Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti xarici  ölkələrlə elmi əməkdaşlığı genişləndirmişdir. Bu əməkdaşlıq çərçivəsində  “İctimai fənlər”  kafedrası da
Avropa  Birliyinin  Erasmus   Mundus  və Türkiyə  hökümətinin Mövlanə proqramı çərçivəsində  tədris prosesində iştirak  etmişdir.  
Kafedra əməkdaşları bir neçə beynəlxalq elmi konfrans, seminar və beynəlxalq forumlarda ölkəmizi və elmimizi şərəflə təmsil etmiş, eləcə də müxtəlif dünya universitetlərində elmi auditoriya qarşısında mühazirələr oxumuşlar.