Kafedranın tərkibi
 
 1. Əliyeva Könül Ramiq qızı - Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə  doktoru, dosent.
 2. Əhmədov Əlisa İsa oğlu - Fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, professor.
 3.  İsmayılov Dilqəm Yunis oğlu - Fəlsəfə üzrə elmlər  doktoru, professor.
 4.  Avılov Bəhram Salman oğlu - Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi.
 5.  Musayeva İzzətxanım Seyfəddin qızı - əmək veteranı,baş müəllim.
 6.  Ismayilov Şahin Məmməd oğlu - Fəlsəfə üzrə fəlsəfə  doktoru, dosent.
 7.  Abbasov Aydın Cabbar oğlu - Fəlsəfə üzrə fəlsəfə  doktoru,   dosent.
 8.  Quliyeva Tamara Kazım qızı – Tarix üzrə fəlsəfə  doktoru,    dosent.
 9.  Əsgərova Zəminə Qoşqar qızı - Fəlsəfə üzrə fəlsəfə  doktoru,  dosent.
 10.  Abbasova Gülarə Ələsgər qızı - Fəlsəfə üzrə fəlsəfə  doktoru,  dosent.
 11.  Şükürova Yaqut Şeyruz qızı - Tarix üzrə fəlsəfə  doktoru, baş müəllim.
 12.  Tağıyev Əhliman Tahir oğlu - Fəlsəfə üzrə fəlsəfə  doktoru,  baş müəllim.
 13.  Əhmədova Vəfa Şamil qızı - Tarix üzrə fəlsəfə  doktoru,  baş müəllim.
 14.  Mirzəyev Kəramət İltifat oğlu – baş müəllim.
 15.  Topçubaşova Rəna İbrahim qızı - baş müəllim.
 16.  Məmmədova Aygün Mahir qızı - baş laborant.
 17.  Dəmirova  Xatirə Fərhad qızı - laborant.  
 
 
                                                                     
Könül Ramiq qızı  Əliyeva

 Könül Ramiq qızı  Əliyeva   1975-ci   ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 190 saylı məktəbdə orta təhsil, 1992-1997-ci illərdə BDU-da politologiya ixtisası üzrə ali təhsil almışdır. Universiteti  fərqlənmə diplomu  ilə bitirmişdir. 1999-cu ildən BDU-nun “Politologiya və Sosiologiya”   kafedrasının dissertantı olmuşdur.  2005-ci ildə “Cəmiyyətin demokratikləşməsi şəraitində şəxsiyyətin  siyasi mədəniyyətinin formalaşması problemi”  namizədlik dissertasiyasını Azərbaycan Respublikası   Prezidenti yanında  İdarəetmə Akademiyasının Elmi Şurasında siyasətin nəzəriyyəsi üzrə müdafiə etmişdir. 2007-ci ildən Az.MİU-nun dosentidir.                
          Siyasi elmlər namizədi, dosent K.R.Əliyeva 1995-ci ildən AMEA-nın elmi işçisi, baş elmi işçisi və 2000-ci ildən  isə Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin “Ümumi   fənlər” kafedrasında  müəllim  kimi işə başlamışdır. 2006-cı ildən “Sosial elmlər və Tarix” kafedrasında pedaqoji fəaliyyətini davam etdirmişdir. 2013-cü ildən universitetin “Elmi tədqiqat şöbəsi”nin müdiri vəzifəsində çalışmışdır.  Elmi əsərləri, dərslik və dərs vəsaitləri çalışdığı müddət ərzində müxtəlif nəşriyyatlarda dərc olunmuşdur . Hal-hazırda AMEA-nın Fəlsəfə İnstitunun “Multikulturalizm siyasəti modellərinin müqayisəli təhlili” mövzusu ilə, siyasətin  nəzəriyyəsi ixtisası üzrə, siyasi elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün elmlər doktorluğu dissertasiyası üzərində çalışır. O, yerli və beynəlxalq forum, konfrans, simpozium və seminarlarda təmsil olunmuş və bir sıra dövlət tədbirlərinin təşkilatçısı olmuşdur. K.R.Əliyeva Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin Elmi Şurasının üzvü, Elmi Metodiki Tətbiqi Şuranının üzvüdür. Könül Əliyeva 2012-ci ildən Avropa  İttifaqının Azərbaycan üzrə “Elm cəmiyyət üçün” (HORİZON-2020) elmi istiqaməti üzrə Milli Əlaqələndirici Şəxsdir. Müxtəlif yerli və beynəlxalq layihələrin rəhbəri və iştirakçısı olmuşdur. Elmi tədqiqat şöbəsində rəhbərlik etdiyi dövrdə Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin səmərəli fəaliyyətinə görə 21 İyun 2016-cı ildə “Fəxri Fərman”ı ilə və 2016-cı ildə Web of Science “Tədqiqatçı Universitet” diplomu və medalına layiq görülmüşdür. Dosent K.R.Əliyeva  universitetin ictimai və elmi işlərində aktiv iştirak edir, keçirilən hər bir tədbirə öz töhvəsini verir. 26 elmi əsərin, o cümlədən, 16 elmi məqalə, 4 dərslik, 6 proqram və metodik göstərişin müəllifidir.
                                                    
