Süleyman Dəmirəl
29 oktyabr 1999-cu il

Türkiyə Cümhuriyyətinin 9-cu prezidenti

Marko Laupen
31 dekabr 2004-cü il

İsveçrə alimi, professor

 

Paulo Del Bianko 
28 oktyabr 2005

Romualdo Del Bianko fondunun prezidenti

 
 

Gerhard Glinzerer 
2010-cu il

Herz-Armaturen şirkətinin prezidenti