1. Dərslik   dərs vəsaitləri
 
 1. Politologiya – prof. N.M.Mikayılov, prof. Ə.İ.Əhmədov, dos. B.S.Avılov, dos. Ş.M.İsmayılov, dos. Z.Q.Əsgərova, Bakı,2007
 2. Sosiologiya”, dərslik, 18 ç.v. -  prof. N.M.Mikayılov, prof. Ə.İ.Əhmədov, prof. D.Y.İsmayılov, dos. B.S.Avılov, dos.Ş.M.İsmayılov, dos. K.R.Əliyeva, dos. Z.Q.Əsgərova, dos. G.Ə.Abbasova, baş müəl. K.İ. Mirzəyev, 2013
 3. Sosiologiya  (ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti) - prof.N.M.Mikayılov və başqalari, Bakı,2009
 4. “Sosiologiya” (Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti) - prof. D.Y.İsmayılov, prof. Ə.Əhmədov və başqalari  Bakı, 1994.  
 5. Sosiologiya  (Ali məktəb tələbələri üçün Dərslik). prof. D.Y.İsmayılov, dos. Ş.İsmayılov və başqalari, Bakı, 2005. 
 6. Politologiya. (Ali məktəb tələbələri üçün Dərslik). prof. D.Y.İsmayılov, dos. Ş.İsmayılov və başqalari, Bakı, 2005.
 7.  Sosiologiya. (Ali məktəb tələbələri üçün Dərslik) prof. D.Y.İsmayılov, dos. Ş.İsmayılov  və başqalari, Bakı, 2008.
 8. Politologiya. (Ali məktəb tələbələri üçün Dərslik) prof. N.M.Mikayılov və başqalari, . Əlavə və düzəlişlərlə ikinci nəşri.  Bakı, 2008.
 9. Sosiologiya (Ali məktəblər üçün dərslik). prof. N.M.Mikayılov və başqalari,  Bakı, 2014
 10. Mühəndis psixologiyası (mühazirəçi müəllimlərə metodtik kömək). prof. N.M.Mikayılov, prof. D.Y.İsmayılov , dos. A.S.Avılov. Bakı, 2014
 11. History of Azerbaijan (ingilis dilində). prof. D.Y.İsmayılov, dos.Könül Əliyeva,  Baku, 2017.
 12. Ethics (ingilis dilində). prof. D.Y.İsmayılov, dos. Könül Əliyeva. Baku, 2017.
 13. Sosiologiya”( dərslik).Könül Əliyeva.“Direct Media” , MMC -2015.
 14. “Fəlsəfə”.dərs vəsaiti.Könül Əliyeva.“Direct Media”, MMC -2015.
 15. Sülh və sosial tərəqqi uğurunda mübarizə. Dünya inqilab prosesinin qanunauyğunluqları.prof. Ə.İ.Əhmədov- Bakı, Ç.İldırım adına AzPİ-nun nəşriyyatı, 1990; 4,0 ç.v. (Şərikli).
 16. İlk mənbələr üzərində müstəqil işə dair metodik tövsiyələr.prof. Ə.İ.Əhmədov- Bakı, Ç.İldırım adına AzPİ-nun nəşriyyatı, 1990; 2,5 ç.v. (Şərikli).
 17. Politologiya fənninin proqramı.prof. Ə.İ.Əhmədov- Bakı, 2000; 3,0 ç.v. AzMİU-nin təsərrüfat hesablı mətbəəsi, (Şərikli).
 18. Sosiologiyadan seminar məşğələlərinin planı və metodik göstərişlər.prof. Ə.İ.Əhmədov. Bakı, 2002; 5,2 ç.v. AzMİU-nin təsərrüfat hesablı mətbəəsi. (Şərikli).
 19. Politologiyadan seminar məşğələlərinin planı və metodik göstərişlər.prof. Ə.İ.Əhmədov- Bakı, 2002; 6,6 ç.v. AzMİU-nin təsərrüfat hesablı mətbəəsi. (Şərikli).
 20. Kulturologiya (ali məktələr üçün dərs vəsaiti).prof. Ə.İ.Əhmədov- Bakı, 2003; 12,5 ç.v. “Nurlan” nəşriyyatı
 21. Politologiya (dərslik) .prof. Ə.İ.Əhmədov- Bakı, “Memar Nəşriyyat-Poliqrafiya” MMC, 2007; 17,0 ç.v. (Şərikli).
 22. Magistr hazırlığı üçün “Avropada müasir siyasi ideologiyalar” fənnindən tədris proqramı.prof. Ə.İ.Əhmədov- Bakı, “Memar Nəşriyyat-Poliqrafiya” MMC, 2009; 1,0 ç.v.
 23.  Magistr hazırlığı üçün “Regionşünaslığın tarixi və metodologiyası” fənninin tədris proqramı.- Bakı, “Dizayn -EL” MMC, 2009; 1,0 ç.v.
 
