“TİKİNTİNİN İQTİSADİYYATI və MENECMENT” ELMİ-PRAKTİKİ JURNALI

“Tikintinin iqtisadiyyatı və Menecment” elmi-praktiki  jurnalı 2015-ci ildə Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti və “Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecment” kafedrası tərəfindən təsis edilmiş, Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin 02 dekabr 2015-ci il tarixli 4024 nömrə ilə Mətbu nəşrlərin reyestrinə daxil edilmişdir. “Tikintinin iqtisadiyyatı və Menecment” jurnalı inşaat sektorunun təşkili, idarə edilməsi, sahədə innovativ texnologiyaların tətbiqi, onun səmərəliliyi, sahə üzrə mütəxəssis hazırlığı və elmi-praktiki nailiyyətləri haqqında araşdırmaların nəşrini edir. “Tikintinin iqtisadiyyatı və Menecment” jurnalı rübdə bir dəfə nəşr edilir. Müxtəlif ölkələrin alimləri redaksiya heyətinin üzvüdür. Beynəlxalq standart eyniləşdirmə nömrəsi - İSSN 2519-2507 - 17.10.2016 tarixində verilib


Tikintinin iqtisadiyatı və Menecment jurnalı 2019
Tikintinin iqtisadiyatı və Menecment jurnalı № 5
Tikintinin iqtisadiyatı və Menecment jurnalı № 4
Tikintinin iqtisadiyatı və Menecment jurnalı № 3
Tikintinin iqtisadiyatı və Menecment jurnalı № 2
Tikintinin iqtisadiyatı və Menecment jurnalı № 1