Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Rəhbərliyi
 

Rektor — memarlıq doktoru, professor, əməkdar memar Gülçöhrə Hüseyn qızı Məmmədova

Tədris işləri üzrə prorektor — texnika üzrə fəsəfə doktoru, dosent,  Akif  Fazil oğlu Qasımov

Elm və texnika işləri üzrə prorektor — texnika elmlər doktoru, professor Arif Rza oğlu Şərifov

Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor — memarlıq doktoru, əməkdar memar Nərgiz Cavad qızı Abdullayeva

Təlim-tərbiyə üzrə prorektor — Tofiq Qasim oğlu Qasimov

İnzibati işlər üzrə prorektor — texnika elmlər namizədi, İsrafil Rəfi oğlu Məmmədov