении технологических процессов в данной области;
   - умению анализировать и применять теоретические знания об архитектурной среде, месте городов и других населенных пунктов в экосистеме в целом, их связанных эффектах и регулировании; 
   -  различать архитектурно-типологические, социально-психологические, национально-культурологические признаки архитектурных объектов;
   -  уметь ставить цели и формулировать задачи, связанные с выполнением профессиональных функций, уметь использовать аналитические и прикладные методы наук для их решения;
   -  быть готовым адаптироваться и работать с командой, знакомиться с методами управления, анализировать и принимать верное решение для выполнения управленческой задачи при наличии разных мнений; 
   -  усвоению современных тенденций в теории градостроительства; 
   - уметь использовать геологические, технологические и экологические методы при проектировании, строительстве и эксплуатации городов;
   - знать основные научно-технические проблемы и перспективы развития соответствующих специальностям технических направлений и их взаимосвязи с смежными направлениями, применение их в решении конкретных задач;
   -    анализировать отечественный и зарубежный опыт, а также научно-техническую информацию в соответствии с темой исследования;
   - проведение анализа и экспертизы проектов, выполненных зарубежными специалистами в области градостроительства.

 

Fakültə haqqında. Memarlıq fakültəsi öz köklü ənənələrinə görə universitetimizdə və memarlıq ixtisasını tədris edən digər ali məktəblər arasında həmişə seçilmişdir. Fakültə Memarlıq və dizayn ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsili pilləsində mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin professor-müəllim heyətinin böyük əksəriyyəti memarlıq layihələndirilməsi- şəhərsalma, dizayn, abidələrin bərpası sahəsində respublikanın tanınmış mütəxəssisləri və alimləridir. Hal - hazırda fakültədə AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 12 memarlıq doktoru, 17 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent öz dərin nəzəri və praktik biliklərini tələbələrimizlə paylaşır. Onlardan 2 nəfəri «Şöhrət» ordeni laureatı, 12 nəfəri respublikanın əməkdar memarı, 1 nəfəri isə Respublika Dövlət mükafatı laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Fakültənin 21 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, baş müəllim və müəllim olmaqla 122 üzvü vardır.

Fakültədə təhsil. Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər qabiliyyət seçimindən sonra Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul (test) imtahanlarında iştirak edir və universitetdə rəsm və rəsmxətdən qabiliyyət imtahanı verirlər.

Yaranma tarixi. Memarlıq fakültəsinin 90 ildən artıq yaşı vardır.

İlkin olaraq indiki Neft Akademiyasının nəzdindəki İnşaat fakültəsinin tərkibində Memarlıq bölməsi kimi mövcud olmuşdur. 1968-ci ildə inşaat fakültəsindən memarlıq bölməsinin ayrılması nəticəsində memarlıq fakültəsi yaradılmışdır. Memarlıq fakültəsində 2 istiqamətdə memarlıq və dizayn sahəsi üzrə tədris olunan fənlərin elmi-təcrübi fəaliyyətinin əsas məqsədi layihələndirmə prosesinin mənimsənilməsinə yönəldilmişdir. Fakültənin bakalaviatura, magistratura və doktorantura bölməsində hər bir istiqamətdə olan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültəni bitirən mütəxəssislər memarlıq, şəhərsalma, ətraf mühitin dizaynı, tarixi abidələrin bərpası, dizayn və s. sahələrdə səmərəli fəaliyyət göstərirlər.

Fakültə haqqında. Memarlıq fakültəsi öz köklü ənənələrinə görə universitetimizdə və memarlıq ixtisasını tədris edən digər ali məktəblər arasında həmişə seçilmişdir. Fakültə Memarlıq və dizayn ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsili pilləsində mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin professor-müəllim heyətinin böyük əksəriyyəti memarlıq layihələndirilməsi- şəhərsalma, dizayn, abidələrin bərpası sahəsində respublikanın tanınmış mütəxəssisləri və alimləridir. Hal - hazırda fakültədə AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 12 memarlıq doktoru, 17 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent öz dərin nəzəri və praktik biliklərini tələbələrimizlə paylaşır. Onlardan 2 nəfəri «Şöhrət» ordeni laureatı, 12 nəfəri respublikanın əməkdar memarı, 1 nəfəri isə Respublika Dövlət mükafatı laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Yaranma tarixi. Memarlıq fakültəsinin 90 ildən artıq yaşı vardır.

İlkin olaraq indiki Neft Akademiyasının nəzdindəki İnşaat fakültəsinin tərkibində Memarlıq bölməsi kimi mövcud olmuşdur. 1968-ci ildə inşaat fakültəsindən memarlıq bölməsinin ayrılması nəticəsində memarlıq fakültəsi yaradılmışdır. Memarlıq fakültəsində 2 istiqamətdə memarlıq və dizayn sahəsi üzrə tədris olunan fənlərin elmi-təcrübi fəaliyyətinin əsas məqsədi layihələndirmə prosesinin mənimsənilməsinə yönəldilmişdir. Fakültənin bakalaviatura, magistratura və doktorantura bölməsində hər bir istiqamətdə olan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültəni bitirən mütəxəssislər memarlıq, şəhərsalma, ətraf mühitin dizaynı, tarixi abidələrin bərpası, dizayn və s. sahələrdə səmərəli fəaliyyət göstərirlər.

Fakültədə təhsil. Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər qabiliyyət seçimindən sonra Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul (test) imtahanlarında iştirak edir və universitetdə rəsm və rəsmxətdən qabiliyyət imtahanı verirlər.