Təlim-tərbiyə işləri üzrə prorektor

Tofiq Qasım oğlu Qasımov

1967 - 1972 - illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin mexanika - riyaziyyat  fakültəsində təhsil alıb. 1989 - cu ildə Azərbaycan İnşaat Universitetinin İqtisadiyyat fakültəsinə daxil olmuş,
1994 - cü ildə bitirmişdir.

05.1976 - 11.1978 - ci ildə Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutunda nəzəri - mexanika kafedrasında baş laborant,
11.1978 - 04.1983 - cü ildə Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutunda Tələbə Həmkarlar komitəsinin sədri vəziflərində çalışıb. 

1983 - 2001 ci illərdə icra hakimiyyətinin müxtəlif orqanlarında işləmişdir. Hal - hazırda Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində Təlim - tərbiyə İşləri üzrə Prorektor vəzifəsində çalışır. 


Tel: (+994 12) 510 00 76

E-mail: prorektortt@azmiu.edu.az