Академический календарь

                                          Академический календарь
                           Годовой календарный план на 2021/2022 учебный год

№  

План работ

Месяцы

1

Подготовка учебной документации по семестрам в соответствии с годовым календарным графиком и учебным планом. Обновление нормативных документов, касающихся учебного процесса

Сентябрь

2

Учет и отчетность учебных нагрузок по кафедрам

Сентябрь

3

Распоряжения о приеме в университет, выдаваемые Государственным экзаменационным центром,упорядочение личных дел студентов.

Сентябрь

4

Проверка занятий в аудиториях

Весь год

5

Составление списка студентов по курсам и группам (контингент)

Сентябрь

6

Составление личных дел первокурсников, регистрация студентов, перевод, отчисление и восстановление студентов, академический отпуск и удержание на повторном курсе, зачисление на условный курс, работы по "личным делам" студентов, получающих повторное высшее образование. Внесение в "личное дело" приказа об окончании.

Весь год

7

Написание академических справок. Возврат документов, относящихся к выпускникам. Передача личных дел выпускников в главный архив.

Весь год

8

Отчет и статистика результатов летней экзаменационной сессии. 

Октябрь

9

График отмены пересдач

Сентябрь/Октябрь

10

Приказы о почасовой нагрузке

Сентябрь/Октябрь

11

Передача фактических данных в бухгалтерию

Декабрь/Maй

12

Подготовка отчетов: для Министерства образования, Министерства финансов, статистического комитета, бухгалтерии вуза. Подготовка форм отчетности Министерства образования. Подготовка документов, связанных с льготными студентами

Октябрь

13

Внесение студентов I курса в систему. Регулярное внесение в систему движение студенческого контингента. Вкнесение иностранных студентов в систему. Ввод данных по выпускным курсам в систему.

Октябрь

14

Создание банка тестовых экзаменационных вопросов и экзаменационных работ (работа с кафедрами)
Подготовка банка письменных экзаменационных вопросов,
печать экзаменационных билетов, их согласование специалистами кафедры по предметам

Октябрь/Ноябрь

15

Подготовка графиков экзаменов, связанных с подгруппами

Aпрель/ Maй

16

Подготовка приказов об окончании университета в условных группах

Сентябрь/Декабрь

17

Написание диплома и графика оценок

Сентябрь/Oктябрь

18

Проверка подлинности дипломов, подготовка ответов на запросы. Сотрудничество с деканами факультетов и другими структурами.
Подготовка информации для выпускной информационной системы Министерства образования.

Весь год

19

Подготовка к зимней экзаменационной сессии

Декабрь

20

Подготовка графиков занятий

Декабрь/Январь

21

Контроль за проведением занятий и снабжением аудиторного фонда

Весь год

22

Отчет и статистика результатов экзаменационных сессий

Февраль

23

Подготовка приказов об утверждении темы выпускной работы и ее руководителей

Maрт

24

Подготовка проекта приказа о создании и утверждении председателей государственной аттестационной комиссии

Aпрель

25

Подготовка к проведению летней экзаменационной сессии

Maй

26

Внесение данных выпускника в электронную информационную систему ГЭЦ

Весь год

27

Принятие учебной нагрузки

Июль

28

Подготовка приказов об окончании университета

iyul

29

Подготовка графиков занятий

Июль/август

Fakültə haqqında. Memarlıq fakültəsi öz köklü ənənələrinə görə universitetimizdə və memarlıq ixtisasını tədris edən digər ali məktəblər arasında həmişə seçilmişdir. Fakültə Memarlıq və dizayn ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsili pilləsində mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin professor-müəllim heyətinin böyük əksəriyyəti memarlıq layihələndirilməsi- şəhərsalma, dizayn, abidələrin bərpası sahəsində respublikanın tanınmış mütəxəssisləri və alimləridir. Hal - hazırda fakültədə AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 12 memarlıq doktoru, 17 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent öz dərin nəzəri və praktik biliklərini tələbələrimizlə paylaşır. Onlardan 2 nəfəri «Şöhrət» ordeni laureatı, 12 nəfəri respublikanın əməkdar memarı, 1 nəfəri isə Respublika Dövlət mükafatı laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Fakültənin 21 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, baş müəllim və müəllim olmaqla 122 üzvü vardır.

Fakültədə təhsil. Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər qabiliyyət seçimindən sonra Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul (test) imtahanlarında iştirak edir və universitetdə rəsm və rəsmxətdən qabiliyyət imtahanı verirlər.

Yaranma tarixi. Memarlıq fakültəsinin 90 ildən artıq yaşı vardır.

İlkin olaraq indiki Neft Akademiyasının nəzdindəki İnşaat fakültəsinin tərkibində Memarlıq bölməsi kimi mövcud olmuşdur. 1968-ci ildə inşaat fakültəsindən memarlıq bölməsinin ayrılması nəticəsində memarlıq fakültəsi yaradılmışdır. Memarlıq fakültəsində 2 istiqamətdə memarlıq və dizayn sahəsi üzrə tədris olunan fənlərin elmi-təcrübi fəaliyyətinin əsas məqsədi layihələndirmə prosesinin mənimsənilməsinə yönəldilmişdir. Fakültənin bakalaviatura, magistratura və doktorantura bölməsində hər bir istiqamətdə olan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültəni bitirən mütəxəssislər memarlıq, şəhərsalma, ətraf mühitin dizaynı, tarixi abidələrin bərpası, dizayn və s. sahələrdə səmərəli fəaliyyət göstərirlər.

Fakültə haqqında. Memarlıq fakültəsi öz köklü ənənələrinə görə universitetimizdə və memarlıq ixtisasını tədris edən digər ali məktəblər arasında həmişə seçilmişdir. Fakültə Memarlıq və dizayn ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsili pilləsində mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin professor-müəllim heyətinin böyük əksəriyyəti memarlıq layihələndirilməsi- şəhərsalma, dizayn, abidələrin bərpası sahəsində respublikanın tanınmış mütəxəssisləri və alimləridir. Hal - hazırda fakültədə AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 12 memarlıq doktoru, 17 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent öz dərin nəzəri və praktik biliklərini tələbələrimizlə paylaşır. Onlardan 2 nəfəri «Şöhrət» ordeni laureatı, 12 nəfəri respublikanın əməkdar memarı, 1 nəfəri isə Respublika Dövlət mükafatı laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Yaranma tarixi. Memarlıq fakültəsinin 90 ildən artıq yaşı vardır.

İlkin olaraq indiki Neft Akademiyasının nəzdindəki İnşaat fakültəsinin tərkibində Memarlıq bölməsi kimi mövcud olmuşdur. 1968-ci ildə inşaat fakültəsindən memarlıq bölməsinin ayrılması nəticəsində memarlıq fakültəsi yaradılmışdır. Memarlıq fakültəsində 2 istiqamətdə memarlıq və dizayn sahəsi üzrə tədris olunan fənlərin elmi-təcrübi fəaliyyətinin əsas məqsədi layihələndirmə prosesinin mənimsənilməsinə yönəldilmişdir. Fakültənin bakalaviatura, magistratura və doktorantura bölməsində hər bir istiqamətdə olan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültəni bitirən mütəxəssislər memarlıq, şəhərsalma, ətraf mühitin dizaynı, tarixi abidələrin bərpası, dizayn və s. sahələrdə səmərəli fəaliyyət göstərirlər.

Fakültədə təhsil. Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər qabiliyyət seçimindən sonra Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul (test) imtahanlarında iştirak edir və universitetdə rəsm və rəsmxətdən qabiliyyət imtahanı verirlər.