"Elmi əsərlər" jurnalı

         “Elmi əsərlər" jurnalı Azərbaycan  Respublikası Mətbuat və İnformasiya Nazirliyinin Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin qeydə alınması haqqında 02 aprel 1996-cı il tarixli 313 saylı Şəhadətnaməsi ilə qeydə alınmışdır. Jurnal, memarlıqinşaat, mexanika və iqtisadiyyat bölmələrindən ibarət olub, ildə iki dəfə çıxır.
        Təsisçi Memarlıq və İnşaat Universitetidir. Jurnal, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının reyestrinə fəlsəfə doktorluğu və doktorluq dissertasiyalarının  nəticələrini dərc etdirmək üçün daxil edilmişdir.

Jurnal EBSCO verilənlər bazasına daxildir.

MÜƏLLİFLƏRİN NƏZƏRİNƏ!!!
                                                                                                Baş Redaktor:

G.H.Məmmədova
   Baş redaktorun müavini:                       A.R.Şərifov
   Məsul katib:                                          S.M.Əkbərova
   
                                                                                        Redaksiya heyəti:

Akademik T.A.Əliyev, AMEA-nın müxbir üzvi İ.İ.Mustafayev, İ.R.Sadıqov, Y.M.Piriyev, A.Ə.Qasımzadə (Türkiyə),  N.C.Abdullayeva, N.H.Nağıyev, L.B.Çervilov (Norveç), M.A.Məmmədov,  K.M.Məmmədov, Y.A.Tabunşikov (Rusiya), İ.N.Şirinzadə, A.M.Ağayev

    
Ünvan:
Azərbaycan Respublikası, Az 1073, Bakı, A. Sultanova küçəsi ,11
Tel: (99412) 439 07 25
Faks: 498 78 36
 www.azmiu.edu.az
e-mail: sw@azmiu.edu.az
tel: +994506208150

                              


     2011-N1                            2011-N2                           2012-N1                            2012-N2                         2013-N1
                                                                                          2013-N2                                2014-N1                             2014-N2                   2014-N2 Memarlıq              2015-N1
                                                                                        


 2015-N2             2015-N2 Memarlıq      2016 N1               2016-N1 Memarlıq          2017_N1_Memarlıq
                                                 

  2017_1_3 bolme        2017_2_Memarliq        2017_2_3 bolme        2018_N1                      2018_N2                      2019_N1