Kənar  təşkilatlar üçün aşağıdakı ixtisasartırma kursları keçirilir:
                                                                                                                            
 1. Geodeziya ixtisası üzrə.                           
 2. Nəqliyyat tikintisi mühəndisliyi.
 3. Yol hərəkətinin təşkili ixtisası üzrə.
 4. Körpü və tunellər ixtisası üzrə.
 5. İnşaat mühəndisliyi ixtisası üzrə.
 6. Memarlıq
 7. Fövqəladə hallarda mülki Müdafiə işinin təşkili və risklərin qiymətləndirilməsi üzrə kurslar.
 8. “Patentşünaslıq” üzrə təlim kursları. Kursun məqsədi: patentşünaslığın nəzəri-texniki bazası, hüququ və iqtisadi əsasları və praktiki tətbiqinin öyrənilməsi
 9. “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyin idarə olunmasi” üzrə qısa müddətli təlim kursları. Təlimin məqsədi: əməyin mühafizəsi və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi sisteminin yaradılması və tətbiqi tələblərinin öyrədilməsi kursu.
 10.  «Bina və qurğuların layihələndirilməsi, inşası və yenidən qurulmasında zəlzələyə davamhğın təmin edilməsi» - («Qurğuların sınağı və zəlzələyə davamlığı»  kafedrasında).
 11. «Knauf sistemlərinin öyrənilməsi», suvaq və tikiş doldurucuları, müasir işləmələr, akvapanel, divarların üzlənməsi, super döşəmələr öyrədilir. Arzu edənlər İxtisasartırma fakültəsinə müraciət edə bilərlər.
 12. Azəriqaz İB-nin tabeliyində olan müəssisə və təşkilatlarda mühəndis, texnik və xidməti işçiləri üçün ixtisasartırma kursu – (Qaz təchizatı və mikroiqlimi təmin edən sistemlər kafedrasında).
 13. «Qərb İxrac Neft Boru kəməri trassı ətrafında ekoloji vəziyyət» − (Hidrotexniki qurğular və hidravlika, Ekologiya mühəndisliyi, Hidrotexniki meliorasiya və hidrologiya kafedralarında). 

Tel:  (+994 12) 537 11 34
mob: (+994 50) 206 00 74
E-mail:  iaf@azmiu.edu.az