Əlavə ixtisas təhsili əyani, axşam və qiyabi təhsil formalarında həyata keçirilir.
       Əlavə 2-ci ixtisas təhsili almaq üçün əvvəlki ali
   təhsili və ya hal-hazırda (bir ildən az olmayaraq) işlədiyi vəzifəsi seçdiyi ixtisasa uyğun gələn şəxslər qəbul oluna bilərlər. Bu şərtlərin ödənilməsi təhsil müəssisəsində  müsabiqə komissiyası tərəfindən müəyyən edilir.