Universitetin Elmi Şurasına seçilən əməkdaşların siyahısı:


 
Məmmədova Gülçöhrə Hüseyn qızı     -Rektor, professor, sədr
1. Qasımov Akif Fazil oğlu  -Tədris işləri üzrə prorektor dos., sədr müavini
2. Şərifov Arif Rza oğlu                     -Elm işləri üzrə prorektor,  prof.
3. Məmmədov İsrafil Rəfi oğlu       -Təsərrüfat işləri üzrə prorektor, dos.
4. Qasımov Tofiq Qasım oğlu                  -Tərbiyə işləri üzrə prorektor
5.Abdullayeva Nərgiz Cavad qızı -Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor, dos.
6.Rzayev Anar Dədəsən oğlu -Ümumi işlər üzrə prorektor
7. Aslanova Nigar Məhər qızı             -Elmi katib dos.
 8.İsmayılov Şahin Məmməd oğlu           -Həmkarlar Təşkilatı Komitəsinin sədri, dos.
9. Aslanov Bayram Mirəzim oğlu              -Tələbə Həmkarlar Təşkilatının sədri.
10.Çobanzadə İsmayıl Məmməd oğlu      -İnşaat kollecinin direktoru, do.
11.Məmmədova Zahidə Gülməmməd qızı -Memarlıq fakültəsinin dekanı, dos.
12.Məmmədov Hikmət Süleyman oğlu     -İnşaat fakültəsinin dekanı, dos.
13.Musayev Zakir Səməd oğlu                  -Su təsərrüfatı və mühəndis kommunikasiya sistemləri fakültəsinin dekanı.
14.Haqverdiyeva Tahirə Axı qızı            -İnşaat-Texnologiya fakültəsinin dekanı.
15.Qəribov Rahad Tanrıverdi oğlu                   -Tikinti-İqtisad fakültəsinin dekanı.
17.Yusifzadə Elçin Nazim oğlu -Nəqliyyat fakültəsinin dekanı, dos.
18.İmaməliyeva Cəmilə Nüsrət qızı            -İxtisasartırma fakültəsinin dekanı, dos.
19.İskəndərov Ramiz Əziz oğlu                 -Hazırlıq fakültəsinin dekanı, dos.
20.Sadıxov Polad Məmməd oğlu    -Əcnəbi tələbələrin təhsili üzrə dekan, do.
21. Məmmədov Sabir Baladin oğlu            -Tədris şöbəsinin müdiri, dos.
22.Budaqova Esmira Ağamalı qızı -Kadrlar şöbəsinin müdiri.
23. Yusubov Sarı Camal oğlu                    -Baş mühasib.
24. Əliyev Mustafa Əşrəf oğlu -Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri dos.
25. Xəlilov Zöhrab Musurza oğlu -Aspirantura şöbəsinin müdiri, dos.
26. Bayramov Rasim Qasım oğlu                                               -Magistratura şöbəsinin müdiri, dos.
27. Hüseynov Fikrət Mövsüm oğlu                                          -Memarlıq layihələndirilməsi və şəhərsalma kaf.müdiri, prof.
28. Həsənova Aybəniz Əşrəf qızı -Landşaft memarlığı kaf.müdiri, prof.
29. Nağıyev Nizami Həsən oğlu                                                 -Memarlığın əsasları kaf.müdiri, prof.
30. Avalov Elturan Vəli oğlu                     -Təsviri incəsənət  kaf.müdiri, prof.
31. Abdullayev Tofiq  Əli  oğlu -Memarlıq konstruksiyaları və abidələrin bərpası kaf., müdiri əvəzi
32.Əbdülrəhimov Ramiz Həmid oğlu -Memarlıq konstruksiyaları və abidələrin bərpası kaf., prof.
33.Hacıyev Müxlis Əhməd oğlu  -İnşaat konstruksiyaları kaf., prof.
34.Əliyev İlqar Qiyas oğlu -Bina qurğuların istismarı və rrekostruksiyaları kaf.müdiri,dos.
35.Fərzəliyev Sahib Abduləli oğlu -Tikinti istehsalının texnologiyası kaf.,müdiri,dos.
36. Əliyev Fəqan Qənbər oğlu -Ekologiya mühəndisliyi kaf.,müdiri,prof.
37. Lətifov Fuad Seyfəddin oğlu -Ali riyaziyyat kaf.müdiri, prof.
38. Qənbərov Elman Surxay o. -Hidrotexniki qurğular və hidravlika kaf. müdiri prof.,dos.
39. Qəhrəmanlı Yaşar Vəli oğlu -Hidrotexniki meliorasiya və hidrologiya» kaf.müdiri , dos.
40. Sadıxov İsmayıl Rza oğlu            -Materiallar müqaviməti»kaf. müdiri prof.
41. Pənahov Tahir Musa oğlu -Fizika kafedrasının müdiri, prof.
42. Qəniyeva Saçlı Abdulhaq qızı -Geomatika kaf. müdiri, dos.
43. Sərdarov Bünyad Sərdar oğlu -Yapışdırıcı materiallar və betonlar texnologiyası  kaf.müdiri, prof.
44. Ocaqov Həbib Osman oğlu -Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi  kaf.müdiri, prof.
45. Əliyev Əli Binnət oğlu                                                   -Kimya kaf.müdiri, prof.
46.Şirinzadə İradə Nüsrət qızı -İnşaat materialları kaf.,müdiri,prof.
47. Mehdiyev İmran Əzim oğlu -İnşaatın iqtisadiyyatı  kaf.müdiri, prof.
48. Əliyev Knyaz Ələsgər oğlu -Nəzəri və İnşaat mexanikası kaf., müdiri,prof.
49. Məmmədov Məhəbbət Aşır oğlu                                                         -Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecment kaf.müdiri, dos.
50. Ağayev Asəf Mirzə oğlu                         -İqtisadi nəzəriyyə və menecment kaf.müdiri, dos.
51. Aslanova Turan Tofiq qızı -Tikintinin və biznesin təşkili, idarə olunması kaf.müdiri, dos.
52. Əliyev Telman Abbas oğlu                                                        -İnformasiya texnologiyaları və sistemləri kaf. müdiri, akademik.
53. Səmidov Xəlil Səmid oğlu -Metalşunaslıq və maşın mexanikası kaf.müdiri, prof.
54.Tağıyev Aslan Əyyub oğlu -Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası kaf.,müdiri,dos.
55. Osmanzadə Alimə Osman qızı -Əcnəbilər üçün dil  kaf.müdiri prof.
56.Hüseynov Hüseynağa İbrahim oğlu -Ümumi hazırlıq fənləri kaf.,müdiri,dos.
57.Əhmədova Salatın Alı qızı -Azərbaycan dili və pedogika kaf.,müdiri,dos.
58. Eyyubov Yaqub Abdulla oğlu -Bünövrələr,özüllər və yeraltı qurğular  kaf.müdiri, prof.
59.Məmmədov Nurməmməd Yaşar oğlu -İstilik,qaz təchizatı və ventilyasiya kaf.,müdiri,dos.
60.Vahabov Nadir Eyyub oğlu -İnşaat və nəzəri mexanika kaf.,dos. rektorun məsləhətçisi