Rəsmxət imtahanına aid tapşırıq nümunələri
  Tapşırıq 1   Yüklə
  Tapşırıq 2   Yüklə
Tapşırıq 3   Yüklə
  Tapşırıq 4   Yüklə
  Tapşırıq 5   Yüklə
  Tapşırıq 6   Yüklə
  Tapşırıq 7   Yüklə
  Tapşırıq 8   Yüklə
 
  Rəsm imtahanına aid tapşırıq nümunələri
  Tapşırıq 1   Yüklə
  Tapşırıq 2   Yüklə
Tapşırıq 3   Yüklə
  Tapşırıq 4   Yüklə