Магистратура

Специальности и специализации, преподаваемые в магистратуре

Азербайджанского архитектурно-строительного университета

(на 2021-2022 учебный год)

Специальности

 Язык обучения   

Форма обучения

Плата за обучение

Двойные дипломы

EN

РУ

Очное

Заочное

Гражд. Азербайджана

AZN

Иностр. граждане

USD

Очное

Заочное

Очное Заочное
Архитектура - 060633
Архитектура зданий и сооружений + + - + - 2400 - 2500 - -
Градостроительство + - + + - 2400 - 2500 - -
Восстановление и реконструкция памятников архитектуры + - + + - 2400 - 2500 - -
Ландшафтная архитектура + - - + - 2400 - 2500 - -
Дизайн архитектурной среды + - - + - 2400 - 2500 - -
Дизайн- 060321
Дизайн и техническая эстетика + - - + - 2300 - - - -
Визуальный дизайн и медиа - - + + - 2300 - - - -
Строительная инженерия - 060634
Промышленное и гражданское строительство + - + + - 2200 - 2000 - -
Технология и организация строительства зданий и сооружений + - - + - 2200 - 2000 - -
Управление недвижимостью и экспертиза + - - + - 2200 - 2000 - -
Динамика и сейсмостойкость зданий и сооружений + - - + - 2200 - 2000 - -
Строительство фундаментов и оснований + - - + - 2200 - 2000 - -
Строительная инженерия* - + - + - 2200 - 2000 - +
Инженерия метрологии, стандартизации и сертификации - 060647
Стандартизация и сертификация (по отраслям ) + - - + - 1900 - - - -
Мелиорация и инженерия водохозяйственного строительства - 060637
Гидротехническое строительство + - + + - 2000 - - - -
Инженерия строительства мелиоративных инженерных систем + - - + - 2000 - - - -
Инженерия строительства инженерных систем и сооружений - 060635
Системы, обеспечивающие микроклимат зданий и сооружений + - - + - 2000 - - - -
Водоснабжение + - - + - 2000 - - - -
Смарт технологии в городской инфраструктуре + - - + - 2000 - - - -
Экологическая инженерия - 060649
Охрана и комплексное использование водных ресурсов + - - + - 2000 - - - -
Технология переработки твердых бытовых отходов  + - - + - 2000 - - - -
Мелиорация, рекультивация и охрана земель + - - + - 2000 - - - -
Экологическая инженерия** - + - + - 2000 - - - +
Инженерия нефтегазовых сооружений - 060607
Строительство морских гидротехнических сооружений + - - + - 2100 - - - -
Электрическая инженерия - 060626
Оптимизация и моделирование электроснабжения + - - + - 2000 - - - -
Инженерия автоматизации процессов - 060628

Энергетический менеджмент (проект TEMPUS)

+ - - + - 2000 - - - -
Автоматизация и управление технологическими процессами + - - + - 2000 - - - -
Инженерия транспортного строительства - 060636
Строительство автомобильных дорог и аэродромов + - - + - 2000 - - - -
Строительство мостов и транспортных сооружений + - - + - 2000 - - - -
Инженерия наземных транспортных средств - 060622
Организация и безопасность дорожного движения + - - + - 2000 - - - -
Геодезическая и картографическая инженерия- 060640
Прикладная геодезия + - - + - 2200 - - - -
Землеустройство, городской и земельный  кадастр- 060705
Городской кадастр + - - + - 2200 - - - -
Инженерная технология строительных материалов и изделий - 060638
Технология строительных материалов и конструкций + - - + - 1900 - - - -
Материаловедческая инженерия - 060601
Материаловедение и технология материалов + - - + - 1900 - - - -
Инженерия чрезвычайных ситуаций и безопасности жизнедеятельности - 060651
Безопасность жизнедеятельности + - - + - 2000 - - - -
Управление бизнесом- 060409
Организация и управление бизнесом + - - + - 2100 - - - -
Менеджмент - 060403

Менеджмент

(по отраслям)

+ - - + - 2100 - - - -
Организация и управление промышленностью - 060405
Экономика и управление производством и сферой услуг (по отраслям) + - + + - 2200 - - - -
Управление проектами + + - + - 2200 - - - -
Маркетинг - 060408

Маркетинг

(по отраслям)

+ - - + - 2100 - - - -
Инженерия информационных технологий и систем - 060632
Информационные системы в управлении + + + + - 2000 - - - -
Инженерия технологических машин и оборудований- 060625
Строительные дорожные машины и оборудования + - - + - 1900 - - - -
Механическая инженерия - 060630
Прочность и динамика машин + - - + - 1900 - - - -
Градостроительство - 060659
Устойчивое градостроительное  и региональное планирование + - - + - - - - - -

Fakültə haqqında. Memarlıq fakültəsi öz köklü ənənələrinə görə universitetimizdə və memarlıq ixtisasını tədris edən digər ali məktəblər arasında həmişə seçilmişdir. Fakültə Memarlıq və dizayn ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsili pilləsində mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin professor-müəllim heyətinin böyük əksəriyyəti memarlıq layihələndirilməsi- şəhərsalma, dizayn, abidələrin bərpası sahəsində respublikanın tanınmış mütəxəssisləri və alimləridir. Hal - hazırda fakültədə AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 12 memarlıq doktoru, 17 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent öz dərin nəzəri və praktik biliklərini tələbələrimizlə paylaşır. Onlardan 2 nəfəri «Şöhrət» ordeni laureatı, 12 nəfəri respublikanın əməkdar memarı, 1 nəfəri isə Respublika Dövlət mükafatı laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Fakültənin 21 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, baş müəllim və müəllim olmaqla 122 üzvü vardır.

Fakültədə təhsil. Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər qabiliyyət seçimindən sonra Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul (test) imtahanlarında iştirak edir və universitetdə rəsm və rəsmxətdən qabiliyyət imtahanı verirlər.

Yaranma tarixi. Memarlıq fakültəsinin 90 ildən artıq yaşı vardır.

İlkin olaraq indiki Neft Akademiyasının nəzdindəki İnşaat fakültəsinin tərkibində Memarlıq bölməsi kimi mövcud olmuşdur. 1968-ci ildə inşaat fakültəsindən memarlıq bölməsinin ayrılması nəticəsində memarlıq fakültəsi yaradılmışdır. Memarlıq fakültəsində 2 istiqamətdə memarlıq və dizayn sahəsi üzrə tədris olunan fənlərin elmi-təcrübi fəaliyyətinin əsas məqsədi layihələndirmə prosesinin mənimsənilməsinə yönəldilmişdir. Fakültənin bakalaviatura, magistratura və doktorantura bölməsində hər bir istiqamətdə olan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültəni bitirən mütəxəssislər memarlıq, şəhərsalma, ətraf mühitin dizaynı, tarixi abidələrin bərpası, dizayn və s. sahələrdə səmərəli fəaliyyət göstərirlər.

Fakültə haqqında. Memarlıq fakültəsi öz köklü ənənələrinə görə universitetimizdə və memarlıq ixtisasını tədris edən digər ali məktəblər arasında həmişə seçilmişdir. Fakültə Memarlıq və dizayn ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsili pilləsində mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin professor-müəllim heyətinin böyük əksəriyyəti memarlıq layihələndirilməsi- şəhərsalma, dizayn, abidələrin bərpası sahəsində respublikanın tanınmış mütəxəssisləri və alimləridir. Hal - hazırda fakültədə AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 12 memarlıq doktoru, 17 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent öz dərin nəzəri və praktik biliklərini tələbələrimizlə paylaşır. Onlardan 2 nəfəri «Şöhrət» ordeni laureatı, 12 nəfəri respublikanın əməkdar memarı, 1 nəfəri isə Respublika Dövlət mükafatı laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Yaranma tarixi. Memarlıq fakültəsinin 90 ildən artıq yaşı vardır.

İlkin olaraq indiki Neft Akademiyasının nəzdindəki İnşaat fakültəsinin tərkibində Memarlıq bölməsi kimi mövcud olmuşdur. 1968-ci ildə inşaat fakültəsindən memarlıq bölməsinin ayrılması nəticəsində memarlıq fakültəsi yaradılmışdır. Memarlıq fakültəsində 2 istiqamətdə memarlıq və dizayn sahəsi üzrə tədris olunan fənlərin elmi-təcrübi fəaliyyətinin əsas məqsədi layihələndirmə prosesinin mənimsənilməsinə yönəldilmişdir. Fakültənin bakalaviatura, magistratura və doktorantura bölməsində hər bir istiqamətdə olan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültəni bitirən mütəxəssislər memarlıq, şəhərsalma, ətraf mühitin dizaynı, tarixi abidələrin bərpası, dizayn və s. sahələrdə səmərəli fəaliyyət göstərirlər.

Fakültədə təhsil. Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər qabiliyyət seçimindən sonra Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul (test) imtahanlarında iştirak edir və universitetdə rəsm və rəsmxətdən qabiliyyət imtahanı verirlər.