Əlisa  İsa  oğlu Əhmədov
          1941-ci il fevral ayının 15-də Azərbaycan Respublikası Ağsu rayonunun Çiyni kəndində anadan olmuşdur. 50 ildən çoxdur ki, elmi-pedaqoji fəaliyyətlə məşğuldur. 2000-ci ildən fəlsəfə üzrə elmləri doktoru, 2006-cı ildən professordur.
          Ali təhsillidir.1963-cü ildə S.M.Kirov adına ADU-nun (indiki BDU-nun) filologiya fakültəsini bitirmişdir. 1963-cü ildən 1967-ci ilədək Ağsu rayonundakı Növcü kənd orta məktəbində müəllim və tədris işləri üzrə direktor müavini vəzifələrində işləmişdir.1970-ci ildə Azərbaycan Respublikası EA Fəlsəfə  və Hüquq İnstitutunun əyani aspiranturasını bitirmişdir.1975-ci ilədək həmin institutda kiçik elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır. 1975-ci ildən 1981-ci ilədək “Azərbaycan kommunisti”  jurnalı redaksiyasında “Fəlsəfə” şöbəsinin müdiri olmuşdur. 1981-ci ildən Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində işləyir.1977-ci ildən Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvüdür.
Müxtəlif  illərdə ayrı-ayrı ali məktəblərdə və elmi tədqiqat institutlarında elmi  seminarların  sədri  və  dissertasiya  şuralarının üzvi olmuşdur. 2009-cu ildən  AMEA Fəlsəfə və Hüquq  İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şurasının, eyni zamanda Az.MİU-nun  “İnşaat” fakültəsi Elmi Şurasının üzvüdür. O, “Sülhməramlı səfir” diplomuna, “Qızıl qələm” Media Mükafatı Laureatı adına layiq görülmüş, “Ən yaxşı vətənpərvər tədqiqatçı alim”, Qızıl medalı ilə təltif olunmuşdur. 2016-cı ildə  “Azərbaycan Respublikasının qabaqcıl təhsil işçisi” döş nişanına layiq görülmüşdür. 2015-ci ildən Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının fəlsəfə, pedaqogika və psixologiya elmləri üzrə ekspert şurasının üzvüdür.
           Ə.Əhmədov 6 monoqrafiya və elmi kitabın,100-dən çox elmi və 60-dan artıq elmi-publisistik  məqalənin, 2 dərsliyin, 2 dərs vəsaitinin, 12 tədris proqramı və metodik vəsaitin müəllifidir. O, uzun illərdir ki, elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru  dissertasiyalarının müdafiəsində rəsmi opponent kimi çıxış edir, monoqrafiyaların rəyçisi və ya redaktoru olur.
                                            Dilqəm Yunis oğlu  İsmayılov
Dilqəm Yunis oğlu İsmayılov 1956-cı il martın 18-də Şəmkir rayonunun Zəyəm qəsəbəsində dövlət qulluqçusu ailəsində anadan olmuşdur. O, 1973-cü ildə Bakı  Dövlət Universitetinin  tarix  fakültəsinin gündüz şöbəsinə  daxil olmuş  və 1978-ci ildə həmin fakültəni bitirmişdir.  1978-1981-ci illərdə təyinatla Lənkəran şəhər 2 saylı orta məktəbində  tarix və ictimaiyyət müəllimi vəzifəsində işləmişdir. 1981-ci ildə təyinatını başa vurub Bakı şəhərinə gəlmişdir.
Dilqəm İsmayılov  1981-1982-ci illərdə Bakı şəhərində  Azərbaycan Dövlət Ateizm Muzeyində  (İndiki “Din tarixi” Muzeyi ) kiçik elmi işçi, 1982-ci ildən 1991-ci ilədək Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutunun  “Elmi kommunizm” (İndiki İctimai fənlər) kafedrasında baş laborant  (1982-1985), müəllim  (1985-1988), baş müəllim vəzifələrində  çalışmışdır (1090-1991).
Dilqəm İsmayılov 1983-1987-cı illərdə Azərbaycan Dövlər Universitetinin aspiranturasında  qiyabi təhsil almış,  1987-ci ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək  fəlsəfə elmləri namizədi alimlik dərəcəsini almışdır.  2007-ci ildə “Azərbaycan cəmiyyətinin  transformasiya şəraitində  fəlsəfi-ideoloji cərəyanların və konsepsiyaların  rolu”  mövzusunda doktorluq dissertasiyası  müdafiə etmiş və fəlsəfə üzrə elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almışdır.
Dilqəm İsmayılov  1991-1994-cü illərdə Qərb Universitetinin Sosial  fənlər fakültəsinin dekanı, Humanitar elmlər kafedrasının müdiri  və tərbiyə işləri üzrə  prorektoru, 1993-cü ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai əlaqələr  üzrə müşavirinin  köməkçisi  vəzifəsində işləmişdir. 1994-1995-ci illərdə Azərbaycan Universitetinin tərbiyə işləri üzrə prorektoru vəzifələrində çalışmişdir. 1995-1998-ci illərdə Azərbaycan Bütövlüyü uğrunda Cəmiyyətin sədr müavini ёFəlsəfə, Hüquq, Sosiologiya  İnstitutunda  böyük elmi işçi,  aparıcı elmi işçi  və baş elmi işçi  vəzifələrində işləmişdir. 2010-2011-ci illərdə Avrasiya Universitetində “Fəlsəfə” kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışmışdırşdir. Hazırda Azərbaycan Memarliq və İnşaat Universitetinin İctimai fənlər kafedrasının  professoru  vəzifəsində  çalışır, fəlsəfə üzrə elmlər doktorudur.
D.İsmayılov 160-dən cox elmi məqalənin, 4 monoqrafiyanın, 7 dərsliyin, 10 dərs vəsaitinin, 3 proqram, 4 metodik vəsaitinin  müəllifidir.
“Əsrin Ziyalıları” XİB-nın kollektivi  tərəfindən  “Əsrin ziyalısı” Fəxri diplomu ilə təltif edilmişdir.
Bəhram Salman oğlu Avılov
Fəlsəfə elmləri namizədi, dosent, Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi. 1938-ci il iyul ayının 16-da Ermənistan Respublikasının Basarkeçər rayonunun Qanlı kəndində anadan olmuşdur.  Orta təhsilini başa vurduqdan sonra 1959-cu ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Tarix fakültəsinə daxil olmuşdur. Həmin fakültəni V.İ.Lenin adına təqaüdlə oxuyub, fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
         İnstitutu bitridikdən sonra təyinatla Saatlı rayonuna  işləməyə göndərilmişdir. 1964-1966-cı illərdə həmin rayonun Qıraqlı kəndində məktəbdə dərs hissə müdiri vəzifəsində işləmişdir.
         1967-1968-ci illərdə Abşeron Rayon Partiya Komitəsində təlimatçı vəzifəsini tutmuşdur.
         1968-1971-ci illərdə Azərbaycan SSR EA Fəlsəfə və hüquq İnstitutunun aspirantı olmuşdur.  1971-ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək, fəlsəfə elmləri namizədi  alimlik dərəcəsi almışdır. 1973-1977-ci illərdə Azərbaycan SSR EA Prezidenti yanında  «Fəlsəfə»  kafedrasında baş müəllim vəzifəsində işləmişdir.
         1977-ci ildə müsabiqə yolu ilə Azərbaycan İnşaat-Mühəndisləri İnstitutunda fəlsəfə üzrə baş müəllim vəzifəsini tutmuşdur. Hazırda «İctimai fənlər» kafedrasının dosentidir. 2005-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə ona «Əməkdar müəllim» adı verilmişdir.
         Azərbaycan ictimai-siyasi  və fəlsəfi fikrinə aid 100-dən çox elmi  məqalə, 4 kitabı, bir neçə dərslik və dərs vəsaitinin
müəllifidir.
              İzzətxanım Seyfəddin qızı Musayeva
 