           2.Proqramlar
 
 1. “1992-ci iltarix fənnindən qəbul imtahanlarının proqramı””. prof. D.Y.İsmayılov,Metodik vəsait. Bakı, 1992, (qiyabi təhsil alan tələbələr üçün) ( müştərək müəlliflər  - Bağırov H.S., İsmayılov Q.S.).
 2. Fəlsəfə ixtisasının magistratura pilləsi üçün “Tarix fəlsəfəsi” xüsusi kursunun proqramı. BDU nəşriyyatının mətbəəsi. Bakı 2002. 18 səh. dos. Ş.M.İsmayılov (şərikli)
 3. “Məntiq” fənni üzrə proqram. “Azər” səhmdar cəmiyyətinin nəşriyyatı. Bakı 2002. 20 səh. dos.Ş.M.İsmayılov (şərikli)
 4. “Tarix fəlsəfəsi” kursunun proqramı. “Azər” səhmdar cəmiyyətinin nəşriyyatı. Bakı 2002. 21 səh. dos. Ş.M.İsmayılov (şərikli)
 5. “Sosiologiya” fənnindən bakalavr pilləsi üçün proqram (rus dilində) Bakı 2005. 39 səh. Memar Nəşriyyat-Poliqrafiya” MMC, prof. N.M.Mikayılov, dos.Ş.M.İsmayılov, b/m Y.Ş.Şükürova
 6. Magistr hazırlığı üçün “Dövlət xidməti” fənninin proqramı.prof. Ə.İ.Əhmədov- Bakı, “Memar Nəşriyyat-Poliqrafiya” MMC, 2007; 2,0 ç.v. (Şərikli).
 7.  “İnsan hüquqları” fənninin proqramı, dos. Z.Q.Əsgərova, Bakı – 2007. 25 səh
 8. “Demokratiya dərsləri” proqramı, dos. Z.Q.Əsgərova, Bakı – 2007. 25 səh
 9. Mağistr hazırlığı üçün “Avropada müasir siyasi ideologiyalar” fənnindən tədris proqramı – prof. Ə.İ.Əhmədov,  Bakı – 2009
 10. Magistr hazırlığı üçün “Regionşünaslığın tarixi və metodologiyası” fənninin tədris proqramı – prof. Ə.İ.Əhmədov,  Bakı – 2009
 11. Politologiya fənninin proqramı və metodik göstərişlər – prof. N.M.Mikayılov, prof. D.Y.İsmayılov, Bakı - 2010
 12. Politologiyadan seminar məşğələlərinin planı və metodik göstərişlər -  prof. D.Y.İsmayılov, Bakı – 2010
 13. Sosiologiya fənninin proqramı və metodik göstərişlər – prof. N.M.Mikayılov, prof. D.Y.İsmayılov, dos. B.S.Avılov  Bakı - 2010
 14. Sosiologiyadan  seminar məşğələlərinin planı və metodik göstərişlər -   prof. N.M.Mikayılov, prof. D.Y.İsmayılov, Bakı – 2010
 15. Etika. Proqram və metodik göstərişlər . K.Əliyeva, “Direct Media”, MMC -2014
 16.  Sosiologiya.Proqram və metodik göstərişlər . K.Əliyeva, “Direct Media”, MMC -2014
 17.  Azərbaycan tarixi (əcnəbi vətəndaşlar üçün).Proqram və metodik göstərişlər . K.Əliyeva, “Direct Media”, MMC -2010
 18. Politologiya fənninin proqramı və metodik göstərişlər.- Bakı, “Dizayn -EL” MMC, 2010; 6,0 ç.v. (Şərikli).
 19. Politologiya fənninin proqramı.- Bakı, AzMİU Nəşriyyat – Poliqrafiya Mərkəzi, 2013; 3,0 ç.v. (Şərikli).
 20. Politologiya fənninin proqramı və metodik göstərişlər. prof. D.Y.İsmayılov, Bakı, Az.MİU, 2010. Proqram (müştərək müəllif – N.M.Mikayılov).
 21. Sosiologiya fənninin proqramı və metodik göstərişlər. prof. D.Y.İsmayılov, Metodik vəsait. Bakı, 2010, (müştərək müəllif – N.M.Mikayılov).
 22. Bakalavr pilləsi üçün “Azərbaycan tarixi” fənnindən proqram  və metodik göstərişlər (rus dilində). Dos.T.K.Quliyeva və b/m. R.İ.Topçubaşova. (rus dilində). B., 2013.
 23. Azərbaycan tarixi fənnindən bakalavr pilləsi üçün proqram . Dos.G.Ə.Abbasova, b/m, b/m.İ.S.Musayeva,  K.İ.Mirzəyev.  AzMİU Nəşriyyat-Poliqrafiya mərkəzi. Bakı –2015
 24.  Bakalavr pilləsi üçün Fəlsəfə fənnindən proqram. Baş m. Ə.T.Tağiyev. “Memar Nəşriyyat – Poliqrafiya” MMC. Bakı, 2006–cı il.
 25. Etikadan tədris proqramı . Baş müəl. V.Ş.Əhmədova (müştərək müəl.). «Memar nəşriyyatı – Poliqrafiya», Bakı-2013.
 26. Bakalavrlar üçün Azərbaycan tarixindən  “Proqram və metodik vəsait”       b/ m. V.Ş.Əhmədova (müştərək müəl.). «Memar nəşriyyatı – Poliqrafiya», Bakı-2015.
 27. “Azərbaycan tarixi”. Program. Dos.T.K.Quliyeva və b/m. R.İ.Topçubaşova. (rus dilində). B., 2017.
 
