"Ekologiya və Su təsərrüfatı" Elmi-texniki və istehsalat jurnalı
Jurnal Ədliyyə Nazirliyinin 20.07.2004-cü il tarixli ŞE -26-1232 saylı qeydiyyatı ilə təsdiq olunmuş və Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində (AzMİU) müntəzəm olaraq ildə 6 dəfə nəşr olunur. Jurnalın nəşrində Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Hidrotexnika və Meliorasiya İnstitutu, Erroziya və Suvarma Tədqiqat İnstitutu, Su-Kanal Elmi – Tədqiqat və Layihə İnstitutu iştirak edir. 
Jurnal AzMİU-nun II korpusunda, «Su təsərrüfatı və mühəndis kommunikasiya sistemləri» fakültəsinin nəzdində yerləşir.
 Elmi məqalələr azərbaycan, rus, türk və ingilis dilində nəşr olunmaq üçün qəbul olunur.
 «Ekologiya və su təsərürfatı » jurnalında dissertasiya üzrə əldə edilmiş elmi nəticələr nəşr olunur və Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qeydiyyatında olan jurnallar siyahısına daxildir.
Redaksiya heyəti
Məmmədova G.H., Məmmədəliyeva S.Y., Feyziyev H.Q., Bəşirov F.F., Həşimov A.C., Qəmbərov E.S., İmanov F.Ə., Hacıyev M.Ə., Cəlilov M.F., Musayev Z.S., Əliyev B.H., İbadullayev F.Y., Eyvazov E.M., Qəhrəmanlı Y.V., Əsədov M.Y., Haqverdiyeva T.A., Quliyev Ə.G., Məmmədov Ə.Ş., Zərbəliyev M.S.

2010 N1     2010 N1   2010 N3   2010 N3  2010 N4    2010 N5    2011 N1   2011 N1     2011 N2   2011 N2   2011 N2  2011 N3 

2011 N3     2011 N4   2011 N4  2011 N4   2011 N5   2012 N1   2012 N1   2012 N2   2012 N2     2012 N3   2012 N3   2012 N3   
 
2013 N1   2013 N1  2013 N1  2013 N2  2013 N2  2013 N2  2013 N3  2013 N5  2014 N1  2014 N1   2014 N2   2014 N2   

2014 N2 2014 N2  2014 N3  2014 N3   2014 N4  2014 N4   2014 N4  2014 N5  2014 N5   2014 N5 2015 N1 2015 N1 2015 N1
 
2015 N2     2015 N2   2015 N2    2015 N3   2015 N3  2015 N3  2015 N4  2015 N4  2015 N4  2015 N5  2015 N5  2015 N5 

2016 N1  2016 N1  2016 N1   2016 N2   2016 N2  2016 N2  2016 N3  2016 N3   2016 N3  2016 N4   2016 N4  2016 N4