10532tələbə
430 xarici tələbə
50 ixtisas
6 fakültə