Memarlıq fakültəsi
Memarlıq layihələndirilməsi və şəhərsalma kafedrası
Landşaft memarlığı kafedrası
Memarlıq konstruksiyaları və abidələrin bərpası 
Dizayn kafedrası
Memarlığın əsasları kafedrası

İnşaat fakültəsi
İnşaat konstruksiyaları kafedrası
Bünövrələr, özüllər və yeraltı qurğular kafedrası
Tikinti istehsalatının texnologiyası,təşkili və idarə olunması kafedrası
İctimai fənlər kafedrası
Qurğuların sınağı və zəlzələyə davamlılığı kafedrası

Su təsərrüfatı və mühəndis kommunikasiya sistemləri fakültəsi
Hidrotexniki qurğular və hidravlika kafedrası
Hidrotexniki meliorasiya və hidrologiya kafedrası
Ali riyaziyyat kafedrası
Ekologiya mühəndisliyi kafedrası
İstilik,qaz təchizatı və ventilyasiya kafedrası

Nəqliyyat fakültəsi
Nəqliyyat tikintisi və yol hərəkətinin təşkili kafedrası
Mühəndis geodeziyası kafedrası
Materiallar müqaviməti kafedrası
Fizika kafedrası

İnşaat-Texnologiya fakültəsi
Yapışdırıcı materiallar vəbetonlar texnologiyası kafedrası
İnşaat materialları kafedrası
Kimya kafedrası
Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi kafedrası
Bədən tərbiyəsi və idman kafedrası

Tikinti-İqtisadiyyat fakültəsi
Xidmət sahəsinin iqtisadiyyatı və menecment kafedrası
İnşaatın iqtisadiyyatı kafedrası
İqtisadi nəzəriyyə və marketinq kafedrası
Nəzəri və inşaat  mexanikası
Biznesin təşkili və idarə olunması kafedrası
Əcnəbi dillər kafedrası

Mexanika və informasiya texnologiyaları kafedrası
İnşaat,yol və melorasiya maşınları kafedrası
İnformasiya texnologityaları və sistemləri kafedrası
Hesablama texnikası və proqram təminatı kafedrası
materialşünaslıq və maşın mexanikası kafedrası
Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası kafedrası

Əcnəbi vətəndaçların hazırlığı fakültəsi
Azərbaycan dili və pedaqogika kafedrası
Rus dili kafedrası
Ümumihazırlıq fənləri kafedrası

Əcnəbi tələbələrin təhsili dekanlığı