Bakalavr seçdiyi qəbul proqramına aid olan, bitirdiyi bakalavr ixtisasına uyğun ixtisaslaşmaları seçir, internet səhifəsindəki müvafiq elektron ərizə formasına istədiyi ardıcıllıqla daxil edir və müəyyən olunmuş müddət ərzində ixtisaslaşma seçimini təsdiqləyir.
Seçilmiş ixtisaslaşmaların ərizə formasında göstərilən ardıcıllığı müsabiqə zamanı hüquqi əsas kimi qəbul olunur və bakalvr topladığı bala əsasən müsabiqədən keçdiyi ixtisaslaşmaların birincisinə yerləşdirilir.
 
İxtisaslaşmalar və fakültələr üzrə magistrantların qəbulu aşağıdakı kimi olmuşdur.
 
 Fakültələr  İxtisasın şifri  
İxtisaslar üzrə ixtisaslaşmaların adı
 
 
Cəmi
Dövlət sifarişi və ödənişli
Azərbaycan bölməsi Rus bölməsi İngilis bölməsi
əyani əyani əyani
plan qəbul plan qəbul plan qəbul plan qəbul
          Memarlıq
 
 
 
060633
 
Bina və qurguların memarlığı  8  8 5 5 - - 3 3
Şəhərsalma 4 4 - - 4 4 - -
Memarlıq abidələrin bərpası
5
5
5 5 - - - -
Landşaft memarlığı 3 3 3 3 - - - -
Memarlıq mühitinin dizaynı 4 4 4 4 - - - -
060321 Dizayn və texniki estetika 7 7 5 5 2 2 - -
           CƏMİ 31 31 22 22 6 6 3 3
                                İnşaat
 
 
 
060634
 
Qurğuların nəzəriyyəsi 4 1 4 1 0 - - -
Sənaye və mülki tikinti 20 14 12 12 5 2 3 -
Bina və qurğuların tikintisinin təşkili və texnologiyası  
6
 
6

6

6

-

-

-

-
Şəhər bələdiyyə tikintisi və təsərrüfatı 5 4 5 4 - - - -
Bina və qurğuların dinamikası və zəlzələyə davamlılığı 4  4 4 4 - - - -
Əsaslar və özüllərin tikintisi 4 1 4 1 - - - -
İnşaat mühəndisliyi (ikili diplom) 5 1 - - - - 5 1
           CƏMİ 48 31 35 28 5 2 8 1
STvə MKS  
060637
 
Hidrotexniki tikinti 9 2 6 2 3 - - -
Meliorasiya və mühəndis sistemlərinin tikintisi və istismarı
5

2
 
5 2 - - - -
 
 060635
 
İstilik -qaz təchizatı 11 3 7 3 4 - - -
Çirkab suların kənarlaşdırılması və təmizlənməsi
11
4
7 4 4 - - -
060607
Dəniz hidrotexniki qurğuları tikintisi  2  1 2 1 - - - -
 
 
060649
 
Su ehtiyatlarının mühafizəsi və kompleks istifadəsi  5  5  5  5  -  -  -  -
Bərk tullantıların emalı texnologiyası  4  4 4 4 - - - -
Meliorasiya,rekultivasiya və torpaq mühafizəsi 4 4 4 4 - - - -
060628
Enerji menecmenti 5 2 5 2 - - - -
060649
Ekologiya mühəndisliyi
(ikili diplom)
 5 4 - - - - 5 4
           CƏMİ     61 31 45 27 11 - 5 4
Nəqliyyat
 
 
060636
 
Avtomobil yolları və aerodramların tikintisi  18  7 13 6 5 1 - -
Körpülər və nəqliyyat qurğularının tikintisi  8 2 8 2 - - - -
060622
Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi  6  3  6  3  -  -  -  -
060640
Tətbiqi geodeziya 6 6 6 6 - - - -
Şəhər kadastrı 10 10 10 10 - - - -
          CƏMİ 48 28 43 27 5 1 - -
İnşaat texnologiya
 
060638
 
Tikinti materialları və konstruksiyalarının texnologiyası  11  5 11 5 - - - -
060639 Ağac emalı texnologiyası 3 0 3 - - - - -
060651 Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi 8 4 6 4 2 - - -
060601 Materialşünaslıq və materiallar texnologiyası  
6
 
1
 
6
 
1
 
-
 
-
 
-
 
-
          CƏMİ 28 10 26 10 2 - - -
Tikinti İqtisad
060403 Sığorta işinin təşkili 10 3 10 3 - - - -
060405 İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (sahələr üzrə)  14  8 11 6 3 2 - -
060408 Marketinq (sahələr üzrə) 2 - 2 - - - - -
          CƏMİ 26 11 23 9 3 2 - -
MİT
060628 Texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılması və idarə edilməsi  
5
 
 4 5 4 - - - -
060632 İdarəetmədə informasiya sistemləri  12  12  8  8  4  4 -  -
 060625 İnşaat yol maşınları və avadanlıqları  9  2 9 2 - - - -
 060630 Maşınların möhkəmliyi və dinamikası  9  0 9 - - - - -
           CƏMİ 35 18 31 14 4 4 - -
           ÜMUMİ  CƏMİ 277 160 225 137 36 15 16 8