Независимый профсоюзный комитет

Краткая информация:

После обретения Азербайджанской Республикой независимости, как и во всех сферах общественной жизни, в работе профсоюзных организаций произошли значительные изменения, в их деятельности стали более широко применяться принципы демократии и гласности. На первом съезде профсоюзов Азербайджанской Республики, состоявшемся 5 февраля 1993 года, созданный в период административно-командной системы совет профсоюзов, передал свои полномочия Конфедерации профсоюзов Азербайджана. С образованием этой организации были прекращены административно-командные методы в деятельности профсоюзов, возвращены полномочия отраслевых профсоюзов, проложен путь к предпринимательству, инновациям, интеграции в мировую систему профсоюзов. 

Сегодня азербайджанский профсоюз принимает активное участие в решении глобальных проблем, находящихся в центре внимания мировой общественности, таких как продовольственный вопрос, борьба с международным терроризмом, глобализация экономики, решение национальных конфликтов и т.д.

В настоящее время Азербайджанский архитектурно-строительный университет, функционирующий в составе Республиканского комитета независимых профсоюзов, объединяет в своих рядах 1296 профессоров-преподавателей, преподавателей и административно-хозяйственных сотрудников. Профсоюзный комитет Азербайджанского архитектурно-строительного университета состоит из 10 структурных подразделений, к которым относятся 8 факультетов, колледжи и организации профсоюзов административно-хозяйственных сотрудников.

Помимо защиты общих интересов работников в трудовом процессе, профсоюзный комитет университета принимает активное участие в улучшении условий жизни и труда своих членов, повышении их материального положения, проведении культурно-массовых мероприятий, проводимых в нашем учебном заведении и за его пределами.

Одним из важных вопросов, стоящих перед профсоюзным комитетом Азербайджанского архитектурно-строительного университета, является привлечение преподавателей и работников к общественной жизни, хозяйственной деятельности, управлению в соответствии с требованиями демократического общества, широкое использование их потенциала в решении учебно-воспитательных и образовательных проблем. Конечной целью деятельности профсоюзной организации является защита прав преподавателей и работников, работающих в вузе, улучшение условий их жизни.

Основными задачами Профсоюзного комитета АзАСУ являются:

       1.Периодическое информирование руководства учебного заведения с целью изучения проблем преподавателей и сотрудников и принятия соответствующих решений. 

       2.Активное участие в организации мероприятий Университетского и республиканского уровня-праздников, спортивных соревнований, преподавательских и студенческих научных конференций, дебатов, дискуссий, встреч, посвященных различным актуальным проблемам.

     3.Организация мероприятий с целью военно-патриотического воспитания нашей молодежи, воспитания ее как граждан, преданных Родине и народу, формирования специалистов, обладающих всесторонними научными знаниями, как участников строительных работ в нашей республике.

      4.Поощрение преподавателей и работников, отличившихся в учебном процессе и общественной работе вуза.

     5.Организация целенаправленной работы по защите прав педагогов и работников, улучшению их трудовых и социальных условий, организации их отдыха и досуга, решению различных проблем, возникающих в процессе трудовой деятельности.

 

Адрес: Az 1073, Баку, ул. A. Султанова, 11, I учебный корпус, IV этаж

Тел.: (+994 12) 538 42 38

Председатель: Сурхай Сулейман оглы Алиев

Email: [email protected]

Fakültə haqqında. Memarlıq fakültəsi öz köklü ənənələrinə görə universitetimizdə və memarlıq ixtisasını tədris edən digər ali məktəblər arasında həmişə seçilmişdir. Fakültə Memarlıq və dizayn ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsili pilləsində mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin professor-müəllim heyətinin böyük əksəriyyəti memarlıq layihələndirilməsi- şəhərsalma, dizayn, abidələrin bərpası sahəsində respublikanın tanınmış mütəxəssisləri və alimləridir. Hal - hazırda fakültədə AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 12 memarlıq doktoru, 17 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent öz dərin nəzəri və praktik biliklərini tələbələrimizlə paylaşır. Onlardan 2 nəfəri «Şöhrət» ordeni laureatı, 12 nəfəri respublikanın əməkdar memarı, 1 nəfəri isə Respublika Dövlət mükafatı laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Fakültənin 21 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, baş müəllim və müəllim olmaqla 122 üzvü vardır.

Fakültədə təhsil. Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər qabiliyyət seçimindən sonra Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul (test) imtahanlarında iştirak edir və universitetdə rəsm və rəsmxətdən qabiliyyət imtahanı verirlər.

Yaranma tarixi. Memarlıq fakültəsinin 90 ildən artıq yaşı vardır.

İlkin olaraq indiki Neft Akademiyasının nəzdindəki İnşaat fakültəsinin tərkibində Memarlıq bölməsi kimi mövcud olmuşdur. 1968-ci ildə inşaat fakültəsindən memarlıq bölməsinin ayrılması nəticəsində memarlıq fakültəsi yaradılmışdır. Memarlıq fakültəsində 2 istiqamətdə memarlıq və dizayn sahəsi üzrə tədris olunan fənlərin elmi-təcrübi fəaliyyətinin əsas məqsədi layihələndirmə prosesinin mənimsənilməsinə yönəldilmişdir. Fakültənin bakalaviatura, magistratura və doktorantura bölməsində hər bir istiqamətdə olan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültəni bitirən mütəxəssislər memarlıq, şəhərsalma, ətraf mühitin dizaynı, tarixi abidələrin bərpası, dizayn və s. sahələrdə səmərəli fəaliyyət göstərirlər.

Fakültə haqqında. Memarlıq fakültəsi öz köklü ənənələrinə görə universitetimizdə və memarlıq ixtisasını tədris edən digər ali məktəblər arasında həmişə seçilmişdir. Fakültə Memarlıq və dizayn ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsili pilləsində mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin professor-müəllim heyətinin böyük əksəriyyəti memarlıq layihələndirilməsi- şəhərsalma, dizayn, abidələrin bərpası sahəsində respublikanın tanınmış mütəxəssisləri və alimləridir. Hal - hazırda fakültədə AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 12 memarlıq doktoru, 17 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent öz dərin nəzəri və praktik biliklərini tələbələrimizlə paylaşır. Onlardan 2 nəfəri «Şöhrət» ordeni laureatı, 12 nəfəri respublikanın əməkdar memarı, 1 nəfəri isə Respublika Dövlət mükafatı laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Yaranma tarixi. Memarlıq fakültəsinin 90 ildən artıq yaşı vardır.

İlkin olaraq indiki Neft Akademiyasının nəzdindəki İnşaat fakültəsinin tərkibində Memarlıq bölməsi kimi mövcud olmuşdur. 1968-ci ildə inşaat fakültəsindən memarlıq bölməsinin ayrılması nəticəsində memarlıq fakültəsi yaradılmışdır. Memarlıq fakültəsində 2 istiqamətdə memarlıq və dizayn sahəsi üzrə tədris olunan fənlərin elmi-təcrübi fəaliyyətinin əsas məqsədi layihələndirmə prosesinin mənimsənilməsinə yönəldilmişdir. Fakültənin bakalaviatura, magistratura və doktorantura bölməsində hər bir istiqamətdə olan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültəni bitirən mütəxəssislər memarlıq, şəhərsalma, ətraf mühitin dizaynı, tarixi abidələrin bərpası, dizayn və s. sahələrdə səmərəli fəaliyyət göstərirlər.

Fakültədə təhsil. Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər qabiliyyət seçimindən sonra Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul (test) imtahanlarında iştirak edir və universitetdə rəsm və rəsmxətdən qabiliyyət imtahanı verirlər.