Qısa məlumat:

Azərbaycan Respublikası müstəqillik qazındığından sonra ictimai həyatın bütün sahələrində olduğu kimi həmkarlartəşkilatının işində də xeyli dəyişiklik baş vermiş, onların fəaliyyətində demokrasiya və aşkarlıq prinsipləri daha geniş tətbiq olunmağa başlamışdır. Azərbaycan Respublikası Həmkarlar İttifaqlarının 5 fevral 1993-cü ildə keçirilmiş birinci qurultayında inzibati amirlik sistemi dövründə yaranmış həmkarlar ittifaqları şurası özünü buraxaraq səlahiyyətlərini Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Koonfederasiyasına Verdi. Bu təşkilatın yaranması ilə həmkarlar ittifaqlarının fəaliyyətində inzibati amirlik metodlarına son qoyulduğu, sahə həmkarlar ittifaqlarının səlahiyyətləri özlərinə qaytarıldı, təşəbbüskarlığa, yeniliyə, dünya həmkarlar ittifaqları sisteminə inteqrasiyaya yol açıldı. Bu gün AHİK dünya ictimaiyyətinin diqqət mərkəzində olan ərzaq məsələsi, beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizə, iqtisadiyyatın qloballaşması, Milli munaqişələrin həlli və s. kimi qlobal problemlərinin həllində yaxından iştirak edir.

AHİK - nə daxil olan və çoxsaylı təhsil işçilərinin maraqlarına xidmət edən Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı Respublika komitəsinin tərkibində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin öz sıralarında 1211 nəfər professor-müəllim və inzibati təsərrüfat işçilərini birləşdirir. AzMİU-nun Həmkarlar İttifaqı Komitəsi 10 struktur bölmədən ibarətdir ki, buraya 8 fakültə, kollec və inzibati-təsərrüfat işçiləri həmkarlar təşkilatları aiddir.

Universitetin Həmkarlar İttifaqı Komitəsi əmək prosesində işçilərin ümumi mənafeyini qorumaqla yanaşı öz üzvlərinin həyat və əmək şəraitinin yaxşıllaşdırılması, onların maddi durumlarının yüksəldilməsi, tədris müəssisəmizdə və kənarda keçirilən mədəni-kütləvi tədbirlərin həyata keçirilməsində yaxından iştirak edir. AzMİU-nun Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin qarşısında duran mühüm məsələlərdən biridə müəllim və işçilərin ictimai həyata, təsərrüfat fəaliyyətinə, demokratik cəmiyyətin tələblərinə uyğun olaraq idarəçiliyə cəlb olunması təlim-tərbiyə və təhsil problemlərinin həllində onların potensialından geniş istifadə edilməsidir. Həmkarlar Təşkilatının fəaliyətinin son məqsədi Universitetdə fəaliyyət göstərən müəllim və işçilərin hüquqlarının qorunması, onların həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasıdır.


      AzMİU-nun HİK - nin əsas vəzifələri aşağıdakılardır:

        1.Müəllim və işçilərin problemlərinin öyrənilməsi və müvafiq qərarlar qəbul edilməsi məqsədilə məsələlərin Elmi Şuraya çıxarılması və bu barədə müəsisə rəhbərliyi qarşısında vəsadət qaldırılması. 

       2.Universitet və respublika səviyyəsində keçirilən tədbirlərin-bayramların, idman yarışlarının, müəllim və tələbə elmi konfranslarının, müxtəlif aktual problemlərə həsr olunmuş debatların, diskussiyaların, görüşlərin təşkilində yaxından iştirak edilməsi.

     3.Gənclərimizin hərbi-vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə edilməsi, vətəninə və xalqına sədaqətli vətəndaşlar kimi yetişdirilməsi, hərtərəfli elmi biliklərə yiyələnmiş mütəxəssislər kimi respublikamızda gedən quruculuq işlərinin iştirakçısı kimi formalaşdırılması məqsədilə tədbirlərin təşkil edilməsi .

      4.Universitetin tədris prosesində və ictimai işlərində fərqlənən müəllim və işçilərin mükafatlandırılması.

     5.Müəllim və işçilərin hüquqlarının qorunması, onların əmək və sosial şəraitinin yaxşılaşdırılması, istirahətlərinin və asudə vaxtlarının təşkili, iş prosesində meydana çıxan müxtəlif problemlərin həlli istiqamətində məqsədyönlü işin təşkili.

       6.Universitetdə nizam-intizama, davamiyyətə və növbətçiliyin təşkilinə nəzarət istiqamətində fəaliyyətin təşkili.
AzMİU-nun Həmkarlar İttifaqı Komitəsi

Ünvan: Az 1073, Bakı, A. Sultanova küçəsi ,11, I tədris binası, IV mərtəbə

Tel.: (+994 12) 538 42 38
               (+994 12) 538-10-48

Sədr: Şahin Məmməd oğlu İsmayılov

E-mail: mhik@azmiu.edu.az