1942-ci il 14 oktyabrda anadan olmuşdur. 1949-cu ildə Kürdəmir şəhər orta məktəbininə  gedib 1959-cu ildə bitirmişdir. 1959-cu ildə Bakı şəhəri 1 №-li Tibb məktəbinə daxil olmuş 1962-ci ildə məktəbi Qırmızı diplomla bitirmişdir.
1963-cu ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsiniə daxil olmuşdur. 1969-1976-cı illərdə Azərbaycan SSR  Baş Arxivlər idarəsində baş elmi işçi, şöbə müdiri vəzifələrində çalışmışdır.   Pedoqoji fəaliyyətə 1972-cı ildə Politexnik İnstitutunda müəlliim kimi fəaliyyətə başlamışdır.  1977-1981-ci illərdə  həyat yoldaşının xaricə uzunmüddətli ezamiyyəti ilə əlaqədar Əlcəzair Respublikasında yaşamış, həmin dövrdə Kontraktin Qadınlar Şurasının sədri vəzifəsini aparmışdır.
8 fevral 1982-ci ildən Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində müəllim, 1994-cü ildən isə “İctimai fənlər” kafedrasının baş müəllimi vəzifəsində çalışır, əmək veteranıdır.
İşlədiyi müddətdə tədris etdiyi “Azərbaycan tarixi” fənnindən bir neçə tədris proqramı və metodiki vəsaitini çap etdirmişdir. Elmlər Akademiyasının və Universitetimizin jurnalında məqalələr çap olunmuşdur.
Humanitar və sosial fənlərin tədrisində gender əsaslarının tətbiqi metodologiyası proyektində “Azərbaycan tarixində gender aspekti” kursu üzrə sertifikat ilə təltif edilmişdir.
Şahin Məmməd oğlu İsmayılov
İsmayılov Şahin Məmməd oğlu 18 yanvar 1957-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdır. Orta təhsilimi 1964-1974-cü illərdə Bakı şəhərində yerləşən 13 saylı orta məktəbdə almışdır.1974-cü ildə həmin məktəbdə təhsilimi əla qiymətlərlə başa vurmuş və Azərbaycan Dövlət Pedoqoji İnistutunun Tarix fakultəsinə daxil olmuş,1978-ci ildə ali təhsilini müvəffəqiyyətlə başa çatdırmışdır. 1982-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin aspiranturasının sosial-siyasi elmlər üzrə əyani şöbəsinə daxil olmuşdur. 1986-cı ildə isə “Yeni insanın formalaşmasında ictimai rəyin rolu” adlanan namizədlik dissertasiyasını uğurla müdafiə edərək və fəlsəfə elimləri namizədi (siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru) adına layiq görülmüşdür. 1985-ci ildən indiyə qədər Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Unversitetinin İctimai fənlər kafedrasında Politologiya, Sosiologiya, Kulturologiya, Fəlsəfə, Azərbaycan tarixi və digər ictimai fənləri həm azərbaycan, həm də rus dillərində tədris edir. İşlədiyi müddətdə tədris etdiyi ictimai-siyasi problemlərə dair bir sıra dərslik və dərs vəsaitləri çap etdirmiş, belə ki, indiyədək çap olunmuş 2 dərsliyin, 7 dərs vəsaitinin, 8 metodiki vəsaitin və 60-a qədər    məqalənin müəllifi, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Unversitetinə aid kitabın müştərək müəllifidir.
Bütün bunlarla yanaşı pedoqoji fəaliyyəti müddətində unversitetin ictimai həyatında da yaxından iştirak etmiş, İctimai peşələr fakultəsinin dekanı, universitet rektorunun məsləhətçisi vəzifələrində çalışmışdır. Hazırda unversitetin Həmkarlar Təşkilatının sədri və Unversitetin Böyük Elmi Şurasının üzvüdür.
Aydın Cabbar oğlu Abbasov
1958-ci ildə ADU-nun (indiki  Bakı Dövlət Universitetinin) Şərqşünaslıq  fakültəsinə daxil olub və 1963-cü ildə həmin fakültəni bitirmişdir. 1963-1966-cı illərdə  Sovet ordusu sıralarında xidmət etmişdir. 1966-cı ildə tərxis olunduqdan sonra  1968-ci ilin oktyabırına qədər Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu 64-saylı orta məktəbdə müəllim işləmişdir. 1968-ci ildə Azərbaycan Elmlər  Akademiyası, Fəlsəfə və Hüquq İnstitutuna aspirant kimi daxil olmuşdur.
1976-cı ildən “Gənclərin dinə münasibəti”  mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş və 1978-ci ilə qədər həmin institutda elmi işçi kimi çalışmışdır. 1978-ci ilin sentyabrında  müsabiqə yolu  ilə  Azərbaycan  Memarlıq və İnşaat Universitetinin Fəlsəfə kafedrasına  əvvəlcə müəllim, sonra dosent  vəzifəsində,  hazırda isə  İctimai fənlər kafedrasında  çalışır.
Çalışdığı müddətdə kafedradan  ayrılmadan  Azərbaycan Respublikası  Prezident Aparatında  Milli  Siyasət  şöbəsinin müdiri,  Prezidentin  müşaviri  vəzifələrində  çalışmışdır.
1968-cı ildən başlayaraq  bu günə qədər 100-dən artıq  elmi, elmi-metodik, elmi publisistik əsərlər yazmışdır.
Pakistanda, Polşada, Türkiyədə, Kiprdə, İsveçdə, Norveçdə elmi – siyasi simpozium və konfranslarda məruzələr etmişdir.
Kiprin fəxri vətəndaşı ödülünü  qazanmışdır.
2002-ci ildə “Milli dövlətçilik   məfkurəsi və layiqlik”,  2004-cü ildə isə  “Milli təfəkkür sistemimiz” monoqrafiyalarını çap etdirmişdir. Fəlsəfə, etika  fənlərinin tədrisi üzrə metodik  vəsaitlər, proqramlar çap etdirmişdir. 2013-2014 və 2014-2015-ci illərdə  çap etdirdiyi  “Qısa fəlsəfə kursu”  və “Etikanın tədrisi” müəllim və tələbələr üçün tədris vəsaiti kimi nəzərdə tutulmuşdur.
 