 
  3. Metodik vəsaitlər.
 1. Azərbaycan tarixi. Xİ sinif üçün metodik vəsait, TQDK, Bakı – 2010, 14,5 ç.v. -  dos. D.Y.İsmayılov
 2. Azərbaycan tarixi. Xİ sinif üçün metodik vəsait, TQDK, Bakı – 2011, 14,5 ç.v. -  dos. D.Y.İsmayılov
 3. Azərbaycan tarixi fənni proqrami və metodik göstərişlər. dos. G.Ə.Abbasova, baş müəl. İ.S Musayeva, baş müəl. K.İ.Mirzəyev. 2013., 3 ç.v.
 4. Azərbaycan tarixi fənni proqrami və metodik göstərişlər.(rus dilində). Dos.T.K.Quliyeva.,  baş müəl. Y.Ş.Şükürova, baş müəl. R.İ.Topçubaşova, baş müəl. V.Ş.Əhmədova, 2013, 3 ç.v.
 5. Politologiya fənnindən bakalavr pilləsi üçün “Demokratiya tarixi təkamül prosesinin sosial –siyasi əsasaları” mövzusunda metodik vəsait, dos.  K.R.Əliyeva,  dos. Ş.M.İsmayılov, dos. Z.Q.Əsgərova, Az.MİU-nun Nəşriyyatı Poliqrafiya Mərkəzi, Bakı, 2015
 6. Azərbaycan tarixi fənnindən bakalavr pilləsi üçün proqram, dos. G.Ə.Abbasova, baş müəl.  İ.S.Musayeva, baş müəl. K.İ.Mirzəyev, Az.MİU-nun Nəşriyyatı Poliqrafiya Mərkəzi, Bakı, 2015
 7. Azərbaycan tarixi fənnindən metodik göstərişlər, dos. G.Ə.Abbasova, baş müəl. İ.S.Musayeva, baş müəl. K.İ.Mirzəyev, Az.MİU-nun Nəşriyyatı Poliqrafiya Mərkəzi, Bakı, 2015
 8. Mühəndis psixologiyasından proqram, prof. D.Y.İsmayılov, dos. B.S.Avılov,  Az.MİU-nun Nəşriyyatı Poliqrafiya Mərkəzi, Bakı, 2015
 9.  Demokratiya tarixi (təkamül prosesinin sosial-siyasi əsasları). Metodik vəsait. K.Əliyeva, Z.Əsgərova, Ş.İsmayılov. 
 10. Magistr pilləsi üçün “Etika”.Metodik vəsait. Dos. A.C.Abbasov. AzMİU Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi.2013.
 11.  Bakalavr pilləsi üçün “Fəlsəfə”proqram.Metodik vəsait. Dos. A.C.Abbasov. AzMİU Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi.2013.
 12.  Etika fənni üzrə mühazirə və seminar planı. Metodik vəsait. Dos. A.C.Abbasov. AzMİU Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi.2014.
 13.  “Fəlsəfə” mühazirəçi müəllimlərə metodik kömək. Metodik vəsait. Dos. A.C.Abbasov. AzMİU Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi.2014.
 14. Azərbaycan xanlıqları. Dos. G.Ə.Abbasova və b/m İ.S.Musayeva, b/m K.İ.Mirzəyev. “Memar Nəşriyyatı Poliqrafiya” MMC. Bakı:2014
 15. “Qədim Azərbaycanda fəlsəfi fikrin yaranması” mövzusunda oxunacaq mühazirəyə dair Metodiki göstəriş. B.müəl. “Dizayn – EL” MMC. Bakı, 2009
 
4. Sillabus
Bakalavr  pilləsi  üçün: 
 1. Azərbaycan tarixi
 2. Fəlsəfə
 3. Sosiologiya
 4. Politologiya
 5. Multikulturalizmə giriş
Magistr pilləsi üçün:
 1. Mühəndis psixologiyası
 2. Etika
 3. Əmək hüququ