İdarə heyəti

  Sədr: Rafael Vüqar oğlu Şixəmmədov
  E-mail: azmiutgt@mail.ru
               
  Tel.: (+994 12) 539-10-25, (+994 12) 539-10-45; dax.: 5-83
  Mob:(+994 55) 717-19-93, (+994 70) 327-77-65 
 
 
 


  Sədr müavini: Haşım Elmar oğlu Mehdiyev
  İnşaat fakültəsi, 203r qrupu
  E-mail: azmiutgt@mail.ru
  Tel.: (+994 12) 539-10-25, (+994 12) 539-10-45; dax.: 5-83
  Mob.: (+994 50) 582-83-58


 
 

 
 


  
 
  Sədr müavini: Fidan Oqtay qızı Xankişiyeva
  Nəqliyyat fakültəsi, 443a qrupu
  E-mail: azmiutgt@mail.ru
  Tel.: (+994 12) 539-10-25, (+994 12) 539-10-45; dax.: 5-83

  Sədr müavini: Kənan Kərim oğlu Mustafayev
  Tikinti İqtisad fakültəsi, 743a2 qrupu
  E-mail: azmiutgt@mail.ru
  Tel.: (+994 12) 539-10-25, (+994 12) 539-10-45; dax.: 5-83
  Mob.: (+994 77) 574-27-50