Statistika bölməsinin yerinə yetirdiyi işlər:

-Gündəlik Universitet daxili əmrlərə əsasən ümumi kontingentdə tələbələrin hərəkətinə düzəliş etmək və hər ayın sonunda Fakültələr üzrə aylıq hesabat vermək
-Hər ilin əvvəli və iyul ayının əvvəlində tələbələrin hərəkatı haqqında hesabat vermək
-Hər ilin oktyabr ayının sonunda isə Təhsil nazirliyi və Statistika komitəsinə tələbələrin hərəkəti haqqında illik hesabat vermək.