• Xarici vətəndaşlar üçün təhsil ödənişlidir və xarici vətəndaş ilə universitet arasında müqavilə bağlanılması yolu ilə həyata keçirilir.
  • Təhsil müddəti əyani şöbədə 3 il, qiyabi şöbədə 4 ildir.Tədqiqat işin aparılmasında doktorantlara Azərbaycan Respublikasının aparıcı alimləri təyin edilir.
  • Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün tədqiqatçı xarici dil və informatika fənnindən minimum imtahanları verməlidi.
  • Xarici vətəndaşlar fəlsəfə doktoru üzrə doktoranturada və dissertantlıq yolu ilə təhsil müddətində «Azərbaycan dili» fənnindən əlavə doktorluq imtahanı verirlər.

 Xarici vətəndaşlar doktoranturada təhsil almaq üçün aşağıdakı sənədləri təqdim edir:

 - hazırlıq fakültəsini bitirmək haqqında şəhadətnamə (tələbə hazırlıq fakültəsini bitirdiyi ixtisasa və diləuyğun təhsilini bakalavr pilləsində davam etdirməlidir.)

- universitetə qəbul üçün rektorun adına ərizə (ixtisas göstərilməklə);

- bakalavr diplomu (keçilən dərslər göstərilməklə);

- magistr diplomu (keçilən dərslər göstərilməklə);

- tibbi arayış və tələbənin gəldiyi ölkənin rəsmi səhiyyə  orqanları tərəfindən verilən   QİÇS (AİDS) təhlil testi;

- pasport və ya şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti (Azərbaycan Respublikasına giriş vizası olmaqla);

- tərcümeyi-hal;

- istənilən jurnalda nəşr olunmuş məqalə;

- 6 ədəd 3x4 ölçüdə foto;

Sadalanan sənədlər azərbaycan dilinə tərcümə olunmalı və notarius tərəfindən təsdiq olunmalıdır.

Əcnəbi Tələbələrin Təhsili dekanı: Sadıkov Polad Mamed oğlu

Tel: (+994 12) 538 94 01 

E-mail: ettf@azmiu.edu.az

Doktorantura şöbəsinin müdiri: dosent Zöhrab Müsürza oğlu Xəlilov

Tel: (+994 12) 539 07 86

Əlaqələndirici şəxs, ƏTTF-nin müfəttişi: Aytən Tofiq qızı Rəhmanova

Tel: (+994 12) 539 05 97

E-mail: phddep@azmiu.edu.az

Ünvan : Dekanlıq: Az 1073, Bakı, A. Sultanova küçəsi ,11

  • Education for foreign students is provided on fee - paid basis and is realized by concluding an agreement between a foreign student and the university.  
  • The period of education in the full-time department lasts 3 years, in the part-time – 4 years.The leading scientists of the Republic of Azerbaijan and qualified scientific advisors are appointed.
  • For obtaining a scientific degree of Philosophy Doctor, the researcher should pass candidate minimums on a foreign language and information subject.
  • Foreign students, studying in doctoral candidacy and dissertation candidacy departments should pass additional examination on Azerbaijan language for obtaining a scientific degree of Philosophy doctor during the period of study
 
 
Foreign students applying to doctoral candidacy department should submit the following documents:  
- Certificate on completing a preparation faculty (the language of education);
- Application addressed to the rector with request to be admitted to the university (with indication of the speciality);
- Bachelor’s Diploma (with the list of subjects taught);
- Master’s Diploma (with the list of subjects taught);
- Medical certificate and results of AIDS test certified by official medical organs of the foreigner’s motherland
- A copy of the passport or a document identifying their identity (with exit visa of the Republice of Azerbaijan);
- CV;
- An article published in any journal;
- 6 photos (3х4);
 
The above mentioned documents should be translated into Azeri and notarized.  
 
Dean of Study of Foreign Students: Sadikhov Polad Mamed
Phone: (+994 12) 538 94 01
E – mail: ettf@azmiu.edu.az
Director of PhD Department: Assoc. Prof. Zohrab Musurza Khalilov
Phone: (+994 12) 539 07 86
Contact Person: Aytan Tofig Rahmanova
Phone: (+994 12) 539 05 97
E – mail: phddep@azmiu.edu.az
Address: Dean’s Office: Az 1073, Baku, A. Sultanova street 5