Əlizadə İbrahim İlyas oğlu
Soltanov Mehti Əzizxan oğlu


-Test qrupu tərəfindən hər semestr 37 kafedradan  Azərbaycan, rus və ingilis dillərində 220-yə yaxın fənnin yenidən yazılmış, ya da əlavələr edilmiş versiyaları VTS_TEST proqramının tələblərinə uyğunlaşdırılır və imtahan zallarına verilir. 
-Bakalavrlardan əlavə kollec və xarici vətənadşların hazırlıq fakultəsində oxuyan tələbələr də bəzi fənn imtahanlarını elektron versiyada verdiklərinə görə, bu imtahanların tapşırıqları da test qrupu tərəfindən emal olunur.
-Tədris yükündən asılı olaraq fənlər üzrə test bankının sualları fənnə ayrılan saatların miqdarından asılı olaraq minimum aşağıdakı sayda tərtib olunur:
30 saat- 300 test tapşırığı
45 saat- 350 test tapşırığı
60 saat- 400 test tapşırığı
75 saat- 450 test tapşırığı
90    və 105 saat- 500 test tapşırığı
- İmtahanların təşkili üçün test qrupu tərəfindən yığılmış suallar VTS_TEST proqramının tələblərinə uyğunlaşdırılır, imtahan zamanı hər bir tələbəyə imtahan verdiyi fənnə aid tapşırıqların tələbəyə aid kompüterdə açılması təmin olunur. İmtahanı verdikdən sonra tələbənin topladığı bal dərhal bilinir.
- Test qrupu tərəfindən tapşırıqların keyfiyyətinin yüksəldilməsi və keçilən fənnin proqramına uyğunluğu qrup tərəfindən daim nəzarət edilir. Hər bir tədris sessiyasından sonra yüksək və aşağı göstəricilər alınmış fənnlər müəyyənləşdirilir. Belə nəticələrin alınması səbəbləri kafedra müdirlərinin nəzərinə çatdırılır və test tapşırığının keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün tədbirlər görülür.


Ibrahim Əlizadə: f.-r.e.n, dosent
E-mail: ibrahim56@mail.ru

SoltanovMehti Əzizxan:
E-mail: Mehti@azmiu.edu.az

Ünvan: Az 1073, Bakı, A. Sultanova küçəsi ,11, I korpus.
Otaq: 221
   
Tel:       539- 10 – 31 
              539 – 10 – 25 
daxili:   (2-41)