Strateji planlaşdırma şöbəsinin əməkdaşları

Səttarova Ülkər Eldar qızı
Texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Strateji planlaşdırma şöbəsinin müdiri
Tel: (+99412) 539 05 77  
       (+99412) 539 10 45 (dax: 6-62)
e-mail: ulker.rzaeva@gmail.com

Konyuxova Valeriya Valeriy qızı
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Strateji planlaşdırma şöbəsinin baş mütəxəssisi
Tel: (+99412) 539 10 45 (dax-6-09)
e-mail: konyuxova.v@gmail.com
       
Paşayeva Zeynəb Elman qızı
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Strateji planlaşdırma şöbəsinin mütəxəssisi
Tel: (+99412) 539 05 77 
       (+99412) 539 10 45  (dax: 6-62)
e-mail: zeynebazmiu@gmail.com

Həsənova Nigar Namiq qızı
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Strateji planlaşdırma şöbəsinin mütəxəssisi
Tel: (+99412) 539 10 45 (dax:-6-09)
e-mail: nika.hasanova91@gmail.com