Kredit-qeydiyyat bölməsi
 
Tədris şöbəsinin baş müfəttişi: Hüseynov Məhəmməd Abbasəli oğlu.
 
Kredit-qeydiyyatt bölməsinin əsas vəzifələri:
  1. Universitet üzrə kəsrə qalmış tələbələrin ayrı-ayrı fənlər və smestrlər üzrə kəsirlərinin siyahisinin tutulması.
  2. Tələbələrə semestr ərzində altdan dərslərin təşkili, tələbələrin altdan dərs alması üçün əmirlərin verilməsi və dərslərə nəzarət.
  3. Yay məktəbinə tələbələrin cəlb olunması, yay məktəbinin təşkili, dərslərin salınması, yay məktəbinin cədvəllərinin hazırlanması və sonda imtahanların təşkili.
Kəsrlə bağlı kreditlərin hesablanması qaydası
E-mail: m.huseynov@azmiu.edu.az

Ünvan: Az 1073, Bakı, A. Sultanova küçəsi ,11, I korpus.
Otaq: 219
   

Əlaqə nömrəsi:  539 - 10 – 31 
                            539 – 10 – 25 
 daxili:
               (1-93)