Tamara Kazım qızı Quliyeva
22 dekabr 1951-ci ildə anadan olmuş, 1969- cu ildə Bakı şəhəri 175 saylı orta məktəbi bitirmişdir. 1972-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinə qəbul olmuş, 1978 ci ildə həmin fakültəni bitirmişdir.
1988- ci ildən 1992- ci ilədək BDU-nun Siyasi tarix kafedrasının dissertantı olmuşdur. 1994-cü ilin noyabr ayında N.Tusi adına AzPU- də “Azərbaycanda yaşayış tikintilərinin genişləndirilməsi və onun sosial əhəmiyyəti” (1976-1985) mövzusunda dissertasiya müdafiə etmişdir. Tarix elmləri namizədi alimlik dərəcəsini almışdır. Əmək fəaliyyətinə 1970-ci ildən başlamışdır. Az.MİU-da 1996-cı ildən işləyir. Hazırda Az.MİU-nun İctimai fənlər kafedrasının  dosentidir.
Quliyeva T.K Azərbaycan tarixi üzrə 5 proqram və 27 elmi məqalənin müəllifidir.
Zəminə Qoşqar qızı Əsgərova
Əsgərova Zəminə Qoşqar qızı 1964-ci il dekabrın 23-də  Sumqayıt şəhərində anadan olmuşdur. 1970-ci ildə Sumqayıt şəhər 23 № li orta məktəbə daxil olmuş, 1980-cı ildə həmin məktəbi bitirmişdir. 1981-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix  fakültəsinə (əyani) daxil olmuş, 1986-cı ildə həmin fakültəni bitirmişdir. 1987-ci ildən Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində “Elmi kommunizm” (İndiki İctimai fənlər)  kafedrasında laborant, 1989-cu ildən baş laborant, 1995-ci ildən isə müəllim vəzifəsində çalışmışdır. 1992-ci ildə AMEA-nın Fəlsəvə və Hüquq İnstitutuna dissertant kimi qəbul olmuşdur. 1998-ci ildə “Müasir dövrdə Azərbaycan qadınlarının ictimai münasibətlər sistemində yeri və rolu” mövzusunda namizədlik  dissertasiyası müdafiə edərək fəlsəfə (sosial fəlsəfə) elmləri namizədi alimlik dərəcəsinə layiq görülmüşdür. 1999-cu ildən baş müəllim, 2005-ci ildən isə “İctimai fənlər” kafedrasında dosent vəzifəsində çalışır.
Qərb Universiteti, Cender tədqiqatları mərkəzi, Cender aspektləri modulu üzrə sertifikatları ilə təltif edilmişdir.
2003-2004-cü illərdə “Cənubi Qafqaz ölkələrinin qanunvericiliklərinin 1997-ci il Ali təhsil haqqında Lissabon Konvensiyası ilə harmonizasiyası və inteqrasiyası” mövzusunda layihənin iştirakçısı  (Avrasiya Fondu) olmuşdur.
2014-cü ilin dekabrında Türkiyədə Mövlanə proqramı çərçivəsində Sakarya Universitetinin “Sosial bilimlər” bölümündə tədris prosesində iştirak etmişdir.
2015-ci il 9 sentyabr  tarixində Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi  “Multikulturalizmə  giriş” və “Azərbaycan multikulturalizmi”  proqramları üzrə sertifikatı  ilə təltif edilmişdir.  ADA Universitetində  09.03. - 11.07. 2016 tarixlərində tədris olunan “Tədqiqat metodları” fənni üzrə dinləyici olmuş və sertifikatla təltif eilmişdir.
42 elmi məqalənin və tələbələr üçün 8 proqram və metodik göstərişin  müəllifi,  2 dərsliyin  və  1 metodik vəsaitin  həmmüəllifidir.
 
Gülarə Ələsgər qızı Abbasova
  Gülarə  Ələsgər qızı Abbasova 1970-ci il mart ayının 6-da Füzuli rayonunda  anadan olmuşdur. 1977-ci ildə 1 nömrəli rayon orta  məktəbinə daxil olub 1987- ci ildə həmin məktəbi bitirmişdir. 1991-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix  fakültəsinə daxil olub, 1995-cı ildə həmin fakültəni bitirmişdir. 1994-cü ildən Azərbaycan  Memarlıq və İnşaat Universitetinin “İctimai fənlər” kafedrasında  laborant, baş laborant,  2000-ci ildən 2003-cü ilə qədər saat hesabı və 0,5 ştat müəllim kimi çalışmışdır. 2005-ci ildə “Cəmiyyətin siyasi təşkilində parlament” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 2003-cü ildən tam ştat müəllim, 2007-ci ildən baş müəllim, 2014 –cü ildə dosent əvəzi, 2015–ci ildən isə dosent vəzifəsində çalışır. 25 məqalə, 5 proqram , 1 metodik vəsait və bir monaqrafiyası çap olunmuşdur. 2005-ci ildən fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almışdır.
Qərb Universiteti, Cender tədqiqatları mərkəzi, Cender aspektləri modulu üzrə sertifikatları ilə təltif edilmişdir.
2015-ci il 09 sentyabr  tarixində Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi  “Multikulturalizmə giriş” və “Azərbaycan multikulturalizmi”  proqramları üzrə sertifikatı ilə təltif eilmişdir.
 
  Yaqut  Şeyruz  qızı Şükürova
26.01.1957-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1974-cü ildə BDU-nun Filologiya fakültəsini bitirmiş, 1983-cü ildə Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun  aspiranturasına daxil olmuşdur.  1987-ci ildən baş elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır. 1991-ci ildə  Daşkənt şəhərində  “Ziyalıların müasir həyat tərzi” mövzusunda namizədlik  dissertasiyası  müdafiə etmiş, tarix elmləri  namizədi  elmi adına layiq görülmüşdür.
1995-ci ildən Az.MİU-nun “Tarix” kafedrasında  baş müəllim vəzifəsində fəaliyyətə başlamışdır. Hazırda Az.MİU-nun “İctimai fənlər ” kafedrasında  baş müəllim  vəzifəsində çalışır. 1 monoqrafiya, 2 proqram, 30-a qədər elmi məqalənin  müəllifidir. O, beynəlxalq konfranslarda istirak etmiş və sertifikatlar almışdır.
 
Kəramət İltifat oğlu Mirzəyev
1948-ci ildə  Biləsuvar  rayonunda  anadan olmuşdur. 1977-ci ildə  Az.XTİ-nin  Siyasi İqtisad fakültəsini bitirmişdir. 1978-ci ildən  Azərbaycan  Ali və orta ixtisas təhsili Nazirliyinin göndərişi  ilə  Az.MİU-da işləyir. “İctimai fənlər”  kafedrasının baş müəllimidir.
K.İ.Mirzəyev 1 dərslik və 4 metodik göstərişin həmmüəllifidir. 
 
Rəna İbrahim qızı Topçubaşeva
1949-cu ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1971-ci ildə Azərbaycan Pedaqoji  İnstitunun  Tarix  fakültəsini  bitirmişdir. Əmək fəaliyyətinə 1972-ci ildə ADBTİ-nin Sov.İKP tarixi kafedrasında başlamışdır. Az.MİU-da 1976-cı ildən  işləyir. Müəllimlik fəaliyyətinə 1994-cü ildən başlamışdır. Hal-hazırda “İctimai fənlər” kafedrasının baş müəllimidir. Universitetin ictimai-siyasi həyatında  yaxından iştirak edir.
Topçubaşeva R.İ. 2 proqram və 11 elmi məqalənin müəllifidir.
 
Vəfa Şamil qızı Əhmədova
14.02.1975-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1982 -1992-ci illərdə  Bakı şəhəri 172 saylı orta məktəbi  bitirmiş,  Azərbaycan İctimai-Siyasi Universitetin Fəlsəfə fakültəsinə daxil  olmuşdur.
         1998-ci ildə Universiteti bitirdikdən sonra  Az.MİU-nun “Tarix və sosial-siyasi fənlər” kafedrasında baş laborant vəzifəsində çalışmağa başlamışdır.
Əhmədova  V.Ş 2002-ci ildən  AMEA-nın Artxeologiya və etnoqrafiya institutunun dissertantı olmuş, 2009-cu ildə “Xalq təbabəti- etnoqrafiq aspektdə” mövzusunda  namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. O,  2011-ci ildə tarix üzrə fəlsəfə doktoru adına layiq görülmüşdür.
Əhmədova  V.Ş 2004-cü ildən  Az.MİU-nun “İctimai fənlər” kafedrasında əvəzləyiçi müəllim, 2011-ci ildən isə müəllim  vəzifəsində fəaliyyətə başlamışdır. Hal-hazırda “İctimai fənlər”  kafedrasında  baş müəllim vəzifəsində  çalışır.
Əhmədova V.Ş., 1 konfrans materialı, 12 elmi məqalənin müəllifi, Azərbaycan tarixi və Etika üzrə 2 proqramın həmmüəllifidir
2015-ci il 09 sentyabr  tarixində Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi  “Multikulturalizmə giriş” və “Azərbaycan multikulturalizmi”  proqramları üzrə sertifikatı ilə təltif eilmişdir.
                                                                
Aygün Mahir qizi Məmmədova
 
Məmmədova Aygün Mahir qizi   23 avqust  1976-cı ildə Bakı  şəhərində anadan oluşdur. 1983-1993-cı illərdə Bakı şəhəri M. Müşfiq adına  18 saylı orta məktəbində oxumuşdur. 1993-1998-ci illərdə Azərbaycan İctimai-Siyasi Universitetin Fəlsəfə fakültəsində daxil olmuş  filosof, insan və cəmiyyət müəllimi ixtisasına yiyələnmişdir. 2011- 2015-ci illərdə   Bakı Dövlət Universitetinin  Sosial fəlsəfə üzrə doktorantıdır. Hal-hazırda müdafiə ərəfəsindədir.
2008-ci ildən “İctimai fənlər”  kafedrasında baş laborant vəzifəsində çalışır.
11.07.2016 ADA Universitetində 09.03.2016- cı il tarixlərində tədris olunan “Tədqiqat metodları” fənni üzrə sertifikatı ilə təltif edilmişdir.
Məmmədova A.M. 12 elmi məqalənin müəllifidir.
 
  Xatirə Fərhad qızı Dəmirova
31 oktyabr 1983-cü ildə Bakı şəhərində anadan olub.1999 –cu ildə Bakı şəhəri 176 saylı orta məktəbi  bitirmişdir. 2003-cü ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleci İbtidai təhsil ixtisası  və  2015 –ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Maliyyə işi ixtisası üzrə təhsilini bitirmişdir.
2009-cu ildən Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin “Fəlsəfə” kafedrasında laborant, 2012- ci ildən isə “İctimai fənlər” kafedrasında laborant vəzifəsində çalışır.
Eyni zamanda AzMİU-da fənlər üzrə test və yazılı imtahan sualları bankının yaradılması, tələb olunan formatda hazırlanması üzrə təşkil edilən tərkibin və StrikePlagiarism.com İnternet Antiplagiat Sisteminin üzvüdür.