Ekologiya və su təsərrüfatı jurnalını (İSSN 2518.1513) aşağıdakı ünvandan yükləyə bilərsiniz:

Ekologiya və su təsərrüfatı jurnalı, №5, dekabr, 2018 - ci il