Увеличение стипендий является ярким примером ценности науки и образования

Təqaüdlərin artırılması elmə və təhsilə verilən dəyərin bariz nümunəsidir

17-01-2022