Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetin Akademik təqvim və tədris planları 

Bakalavr üzrə Akademik təqvim və tədris planları

Memarlıq fakültəsi
050633 - Мemarlıq
050321 - Dizayn 

İnşaat fakültəsi
- 050634 - İnşaat muhendisliyi

Su Təsərrüfatı və Mühəndis Kommunikasiya Sistemləri fakültəsi
- 050635 - Mühəndis sistemlərinin və qurğularının tikintisi mühəndisliyi
- 050637 - Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi
- 050649 - Ekologiya mühəndisliyi
- 050607 - Neft-qaz qurğuları mühəndisliyi

Nəqliyyat fakültəsi
 - 
050705 - Yer quruluşu, torpaq və şəhər kadastrı
 - 050640 - Geodeziya və xeritəcilik mühəndisliyi
 - 050636 - Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi
 
- 050622 - Nəqliyyat tikintisi mühəndisliyi

İnşaat-Texnologiya fakültəsi
 
050651 - Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi
 - 050638 - Tikinti materialları və məmulatlarının texnologiyası mühəndisliyi
 - 050601 - Materialşünaslıq mühəndisliyi 

Tikinti-iqtisad fakültəsi
 - 
050405 - Sənayenin təşkili və idarə olunması
 - 050408 - Marketinq
 - 050407 - Menecment

Mexanika və İnformasiya Texnologiyaları fakültəsi
 
050625 - Texnoloji  maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi
 - 050632 - İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi
 - 050630 - Mexanika mühəndislyi
 - 050628 - Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi