Forma 3
AzMİU-nun "İnşaat" fakültəsi "______" qrupu tələbəsinin fərdi tədris planı
Fakultə İnşaat
İstiqamət
İxtisas İnşaat mühəndisliyi
Tələbə _____________________________________________
Tələbənin təhsil ili 1-ci il
Tədris ili 2014/2015
Seçilmiş fənn və müəllimlər:
I semestr (Payız semestri)
N Fənnin adı Tədris yükü Kredit sayı Kafedra Müəllim
1 Azərbaycan tarixi 90 6 İctimai fənlər
2 Xarici dil-1 60 4 Əcnəbi dillər
3 Ali riyaziyyat-1 75 5 Ali riyaziyyat
4 Fizika-I 75 5 Fizika
5 Mühəndisi geodeziya 75 5 Mühəndis geodeziyası
6 Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası 75 5 Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası
7 Bədən tərbiyyəsi 60 _ Bədən tərbiyyəsi və idman
II semestr (Yaz semestri)
 
N Fənnin adı Tədris yükü Kredit sayı Kafedra Müəllim
1 Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti 60 4 Azərbaycan dili və pedaqoqika
2 Xarici dil-2 60 4 Əcnəbi dillər
3 Ali riyaziyyat-2 75 5 Ali riyaziyyat
4 Fizika-2 60 4 Fizika
5 Kimya 60 4 Kimya
6 Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi 30 2 Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi
7 tədris təcrübəsi -Mühəndis geodeziyası 2 həftə Mühəndis geodeziyası
 
Qeyd: tələbənin fərdi tədris planı növbəti tədris ilinin sentyabr ayının 10-dək dekanlığa təqdim olunmalıdır.
Tələbənin imzası______ Tərtib olunma tarixi__02.07.2014_____
Tyutor______________ Təsdiq edirəm:
Fakültə dekanı __________dos. H.S. Məmmədov